Григор Лилов: Влизаме в чакалнята на еврото с няколко условия! Валутният борд и курс остава едностранно задължение на България без подкрепа от Европейската централна банка! Механизмът и Банковият съюз започват да действат от 1 октомври след направена положителна оценка за съответствие! Съвет! Обърнете парите си във валута, както избягвате двете банки със спорна репутация, освен ако въобще не ви е еня за парите

 

ВЛИЗАМЕ В ЧАКАЛНЯТА НА ЕВРОТО С НЯКОИ УСЛОВИЯ!
Валутният борд и курс остава едностранно задължение на България без подкрепа от Европейската централна банка
Механизмът и Банковият съюз започват да действат от 1 октомври след направена положителна оценка за съответствие

Давам линк към съобщението:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200710~4aa5e3565a.en.html

ОТКЪСИ:


„По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки на Еврозоната от Европейския съюз, председателят на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха по взаимно съгласие да включат българския лев в механизма за обменни курсове (ERM II).

• Централният курс на българския лев е определен на 1 евро = 1.95583 лева.
• Стандартната колебание плюс или минус 15 процента ще се следи около посочения централен курс на лева.

В същото време, след внимателна оценка на целесъобразността и устойчивостта на Валутния борд на България, беше прието, че България се присъединява към механизма на валутния курс със съществуващото си споразумение за Валутен борд, като ЕДНОСТРАННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ (бел.: главните букви са мои), като по този начин няма допълнителни задължения на ЕЦБ.

Споразумението за участие на лева в ERM II се основава, inter alia, на ангажимента на България да се присъедини едновременно към банковия съюз и ERM II и на изпълнението от българските власти на набор от мерки, описани в писмото им за намерение от дата 29 юни 2018 г., които са изключително важни за плавен преход към и участие в ERM II. Тези мерки се отнасят до следните шест области на политиката: банков надзор, макропруденциална рамка, надзор на небанковия финансов сектор, рамката за борба с изпирането на пари, рамката на несъстоятелността и управлението на държавните предприятия. Страните по ERM II приветстват положителната оценка на изпълнението на тези ангажименти от Европейската централна банка и Европейската комисия. Европейската централна банка също обяви днес установяването на тясно сътрудничество с Българска народна банка.

Споразумението за участие на българския лев в ERM II е допълнително придружено от твърд ангажимент на българските власти да следват стабилни икономически политики с цел запазване на икономическата и финансова стабилност и постигане на висока степен на устойчиво икономическо сближаване. Българските власти поеха ангажимент да прилагат конкретни политически мерки по отношение на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката на несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. България ще продължи да прилага мащабните реформи, проведени в съдебната система и в борбата с корупцията и организираната престъпност в България, предвид тяхното значение за стабилността и целостта на финансовата система.

Властите, заедно с отговорните органи на Европейския съюз, ще следят отблизо развитието на макроикономическата политика и прилагането на тези политически мерки, в подходящи рамки.“


В същото време Европейския банков надзор официално съобщи, че приема България в Банковия съюз на ЕС по механизма за тясно сътрудничество.

Прекият надзор над българските значими кредитни институции ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 1 ОКТОМВРИ 2020 г., (БЕЛ.: ГЛАВНИТЕ БУКВИ СА МОИ) след приключване на процеса на оценка на значимостта.

Решението относно тясното сътрудничество ще влезе в сила 14 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор над значимите кредитни институции в Република България и за общите процедури за всички поднадзорни лица, както и за наблюдението над по-малко значимите кредитни институции. Междувременно ЕЦБ ще извърши оценка, с която ще определи кои банки изпълняват критериите за класифициране като значими институции.

Банковият надзор в ЕЦБ и Българската народна банка предприемат подготвителни действия, за да осигурят безпрепятствен преход към новия надзорен режим.
.
Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение за установяване на тясно сътрудничество с Българската народна банка, след като бяха изпълнени необходимите надзорни и законодателни предпоставки. Успоредно с това днес бе обявено включването на българския лев във валутния механизъм II.


В РЕЗЮМЕ:
• Поддържането на Валутния борд и съответно курс на лева от 1.95583 за евро си остава роден ангажимент без подкрепа от Европейската централна банка.
• Стабилността на банковата система ще подлежи на оценка, като ангажименти на ЕЦБ за евентуална помощ и подкрепа към банките, базирани у нас ще има само след тази оценка и след 1 октомври т.г.

Понеже сме в България под управление на разни мафии, вероятно те ще се изкушат след политическата атака срещу приемането ни в чакалнята да проведат и финансова срещу лева и така да спечелят от инфлацията.
Препоръчвам като застраховка срещу риск да обърнете парите си във валута, както и да избягвате двете банки със спорна репутация, освен ако въобще не ви е еня за парите.
По принцип в условия на опасност от турбуленции експертите знаят, че парите се държат само в първите две-три най-големите банки. (независимо какво и колко драматично ще се развие някаква ситуация, те се спасяват на всяка цена)

  • Григор Лилов

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Какво става в България? От месеци наред върви жестока, безкомпромисна битка на различните кланове на мафията. В тази битка те използват всички свои ресурси: властови, политически, съдебни, медийни, експертни, икономически и т.н. Защо се разгоря тази битка?

Проф. Стив Ханке: БНБ трябва да е против влизането на България в еврозоната

Проф. Стив Ханке: Еврозоната ще доведе България до катастрофа

Битката за 20-те млрд. евро от валутния борд. Проф. Стив Ханке: „Резервите са собственост на България. Ако Европейската централна банка ги „вземе“, това ще бъде един прозрачен грабеж“

Проф. Стив Ханке: България губи суверенитет, ако влезе в еврозоната (ВИДЕО)

Проф. Стив Ханке: България не трябва да влиза в еврозоната

Проф. Стив Ханке за влизането на България в Еврозоната: “Не влизайте в еврозоната! Прозрачен референдум не би ли бил по-предпочитан, отколкото тайните промени на Стоянова да бъдат приети в пълен мрак от българските политици с крадливите им ръчички? Нелепо е! Това не е демокрация. Имам куфарче с документи, доказващи корупцията в България“ (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев е за влизането на България в Еврозоната (ВИДЕО)

Въпроси за националния референдум (ВИДЕО)

Григор Лилов: девалвират лева чрез фактически отказ от Борда с промени чрез друг закон на този за БНБ

Съвет: Обърнете всичките си спестявания в евро или долари! Валутният борд остава, но курсът ще се сменя 

Съвет: Обърнете всичките си спестявания в евро или долари! Валутният борд остава, но курсът ще се сменя 

БНБ – Българска Народна Банка е “частна фирма“ (списък на притежаваните от Ротшилд Централни банки по целия свят)

Последно от БЪЛГАРИЯ

Свободно, нещастник!

ПО ТЕМАТА Румен Сорос активира С0VID геноцидът в България! По план (ОБНОВЕНА) Какъв е планът, който