Днес е Денят на Христо Ботев и загиналите за свободата на България (ВИДЕО)

Чуваме ли думите на Христо Ботев?

На 2-ри Юни много българи почитат човек от историята, свободен човек от историята. Човек, който се е борил за свобода и истината, човек, който е в съзнанието на милиони хора до ден-днешен.

Христо Ботев е един от хората, които не се притесняват да споделят вижданията си за това какво представлява Анархията.

Разбираме ли наистина думите на този човек? Думи, които до ден-днешен важат.

„Всяко едно правителство е заговор, съзаклятие, против свободата на човечеството.“ – Христо Ботев 1848-1876

Светът, привикнал хомот да влачи,
тиранство и зло и до днес тачи;
тежка желязна ръка целува,
лъжливи уста слуша със вяра…

„…Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.“

„… трудът, по причина на баснословните данъци, кражби и разбойничества, се не цени и не може да се развие, следователно търговията е невъзможна, и че следствие на сичкото това е сиромашията, която ни убива и нравствено, и физически…“

 

145 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ХРИСТО БОТЕВ – ПОЕТ РЕВОЛЮЦИОНЕР И ГЕНИЙ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Извадки от негови произведения

БОРБА

Свестните у нас считат за луди,
глупецът вредом всеки почита:
„Богат е“, казва, пък го не пита
колко е души изгорил живи,
сироти колко той е ограбил
и пред олтарят бога измамил
с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
И на обществен тоя мъчител
и поп, и черква с вяра слугуват;
нему се кланя дивак учител,
и с вестникарин зайдно мъдруват,
че страх от бога било начало
на сяка мъдрост… Туй е казало
стадо от вълци във овчи кожи,
камък основен за да положи
на лъжи святи, а ум човешки
да скове навек в окови тежки!

Светът, привикнал хомот да влачи,
тиранство и зло и до днес тачи;
тежка желязна ръка целува,
лъжливи уста слуша със вяра:

Тъй върви светът! Лъжа и робство
на тая пуста земя царува!
И като залог из род в потомство
ден и нощ – вечно тук преминува.
И в това царство кърваво, грешно,
царство на подлост, разврат и сълзи,
царство на скърби – зло безконечно!
кипи борбата и с стъпки бързи
върви към своят свещен конец…
Ще викнем ние: „Хляб или свинец!“

Крилати мисли от големия поет и революционер

„…Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.“

„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“

„Днес за днес политиката в света е такваз, каквато винаги си е била, демек, както казва старата пословица: „Атовете се ритат, магаретата теглят.“

„Само онзи, който е живял, страдал и плакал с народа си – само той може да го разбере и да му помогне.“

„Носим c решето вода и мислим, че оплодотворяваме с това бащината си нива.“

„Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!“

„Чакайте, господа, чакайте и водете народът из пътя на вашия глупав мирен прогрес и той скоро ще да заприлича на оная знаменита карикатура, с която светите отци на втората французка революция се присмяха на своето собствено дело.“

От „Излечима ли е нашата болест“

„Като говорихме за безотрадното положение на нашият народ, ние с няколко думи дойдохме до заключение, че тоя народ е болен и че болестта му от ден на ден зема по-страшни размери. За да потвърдим думите си, ние казахме, че здравата и истинната наука е неприменима в нашият робски живот, следователно не принася никаква полза, че трудът, по причина на баснословните данъци, кражби и разбойничества, се не цени и не може да се развие, следователно търговията е невъзможна, и че следствие на сичкото това е сиромашията, която ни убива и нравствено, и физически. Да продължим сега своето обозрение и да видим доколко сме били ние прави в разсъжденията си.

Ние казахме, че народът ни е болен, а това може да се покаже някак си остро и обидно за оние гладички мозъци, които са привикнали да четат даже и в иностранната литература химни за нашият напредок, но ние ще да оставим настрана взглядът на оптимистите и ще да побързаме да попитаме излечима ли е нашата болест или не е?

Както с приеманието византийската култура ние се показахме маймуни и достигнахме да бъдем робове на азиатските варвари, така и със сляпото поддържание на Европа ние ще да достигнем да бъдем робове сами на себе си. – Когато е така, то какво тряба да се прави? – Преди сичко ние тряба да влезем в самуиловска борба с новата Византия, пък тогава вече“ да заемем от Европа това, щото ни е потребно, щото ни не достига й щото е признато за полезно на човекът. В противен случай с нашият живот е неприменимо нищо човеческо и ние твърде лесно можем да загинем.“

 

Кой уби Христо Ботев (ВИДЕО)

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница