Ана Бехоах – Най-мощната молитва в Кабала

 

С тази молитва кабалистите разкриват тайните на мирозданието

Какво означава да разкрият тайните на мирозданието? Това означава да разкрият устройството на света, как всичко наоколо работи, да получат отговори на въпросите, защо определено действие, определена мисъл дават определени резултати.

По същество молитвата е инструкция за живота. В нея мъдреците разкриват тайните на молитвата; тя е определен код, благодарение на който ние можем да включим своето съзнание към духовните светове и да получим оттам безкрайна енергия.

Световните гении разказват, че идеята за техните изобретения и трудове се появила мигновено. Моцарт разказвал, че всичките си произведения получил за един миг; Менделеев сънувал таблицата с химическите елементи. Тези велики хора са успели да се включат към висшите светове и да почерпят от тях мъдрост и знания, които там винаги са съществували.

Молитвата е специален текст, в който е написана или благодарност към Твореца, или молба, или прослава на Неговите дела. Тя е специален код и съставена така, че думите да стигнат направо до Твореца, отминавайки негативните същности.

Ана Бехоах е най-мощната молитва във Вселената; тя е нещо като спътникова връзка с Твореца. Тази връзка осъществява цяла армия от ангели.

Тази молитва наричат „42-буквеното име на Бог“: тя има 7 стиха, във всеки от тях има по шест думи, което означава общо 42 думи. Тези думи ни дават способността да се включваме към планетите и зодиакалните съзвездия. Буквите в молитвата ни позволяват да се свържем с положителната енергия на всеки месец и всеки ден.

Медитация за всеки стих от молитвата

1. Първи стих. Неделя. Силата на изкуплението, безкористна любов, премахване от живота на отрицателното влияние на материалното. Помни уроците на вчерашния ден.

2. Втори стих. Понеделник. Забрави за всички ограничения и ограничаващи мисли. Изкорени отрицателното влияние, за да предотвратиш лошите събития. Преодолей своята реактивна природа.
3. Трети стих. Вторник. Съединяване с всичките типове духовно и физическо благосъстояние. Подмладяване на организма. Помощ в отстраняването на злословието. Премахване на смъртта от всичките аспекти в живота.
4. Четвърти стих. Сряда. Упоритост и постоянство в духовната работа. Способност да се довежда започнатото докрай.
5. Пети стих. Четвъртък. Да виждаш пълната картина, по-дълбоко да разбереш как да се включиш към Светлината на Твореца. И да донесеш мир на себе си и на човечеството.
6. Шести стих. Петък. Да изпитваш желание да споделяш, да носиш духовност на целия свят, да разпространяваш мъдростта и да намериш вътрешен покой и равновесие.
7. Седми стих. Събота. Да придобиеш способността към обновление и възстановяване.

Ето и текста молитвата

אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה
קבל רינת, עמך שגבנו, טהרנו, נורא
נא גיבור דורשי יחודך, כבבת שמרם
ברכם טהרם, רחמי צדקתך, תמיד גמלם
חסין קדוש ,ברב טובך, נהל עדתֶך
יחיד גאה, לעמך פנה, זוכרי קדושתך
שועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות

Препоръчва се да се чете на арамейски език и да се медитира над всеки стих. Ако се прави поне веднъж дневно, в живота ви могат да настъпят чудеса!

Превод: издателство PACПEP

Молитвата “Отче наш“ е преведена неправилно

 

Последно от ЛАЙФСТАЙЛ

The Bulgarian Times

Фейсбук страница