Да си дойдем на думата! Правителството на Обединеното кралство публикува оферта за система за Изкуствен интелект (ИИ) за обработка на уврежданията и странични ефекти от ваксината за СОVID-19 описани като ⚠️ «пряка заплаха за живота на пациентите и общественото здраве»!

На 23/10/2020 правителството на Великобритания е публикувало оферта и обявление за възлагане на договор, търсейки система за изкуствен интелект, която може да обработи очаквания прилив от увреждания и странични ефекти от ваксината за ковид-19

Може да бъде намерено под заглавието „Доставки – 506291-2020“ и в Tenders Electronic Daily тук:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:HTML:EN:HTML&tabId=1&tabLang=en

PDF:
 2020-OJS207-506291-en United Kingdom-London: Software package and information systems 2020/S 207-506291 Contract award notice Results of the procurement procedure Supplies

В секция I е обявен като възложител – MHRA Buyer Organisation, Лондон, Великобритания.

Medicines and Healthcare Regulatory Agency (съкратено MHRA) е Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти във Великобритания.

В секция II е обявен предмета на сключване на договора:

II.1) Обхват на поръчката
II.1.1) Заглавие: SafetyConnect – изкуствен интелект
II.1.2) Основен CPV код: 48000000 Софтуерен пакет и информационни системи
II.1.3) Вид на договора: доставка
II.1.4) Кратко описание:

Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти (MHRA) спешно търси софтуерен инструмент за изкуствен интелект, за да обработи очаквания голям обем от неблагоприятни лекарствени реакции на ваксината за ковид-19 и да гарантира, че няма пропуснати подробности от неблагоприятните лекарствени реакции.

II.1.7) Обща стойност на поръчката (без ДДС)
Стойност без ДДС: 1 500 000.00 брит. лири

II.2.13) Информация относно фондовете на ЕС

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на Европейския съюз: НЕ [***т.е. е за сметка на данъкоплатеца]

В секция IV е обявен начина на действие:

IV.1) Описание
IV.1.1) Вид на процедурата

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на покана за конкурс в официален вестник на ЕС в случаите, изброени по-долу

Поръчката попада извън приложното поле на директивата

Обяснение:

По съображения за изключителна спешност съгласно Регламент 32 (2) (с), свързани с пускането на ваксината за ковид-19, MHRA ускори снабдяването и внедряването на специфичен за ваксината инструмент за ИИ.

Строго необходимо – не е възможно да се модернизират старите системи на MHRA, за да се справят с обема на нежеланите лекарствени реакции, които ще бъдат генерирани от ваксината за ковид-19. Следователно, ако MHRA не приложи инструмента за изкуствен интелект, той няма да може да обработва ефективно тези нежелани лекарствени реакции. Това ще попречи на способността й бързо да идентифицира всички потенциални проблеми с безопасността на ваксината за ковид-19 и представлява пряка заплаха за живота на пациентите и общественото здраве.

Причини за изключителната неотложност – MHRA признава, че планираният от нея процес на възлагане на обществени поръчки за програмата SafetyConnect, включително инструмента за изкуствен интелект, не би приключил с пускането на ваксината. Водейки до невъзможност за ефективен мониторинг на нежеланите реакции от ваксината на ковид-19.

Непредвидими събития – кризата с ковид-19 е нова и досега разработките в търсенето на ваксина срещу ковид-19 не са последвали никакъв предсказуем модел.

IV.1.8) Информация относно споразумението за държавни поръчки:

Поръчката е обхваната от споразумението за държавни поръчки: ДА

В секция V е обяснено възлагането на договора:

V.2) Възлагане на договор
V.2.1) Дата на сключване на договора: 14/09/2020
V.2.2) Информация за търговете

Брой получени оферти: 1

Поръчката е възложена на група икономически оператори: НЕ

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя

Genpack (UK) Ltd, London, United Kingdom

V.2.4) Информация за стойността на поръчката/обособената позиция (без ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 500 000.00 брит. лири

В секция VI е посочено, че датата на изпращане на известието е 19/10/2020.

Превод на български – Страничката “Монтагю Кийн”

БЕЛЕЖКА: Екранните снимки по долу са правени днес, в случай че някой реши да редактира текста, както вече видяхме да става с ковид тестовете.

1

2

3

4

5

6

7

ПО ТЕМАТА

Снимка на деня: Бил Гейтс

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Факти за Pfizer

1. Компанията Пфайзер е на 57-мо място в света по приходи според Fortune, като в момента 30% от акциите ѝ се търгуват на фондовата борса с цена 37.23$ (към 29.11.20). Активите й са на стойност 164 милиарда долара. https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer. 70% от собствеността ѝ е разпределена между 3 офшорни компании, регистрирани в Дауаеар и Сейшелските острови. https://www.directincorporation.com. Фарма Медисин Груп Интернешънъл — 12%. Хермес Натурал Сорсес – 9%. Интерконект Ексчейндж – 51%.

2. Собствеността на 3-те горепосочени фирми не може да се проследи, тъй като са офшорни, но интересното е, че Интерконект Ексчейндж, освен собственик на 51% от Пфайзер, са и мажоритарен собственик на Амстердам Интернет Ексчейндж https://www.nl-ix.net. Амстердам Интернет Ексчейндж е фирмата, която през 2014-та година инсталира 4G-инфраструктурата в цяла Холандия, Белгия и част от Франция https://www.ams-ix.net/ams.

3. И сега интересното: Управител на Амстердам Интернет Ексчейндж е Евиан Блейк, съпруг на Кристин Гейтс-Блейк-сестра на Бил Гейтс https://www.celebfamily.com/technology/bill-gates.html.

4. Управител на Pfizer е Алберт Бурла — 59 годишен Грък https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer.

5. Алберт Бурла, освен управител на Pfizer е и член на борда на Директорите на Биотехнолоджи Иновейшън Организейшън (BIO) https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bourla. Изпълнителен директор на BIO до 2012-та година е Мишел МакМъри – Хийф – сегашният президент на фондацията на Бил Гейтс – “Бил и Мелинда Гейтс Фондейшън“ https://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_McMurry-Heath.

6. Син на Алберт Бурла (Управител на Pfizer) е Джейми Бурла – 28 годишен, сгоден за Дженифър Катрин Гейтс 24 годишната дъщеря на Бил Гейтс.

Бел. ред. Pfizer е на Рокфелер.
Бел. ред.1. Знайте, че според договора на Pfizer с ЕК/ЕС те не носят отговорност, като производител за евентуални странични ефекти от „ваксината“!

Евгеника, генно инженерство или ваксина ? Как действа новата „ваксина“ на Pfizer

Първо: „Ваксината“ на Pfizer е нов тип технология, която никога не е била използвана при масово ваксиниране на хора!

Второ: Това не е класически позната ни ваксина и не е нищо повече от подвеждащо и лъжовно наименование. Това е генно инженерство!!!

Въпросната „ваксина“ се основава на генетичен материал(липидни наночастици), наречен mRNA.

Технологията mRNA, съкратено от messenger RNA(куриерна РНК – кРНК), е нова за “ваксините“.

Конвенционалните ваксини прилагат инактивиран вирус или протеини от този вирус в тялото, за да предизвикат имунен отговор, който може да предотврати последваща инфекция.

кРНК „ваксините“ инжектират така наречените липидни наночастици, които носят генетична инструкция за клетките на получателя, вследствие на което клетките сами първо да започнат да произвеждат „протеини от шиповете“, които се намират от външната страна на коронавируса, и в отговор на което тялото(имунната му система) да започне производството на антитела, и се активират други имунни пътища, предпазващи от инфекцията.

Един потенциален риск за безопасността при всяка ваксина срещу нов вирус е феноменът, наречен усилен автоимунен отговор(УАО).

При УАО антителата, произведени в резултат от ваксинирането за борба с инфекцията, всъщност изострят ефектите от вируса.

Това ще е най-големият масов експеримент в човешкото генно инженерство, който някога е провеждан. Резултатите, от който ще бъдат оценени само от оцелелите. Историята ще бъде съдия.

Първо, всеки активен вирусен генетичен материал в организма предизвиква системна промяна (в цялото тяло) в нашата ДНК. Това е начинът, по който работи еволюцията. Всеки въведен вирусен генетичен материал ще бъде подложен на процес по същия механизъм. Тази кРНК ще взаимодейства със собствената ДНК на тялото на системно ниво и ще доведе до промени. Естеството на тези промени е неизвестно.

На второ място, мускулните клетки, произвеждащи вируса, ще бъдат идентифицирани от тялото като „заразени“ и ще бъдат атакувани, причинявайки автоимунен отговор. Не е известно какви ще са пораженията, дали изкуствената кРНК ще бъде копирана в други клетки и дали автоимунният отговор ще се разпространи в други органи, особено в нервната система, която свързва мускулите.

На трето място, потокът от S-шиповидните протеини (свързващият механизъм на вируса covid19) ще се прикрепи към ACE2 порталите в клетките на тялото. Не е известно как това ще повлияе на тяхната роля в автоимунната система на организма и също така неизвестно дали телата ни ще идентифицират такива клетки като „заразени“ и ще ги атакуват.

Накрая е напълно неизвестно колко дълго инжектирания генетичен материал ще остане активен или неактивен. Резултатът може да бъде свръхстимулация на имунния отговор на организма, причиняващ огромни поражения: алергии, автоимунни заболявания, психични проблеми, податливост към инфекции и заболявания – особено грипни заболявания.

Накрая този тип генно инженерство ще бъде по-мощно при малките деца, които все още развиват имунната си система.

На Pfizer не може да се вярва, честно казано, те имат ужасен опит в безопасността и прозрачността и вече са произвели 1,3 милиарда дози от това лекарство, готови за употреба. Това е огромна инвестиция и такава, която едва ли ще загубят заради няколко „опасения за безопасността“. Тъй като не е необходимо да публикуват своите „опити, методи или резултати“ може да се гарантира, че те погребват всякакви „негативни резултати“ или опасни странични ефекти.

И кой спонсорира 💶 💶 💶 тази компания? 🤔
Бил Гейтс!
Какво съвпадение.

  1. Der aktuell in den Hauptmedien hochgelobte Biontech/Pfizer-Impfstoff enthält Nanopartikel – und damit ein weiteres unbekanntes Risiko
  2. EU besiegelt Impfstoff-Liefervertrag mit Biontech und Pfizer am Mittwoch – 300 Millionen Dosen
  3. Gates-Stiftung investiert in Mainzer Firma
  • Таня Тодорова

Кратка Corona World Order история на Pfizer

Снимка на деня: Бил Гейтс

Бил Гейтс и Нелсън Рокфелер са братовчеди

Планът от 2010 г. на Фондацията Рокфелер разработен в сътрудничество с Бил Гейтс за КОВИД-19 (ДОКУМЕНТ)

Депопулацията чрез ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ бе обявена от главния антихрист на планетата още през 2011 година!

ВНИМАНИЕ! Бившият шеф на респираторните изследвания в Pfizer  д-р Майкъл Идън и бившия шеф на Департамента по обществено здраве там д-р Волфганг Водарг: Ваксината срещу СОVID-19 на Pfizer е стерилизация за жените 

Извадка от статията:

„СЕГА МИ Е НАПЪЛНО ЯСНО ЗАЩО ГЕЙТС И КОЛЕГИТЕ МУ ИСКАТ ТЕЗИ ТЕХНОЛОГИИ ДА СЕ НАРИЧАТ „ВАКСИНИ“. АКО ТЕ МОГАТ ДА УБЕДЯТ НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА, ЧЕ ИНЖЕКЦИОННИТЕ КРЕДИТНИ КАРТИ ИЛИ ИНЖЕКЦИОННИТЕ ПРОСЛЕДЯВАЩИ УСТРОЙСТВА ИЛИ ИНЖЕКЦИОННИТЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕРФЕЙС МОЗЪК-МАШИНА СА „ВАКСИНИ“, ТОГАВА ТЕ МОГАТ ДА СЕ РАДВАТ НА ЗАЩИТАТА СИ ОТ ЗАКОНИТЕ ЗА СТОЛЕТИЕ И ПОВЕЧЕ НАПРЕД, КОИТО ПОДКРЕПЯТ УСИЛИЯТА ИМ ДА НАЛАГАТ КАКВОТО СИ ИСКАТ. “

 

ВСЯКА ваксина за CV-19 ще бъде с нанотехнология на Пентагона

Вече можем със сигурност да твърдим, че не само европейските, американските, австралийските и руските, но също и китайските (!) и южнокорейските ваксини ще са базирани на експерименталната ДНК нанотехнология, разработвана отдавна от щатското Министерство на отбраната и неговата научна дивизия DARPA.
Статията ТУК
.

Моdеrnа: “Инжектираме ви с „операционна система“

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Последно от ЛЮБОПИТНО

Международен съд по общо право: Големите фармацевтични компании, правителството и църковните лидери са изправени пред арест, тъй като съдът ги осъди за геноцид и забрани инжекциите (ВИДЕО + СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ)

Международен съд по общо право: Големите фармацевтични компании, правителството и църковните лидери са изправени пред арест,

The Bulgarian Times

Фейсбук страница

Фейсбук група

The Bulgarian Times