Документи, с които да защитите достойнството и гражданските права

Документи, за да защитите достойнството и гражданските права

📢 Приятели на БАДЖ, както ви обещахме сме подготвили три документа, които ще са ви нужни за новите мерки, създадени от РЗИ по места. Важно е да прочетете внимателно тази публикация, преди да изтеглите документите, защото тук ще намерите ориентир какво е необходимо да направите и какви да са вашите очаквания и действия с използване на тези документи.

На първо място е добре да отбележим няколко факта:

1.  Маските се въвеждат рано, липсва обявена епидемична обстановка, времето е изключително топло, отпускарският сезон ще обуслови и занижения контрол по спазване на заповедите за въвеждането им.

2.  Маските се въвеждат от РЗИ със заповеди с предварително изпълнение и възможност да бъдат отменяни или изменяни.

3.  Заповедите имат срок за обжалване, който съвпада със срока им на действие.

📌 Факт 1 – липсата на решение на МС за въвеждане на епидемична обстановка във времето, в което хората почиват и голяма част не са засегнати от сезонни заболявания, както и намаления състав на контролните органи ще създаде фалшивата представа за несериозност на заповедите и контрола по тяхното спазване.  Ние като адресати на тези заповеди ще се отпуснем и някак небрежно ще позволим да бъде въведен първия етап, без да му се противопоставим. Не бива да допуснем това!

📌Факт 2 – Това, че вече заповедите се издават от РЗИ, които имат териториална компетентност за съответна област цели да канализира жалбите срещу тях пред съответните компетентни съдилища в областите и да облекчи работата на Административния съд в София-град. Това ще е един своеобразен тест по региони доколко хората са способни да се противопоставят на конкретните директори на РЗИ, а не на министъра на здравеопазването, който няма преки контакти с населението на съответния регион. Тук ще се види активността на съпротивата по региони, за да се планира хаоса. Ще стане интересно, ако все пак, след обжалване на някои места заповедта на РЗИ бъде отменена , а на други оставена в сила.  Различните състави на съда имат право да решават по свое убеждение различно, без да се съобразяват с друг регионален съд. Заповедите подлежат на изпълнение и докато се обжалват.

📌 Факт 3 – Заповедите са с определен срок на действие, но след него могат да бъдат удължени, а докато изтече срокът им на действие могат да бъдат и променяни. Всичко зависи от волята на директора на РЗИ.  Срокът за обжалване пропусне ли се, обаче и ако изтече, както е посочено в съответната заповед – различна за различните РЗИ, то после ще бъде късно.

Странно е , че трудно откриваме на сайта на различните РЗИ конкретните заповеди, а как ли ще открием заповедта за допълване или изменение на първоначалната? Целта е хаосът да стане възможно най-голям и информацията да остане скрита. Така, че не се отпускайте, а се организирайте за обжалване на заповедите. Докато тези заповеди се обжалват и ако ви бъдат съставени актове за нарушения и постановления за глоби, можете да се позовете на възможността в ГПК (чл.17) за инцидентен контрол за законосъобразност от съответния съд , който да прецени дали са законни действията на наказващите органи докато ви глобяват на основание все още обжалвана в друг съд заповед.

А сега за документите. Изработили сме три вида документи:

🔴 1.  Жалба срещу заповедта на РЗИ. Озаглавена е“ Жалба АС“.

Изтегляте, принтирате документа и попълвате празните полета с нужната информация.

Подава се в съответния Административен съд. Таксата е 10 лв. При насрочване на делото следва да се явите в съдебно заседание или да пуснете молба делото да се гледа във ваше отсъствие. В противен случай, ако не е явите и не пуснете молба ще изгубите делото. Както е посочено в нея трябва да предвидите екземпляр за ответната страна РЗИ и да приложите вносна бележка за платена такса.

Изтегли оттук : https://businessforall.eu/wp-content/uploads/2022/07/Жалба-АС.docx

🔴 2.  Жалба срещу наказателно постановление, ако ви наложат глоба. Озаглавена е „Жалба НП“. Тя се подава до РС на съответното място. Производството е без такса. Подава се срещу началника на РУ на МВР, издал Наказателното постановление. По същия начин следва дело, на което трябва да се явите или да пуснете молба да се гледа във ваше отсъствие.

Изтегляте, принтирате документа и попълвате празните полета с нужната информация.

Линк за жалбата: https://businessforall.eu/wp-content/uploads/2022/07/Жалба-НП.docx

🔴 3.  Третият документ е възражение. Озаглавено е „Възражение АУАН“. Подава се, след като ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Той не ви носи глоба, но е начало на административно – наказателна преписка и имате право на възражение в тридневен срок. Възражението се разглежда от административно-наказващия орган, който може да издаде или да не издаде наказателно постановление.

Линк за възражението: https://businessforall.eu/wp-content/uploads/2022/07/Възражение-АУАН.docx

👁 Важно е да знаете, че сроковете за обжалване са посочени в документите , които обжалвате и започват да текат от следващия  ден на връчването.

📌Например ако са ви връчили акта или постановлението днес (понеделник) – срокът 3 дни започва да тече във вторник и изтича в четвъртък. Можете да пуснете жалбата или възражението по български пощи с обратна разписка, но пощенското клеймо ясно трябва да показва, че деня му е в срок, независимо че ще пристигне в институцията – адресат по-късно. Събота и неделя също се броят, независимо, че са почивни.

📍 Ако, обаче срокът изтича в някой от тези дни или в ден , обявен за почивен – като национален празник то тогава за последен ден се счита първият работен след него. Например ако срокът ви изтича в събота или неделя или по Великден, Коледа и т.н. то тогава за последен ден се счита понеделник или първия работен ден след празника обявен за неработен.

🔴 Не подценявайте ситуацията, поради това, че ви изглеждат несериозни мерките или медиите пишат , че масово не се спазвали, а да се противопоставите както с неизпълнението им, така и по процедурата, която законът предписва.

Скоро ще ни се наложи да се убедим в това, че ненавременното противопоставяне води до нови – още по-сериозни мерки. Неслучайно плавното им въвеждане започва толкова рано.

Решили сме да организираме отворени приемни, при някои институции за подаване на жалби и сигнали срещу мерките  за нарушени права, но трябва да имаме вашата ясно заявена готовност за тази цел. Ще направим отделна публикация скоро за това как смятаме да се организира по места инициативата и да локализираме местата, както и да направим връзка с доброволците.

📌 Разполагате с информацията и документите. Споделете с колкото може повече хора и веднага започнете да действате!

Автор: БАДЖ (“Български алианс за достоен живот“)

Контролавируснопландемичноробска снимка на деня:

Забелязано на входа в подлез в София. Надписът гласи:

«Ако бях като теб, тук щеше да е Турция»

Последно от БЪЛГАРИЯ

Мислехте го за конспирация? Ах, тези конспирации, все се оказват истина!! Честито, планът за намаляване на човечеството продължава с пълна сила!!! Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на хората с въглеродните емисии: Централна Кооперативна Банка въвежда въглероден калкулатор

    Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на