В реактор на АЕЦ „Козлодуй“ има разхерметизирано ядрено гориво? (ВИДЕА)

/

Днес във Фейсбук ми попадна снимка на документ, сниман и разпространен от неизвестен за мен човек, но който със сигурност е много навътре в кухнята на ядрения сектор на централата. Документът е датиран от преди два дни, 16-ти ноември, и коректно кореспондира с публично известните данни за дейността на работещите блокове.

За по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката, ако трябва и втори път.

1

Много е дълго и сложно да обяснявам и разказвам, какво означава всяко едно от числата или абревиатурите в тази справка, която очевидно се изготвя поне ежедневно и се праща някъде, примерно към ядрения регулатор (АЯР), или пък остава в архивите на АЕЦ-а.

Това, което е важното на тази снимка съм го оградил в две червени правоъгълни рамки. В тях са посочени сумарните специфични (радио)активности (на единица обем) в топлоносителя на всеки един от ядрените реактори, в единици Бекерел/литър. Топлоносителят е вода, която „отнема“ топлината от горещото ядрено гориво и я пренася в парогенератора.

Сравняването на двете оградени числа показва, че специфичната активност във водата на реактор №6 е 32 (тридесет и два) пъти ПО-ВИСОКА от тази в реактор №5.

Такова нещо може да се случи единствено и само в резултат на разхерметизиране на една или повече ядрено-горивни касети в реактора, което води до пряк контакт на водата със самото ядрено гориво и неговите продукти от делението и, като следствие, до повишаване на нейната (на водата) активност, както това виждаме от справката.

СЛЕДСТВИЯ! В долната част на снимката виждаме, че същият ден от вентилационна тръба към енергиен блок (ЕБ) 6 са изхвърлени в околната среда Радиоактивни Благородни Газове (РБГ) в количества над обичайното. В същия ден натоварването на реактора е намалено, макар и символично, най-вероятно с идеята да не се увеличава риска от разширяване на разхерметизацията.

Официално съобщение на сайта на АЕЦ-а НЯМА.

На този етап не мога да кажа нищо повече. Ще следя и при поява на повече инфо или реакция от страна на ядрената мафия ще пиша по преценка за необходимост.

  • Инж. Георги Котев

Бел.ред; Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.

 

Последно от БЪЛГАРИЯ

Снимка на деня + ВИДЕО

СНИМКА НА ДЕНЯ   Интервю на хирурга, който смяташе, че неваксинираните трябва да се оставят да

Фейсбук страница