ВАЖЕН коментар по листовката на една от ковид-ваксините прилагана у нас най-масова ( А.З.) Само най-важното в краткост! Ефективността и безопасността ще бъде изяснена през 2023 година, което е указано в листовката й! Така е и за другите ваксини, които ВЕЧЕ се прилагат (БЪЛГАРСКО ВИДЕО)

/

Гледайте внимателно!

Последно от ВИДЕО

Защо беше убит Пьотър Гаряев? Вълнова (квантова) генетика. Генетично оръжие. Генетични ваксини, РНК-убиец с квантово активиране. «СОVID-19» – квантов вирус. Квантова защита (ВИДЕА)

Вълнова (квантова) генетика Известният френски имунолог доктор Жак Бенвенист (1935-2004г.) изследвал електромагнитното излъчване на живата клетка.