Генетическата война против човека

Създаденият в лаборатория коронавирус започва постоянно да се променя под въздействието на природната среда, което води до нови и нови мутации във формите, в които се проявява.

Генното инженерство в наше време се смята за най-безопасната и морално утвърдена норма за промени в живота на човека. Но дали това е така?!

Първо, защото това направление в науката може да влоши живота на човека, защото се нарушават законите на природата, която хармонично е създавала всичко в света, влагайки своята енергия в развитието му.

Човекът заобикаля участието на природата в генното инженерство, което е в разрез с естественото движение в живота и в разрез с природните закони. Това означава, че природата не влага своята енергия в развитието на тези продукти, а това означава, че животът им няма да бъде дълъг. Дърветата ще раждат плодове не повече от 5 години, вместо десет, картофите ще измират като плодоносен продукт за три години, овцете и други опитни животни не оцеляват и една година.

Но това не е най-важното. Важното е, че генетиците се концентрират върху вирусите, защото те са най-жизнени.
Коронавирусът е един от производните в генетичните експерименти.

Опитвайки се генетично да поставят този вирус под властта си, генетиците създават постоянна мутация на този вирус, за разлика от постоянството на природния, когато природата регулира жизненото му състояние.
Така лабораторният вирус започва постоянно да се променя под въздействието на природната среда, което води до нови и нови мутации във формите, в които се проявява.

Това е много опасно свойство на безконтролност в мутациите на коронавируса. Но и това още не е всичко.
Ако генетичното свойство на вируса и генетичното свойство на храната стигнат до една форма на мутация, за човека възниква смъртоносна опасност, от която няма да може да се спаси. Тогава ще настъпи краят на човешкото съществуване.

Възможно е именно заради тези две генетични форми на влияние върху човека да са създадени генетичните военни лаборатории от онези, които управляват този свят.
Но когато нещата стигнат до там, е ясно, че и те, както и цялото човечество, няма да оцелеят.

Сергей Светлин
Превод: издателство PACПEP

Генното инженерство е оръжие за масово унищожение

Последно от СВЯТ

The Bulgarian Times