Акад. Петър Иванов: Националният стратегически документ на президента е тъп, нелеп и смешен… пишман стратези-комунисти и агенти на ДС

 

https://thebulgariantimes.com/%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8/

 

НАЦИОНАЛНИЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ НА ПРЕЗИДЕНТА Е ТЪП, НЕЛЕП И СМЕШЕН!

Братя, нямам време да се занимавам с глупостите на пишман стратези-комунисти и агенти на ДС, но все пак ще ви опиша 20 от най-тъпите, абсурдни и смешни факти, които, уви, са пряко свързани със Съвета СТРАТЕС на президента Румен Радев.

1.) Първо, администрацията на президента включва 12 секретари; 16 дирекции, отдели и звена с огромен състав; 5 комисии; 5 съвета и др., общо с целия останал всякакъв персонал е над 1000 души, с големи заплати, и малки, или никакви, задължения.
Този персонал е абсурдно раздут с оглед нищожните правомощия по Конституция на държавния глава.
Ето 28-те структурни звена на Президентската институция (копи-пейст от сайта на Президента):
“1.1. Главен секретар;
1.2. Началник на кабинета на президента;
1.3. Началник на кабинета на вицепрезидента;
1.4. Секретари на президента:
– Секретар по външна политика;
– Секретар по българско председателство на Съвета на ЕС-2018;
– Секретар по сигурност и отбрана;
– Секретар по правни въпроси;
– Секретар по правни въпроси и антикорупция;
– Секретар по духовност и култура;
– Секретар по регионално развитие;
– Секретар по икономика и инвестиции;
– Секретар по социални политики и здравеопазване;
– Секретар по образование, наука и иновации;
– Секретар по вътрешна политика и гражданско общество;
– Секретар за връзки с медиите;
1.5 Съветници на президента;
1.6 Кабинет на президента;
1.7 Кабинет на вицепрезидента;
1.8 Кабинет на главния секретар;
1.9 Дирекция „Финансово, стопанско и информационно осигуряване“ с отдел „Финанси“, отдел „Стопански“ и отдел „Информационно и комуникационно обслужване“;
1.10 Дирекция „Протокол“;
1.11 Дирекция „Канцелария“ с отдел „Приемна“ и отдел „Деловодно и техническо осигуряване“;
1.12 Дирекция „Правна“;
1.13 Дирекция „Връзки с обществеността“;
1.14 Звено „Програма на президента“;
1.15 Звено „Стратегии, анализи и прогнози“;
1.16 Звено „Вътрешен одит“;
1.17 Финансов контрольор;
1.18 Служител по сигурността на информацията
1.19 Комисия по българско гражданство;
1.20 Комисия по помилване;
1.21 Комисия по предоставяне на убежище;
1.22 Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания;
1.23 Комисия по наименуване на обекти с национално значение и населени места;
1.24 Съвет „Външна политика, сигурност и отбрана“;
1.25 Правен съвет;
1.26 Съвет „Духовност и култура“
1.27 Съвет „Икономическо и социално развитие“;
1.28 Съвет „Образование, наука и иновации“

2.) Да създадеш нов съвет, още едно звено, при тази огромна структура, с 5 съществуващи съвета, обхващащи всичко, е твърде нагло и безотговорно спрямо бюджета, спрямо логиката и спрямо морала;

3.) Новият съвет носи тъпото наименование “Стратегически съвет”, един съвет не може да е стратегически, съветите са по области, както се вижда в т. 1. по-горе, този може да е “Съвет за разработване на стратегии”, “Звено за стратегически проучвания” и др.;

4.) Самият новосъздаден съвет има име, изписано е с главни букви, сигурно е абревиатура, не знам каква, СТРАТЕС. Тази дума стратес (strates) е множественото число на страта (strata) – пласт, или подмножество в социологията. Но освен това е по-популярна като Strates show, с люлки, въртележки и забавления, дали е случайно?;

5.) Членовете на СТРАТЕС-а са 10 души, със средна възраст около 60-70 години, почти всичките марксистко-ленински кадри на забранената със закон у нас БКП, не бих се произнесъл за техните IQ;

6.) Точно 20% (може да са и повече) от състава на СТРАТЕС-а са свързани с ДС – агенти и щатни сътрудници (виж скрийншота);

7.) Председателят на СТРАТЕС-а е чугуненият комунист Александър Маринов, агент-доносник на ДС с явочна квартира, с псевдоним “Майстора”;

8.) Сътвореното от СТРАТЕС-а тези дни нещо се нарича “Национален стратегически документ”, представяте ли си? Документ (от латинската дума documentum – образец, свидетелство, доказателство) е материален обект, съдържащ информация във фиксиран вид и е специално предназначен за нейното съхраняване и предаване във времето и пространството. Групата дърти умници би трябва според замисъла да създава стратегии, а не документи, ама ко да се прави, простотия селска;

9.) Съчетанието “национален документ” е трогателно глупаво, то става и комично, ако си представим кой точно го създава и как (виж фотоса с Радев);

10.) Целия текст на създаденото от СТРАТЕС-а нещо няма как да го коментирам, тъй като той е непроницаем за разума на нормален човек, но ще разгледам само съдържанието в началото, ето го (с копи-пейст), вижте го:

“ПЪРВА ЧАСТ
Въведение. Каква национална стратегия е необходима?
Раздел първи. Има ли България национална стратегия и какви са резултатите от нейното прилагане?
ВТОРА ЧАСТ
Раздел втори. Причини за неизпълнението на българската национална стратегия
ТРЕТА ЧАСТ
Раздел трети. Принципни промени в подхода към общественото развитие, предложен в проекта за Национална държавническа стратегия
Раздел четвърти. Стратегическа визия, цели и приоритети
Раздел пети. С какво да се започне – първите стъпки на националната държавническа стратегия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. За значението и очакваните резултати от широкото обществено обсъждане на проекта за Национален стратегически документ.”

Съдържанието горе, както сигурно сте се убедили, е безобразно глупаво и неграмотно, по-нататък казвам защо;

11.) Нещото “Национален някакъв документ” има изключително странна и уникална по простотия структура, има три части, те не са наименувани, има и заключение. Въведението е вътре в първата част, не е отделно от нея, както би трябвало да бъде;

12.) Първата част съдържа освен въведение още и първи раздел, втората част съдържа… втори раздел, са̀мо, а пък третата част съдържа три раздела – от трети до пети, после следва заключение. Нямам думи! Ако видя такава структура, с неномериране подред на точките (разделите) вътре във всяка част (глава) не на дипломна работа, а даже на курсова работа на студент, не чета по-нататък, веднага пиша оценка “слаб (2-)”;

14.) Въведението “Какво е необходимо?”не е въведение като хората, а перифраза на болшевишкия въпрос “Что делать?” Тези “учени” не са наясно даже със стандартите на един официален публичен текст, не знаят какво включва едно въведение, или предварително представяне, или увод, то не може да е въпрос по същество, а представя текста нататък, въвежда в него;

15.) Първият раздел, пак въпрос с питанка, по същество пита едновременно две питания – дали едно нещо го има, и какви са резултатите от него, което само по себе си е глупаво, тъй като нещото може да го няма, и тогава не е възможно да са налице каквито и да било резултати от него, понеже него го няма, не може да има резултати от нищо;

16.) Втората е толкова тъпа, че чак дрънка, тя съдържа само един втори раздел (?!) – “Причини за неизпълнението на българската национална стратегия”. Братя, преди малко се питахме има ли, или няма национална стратегия, а сега агент Майстора и калфите около него търсят причините за неизпълнението ѝ, без да съобразяват, че тя може и да е изпълнена, и тогава не би могло да се намерят причини за неизпълнение, ама казва ли ти някой;

17.) В третия раздел на третата част се ползва понятието “принципни промени в подхода към общественото развитие”, което препраща към ленинската идея за класовата борба на стратите, пролетарската революция и комунистическото бъдеще на света, не ми се мисли!

18.) После в същия трети раздел се въвежда ново архисмотано понятие “държавническа стратегия”, не “държавна”, забележете, а лична, “държавническа”, която при това е и национална, значи на “национален държавник”, дето я измисля. Държавник – мн. държа̀вници, м. Човек, лице, което заема висш пост в държавните органи на властта, така пише в Речника. Който има малко логика в главата си разбира нонсенса;

19.) След “принципните промени в подхода” третата част на СТАТЕС-а се срива от високото теоретично ниво до практическата низост на действията на народа и стратите (класите), и то пак с въпрос, който този път е без питанка – “С какво да се започне, първи стъпки”. Тук, и само сега, се изкушавам да погледна в текста какви са тез пусти първи стъпки, ето какво пише документът (копи-пейст, запазен правопис):
“Трите стъпки, които ще реализираме в непродължителен период от време за обсъждане и постигане на съгласие по:
* Оценката на реалното положение
* Идентифицирането на причините
* Формулирането на стратегически предложения и тяхната реализация”
Толкоз!

Забелязвате, че изречението е неправилно построено, липсва сказуемо, няма някои препинателни знаци, няма логика, няма смисъл и т.н.
Затова не искам да чета нито дума от съдържанието на текста на документа. Басирам се, че в целия текст има най-малко 100-200 всякакви грешки!
Човек може да полудее!

20.) От заключението на нещото ни става ясно, чак сега!, че то не било нито “Национална държавническа стратегия”, нито “Национален стратегически документ”, а най ми било… “Проект за национален стратегически документ”. Оле!

(В скоби ще кажа, че “Българска национална доктрина” в два тома отдавна е разработена от Българската академия за наука и изкуства, не е комунистическата БАН!, изпратена е на Радев преди години, и той… нищо.)
Колко е опасно да си прост!
Наздраве!

  •  Акад. Петър Иванов

Последно от БЪЛГАРИЯ

Мислехте го за конспирация? Ах, тези конспирации, все се оказват истина!! Честито, планът за намаляване на човечеството продължава с пълна сила!!! Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на хората с въглеродните емисии: Централна Кооперативна Банка въвежда въглероден калкулатор

    Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на