Доц. Олга Четверикова: Искаш ли да победиш врага, стани възпитател на децата му!

Против нашата страна се води война с най-изтънчени технологии. Не става дума за военно — силово превземане, — това едва ли ще им се удаде, — не става дума и за информационно-психологическа война, а за поведенческо противоборство. А какво е това и какви са последствията за нас, разказва кандидатът на историческите науки, доцент на МГИМО Олга Николаевна Четверикова.

Какви са целта и задачите на преустройството, което се извършва в нашето образование и наука? Понеже преустройството се извършва във всички сфери — икономическата, политическата, социалната, научната… това значи, че на силните в този свят им е нужно преустройство и на цялата система на ценностите. Затова сферата на образованието се превръща в ключова, понеже бъдещето на Русия зависи от това, как ще бъдат възпитани децата ни. Както е казано, «искаш ли да победиш врага — възпитай децата му». Подкопавайки образованието, врагът подронва нашия научен потенциал и светоглед, свойствени на руската цивилизация.

Съзнанието на нашите деца не се преустройва частично, а в ход са дълбочинни процеси — с използване на биологични, информационни и нано технологии. Т.е. ако преди технологиите променяха условията на труда и условията на живота ни, към по-добро, то сегашните технологии са насочени към изменение на самия човек. Старият мироглед на човека, водещ корените си от хуманизма на християнската етика, вече не е нужен на господарите на света, и даже е вреден, защото духовният, интелектуално развит и нравствен човек, не може да е обект на прилагане на новите технологии. От гледна точка на (създателите на) новите технологии, човекът е несъвършен, и телесно (смъртен, боледуващ), и интелектуално (не може да обхване необятното). Значи, с помощта на генетични преустройства и имплантанти, човек трябва да е интегриран с тези технологии. И това е основното развитие в науката, което се утвърди през 90-те години на XX век, когато трансхуманистичното движение отначало беше създадено в САЩ, – а после стана глобално.

Какви основни насоки в трансхуманизма се реализират днес? Всевъзможни химически препарати за промяна на състоянието на човека, и генна мутация. Под благовидния предлог за лекуване на страшните болести се създава нов вид генномодифицирован човек. Следващият етап е, създаване на хора — киборги: – в хората ще имплантират чипове и имплантанти, позволяващи да се заменят органи или да се контролира работата им. А после — създаване на човекоподобни роботи, аватари. И накрая, създаване на безсмъртен свръхчовек с изкуствен свръхинтелект. Предполага се, че човешкият разум може да се пресели, не в друг биологичен обект, а в компютър. Това ще е дигитално (цифрово) свръхсъщество, супермозък, което щяло да бъде създадено към 2045 г. и ще започне да се занимава с всичките научни разработки. И човекът ще се окаже излишен? (А всъщност, целта е, под тираничния диктат на биороботите, човекът да бъде доведен до свърх-робство, за да е безпрекословен обект на юдосатанински ритуали /развлечения, издевателства, кръвопийство и човекоядство!/, които не са се прекратявали от хилядолетия, насам, – навсякъде, където са се разселили евреите.)

Всичко това щеше да изглежда като приказка, ако за тази цел не работеха цяла мрежа институти, в т.ч. Институтът за Сингулярност в САЩ.

Обществото на бъдещето ще е информационно общество под тотален информационен контрол, когато всеки човек ще е свързан с Интернет, в световна мрежа. И които не поискат да бъде свързани с Интернет, ще попаднат под подозрение, понеже с безконтролността си, ще са опасност за властелините на света.

Интересното е, че Институтът за сингулярност е там, където са, и институтите на НАСА, и щабквартирата на Google (те финансират създаването на Института за сингулярност), там наблизо са, и Силиконовата долина, и Холивуд, който с филмите си показва части от тайните на новите технологии, с което фактически ни показва бъдещето на човечеството. Там, в Калифорния, е и щабквартирата на окултното ”движение” Ню Ейдж — религията на «новата ера» — и сектата на сатанистите. Забележително съседство, нали!

Създаването на новия човек изисква сериозни изменения в системата на образованието. Така, нашите геополитически противници преминават на нови методи за водене на война — т.н. поведенческо противоборство. Поведенческата война означава изменение или разрушение на системата на базовите ценности, стереотипите на поведение и нормите в живота. А ценностите се формират в религията и в системата на образованието. И затова православието за тях е — враг номер едно, а доброто традиционно образование е — враг номер две. Затова и бият по тях (с обновленчеството в църквата и с безкрайните унищожителни реформи на образованието, а и на всичко друго!).

Западът е заделил огромни пари, за да замени нашите учебници по история. Бяха съкратени или премахнати уроците които не са в интерес на световните господари. И накрая беше разрушено единното образователно пространство.

А преди, образованието даваше на всеки, целия образователен минимум. И чак после, всеки вече можеше да получава нужните му професионални знания в техникумите, институтите и университетите. Т.е нашето образование беше елитно за всички!

А сега, вместо такова елитарно образование, са въведени задължителни федерални образователни стандарти, и вместо знания, наложиха понятието – компетенция (да умееш да натискаш едно копче, и друго нищо да не знаеш, и да не те интересува!). Появиха се частни, платени образователни услуги. Така започна приватизацията на образованието. И благодарение на това, в средните училища вече е ликвидиран образователният минимум. Този процес тръгна и във висшето образование. Елитарното образование стана достъпно само за избраните.

Защо и от кого бе извършено всичко това? Центърът на всичките реформи и преобразования е САЩ, където повечето университети се занимават с разработки на технологии, поръчани им от частни (еврейски) корпорации. На базата на такива университети, винаги така се е развивала науката в САЩ, за разлика от нашата наука, която се развиваше в системата на Академията на науките. Нашите висши училища бяха общообразователни и подготвяха висококласни специалисти, умеещи самостоятелно да мислят, да решават най-сложни задачи. Но на Америка са нужни управляеми работници с тесен профил.

Всички, които се устройват според световния общообразователен стандарт, работят за интересите на САЩ. Нашето висше училище започнаха да го преустройват по тези стандарти, от 19 септември 2003 г. Когато Русия се присъедини към Болонския процес в Берлин, по време на срещата на европейските министри на образованието. Целта на Болонската система е, създаване на общоевропейско образователно пространство, с преход към западните стандарти на обучение. Но нали е ясно, че всякакъв национален суверенитет е немислим, без запазване на духовния суверенитет, който, на свой ред, е невъзможен без суверенна система на образованието. В Русия образованието винаги се е разглеждало, като усвояване на системни знания, плюс духовно-нравственно възпитание и национална идеология. А сега образователните стандарти, и програмите, и методите на обучение, ни се задават отвън.

Преди държавата поръчваше специалисти, но сега държавният сектор на икономиката почти е изчезнал, и заявител стана крупният бизнес, и той диктува, какви специалисти са му нужни. А на него, т.е. на тях, са им нужни, не личности, а хора — изпълнители, имащи компетенциите, които са нужни на господарите на пазара.

После бе приета програма «5-120», съгласно която, пет наши вуза трябваше да влязат между стоте най-добри вузове в света. А тази програма «5-120» се управлява от Съвета по конкурентоспособност; в него влизат представители на Русия и чужденци, и в частност, Ед Кроули — професор в Масачузетския технологически институт, служител на НАСА, а НАСА е свързана с Пентагона. Този Съвет по конкурентоспособността определя стандартите, по които трябва да се развиват руските вузове. В програмата влязоха нашите най-добри технически вузове, които благодарение на новата система се изземват от сферата на интереси на руската икономика и подготвят специалисти, които после отиват да работят на Запад. Т.е. Русия се използва като площадка за подготовка на кадри за Запада. И президент на нашия университет Сколково, разработващ нови технологии, ще стане американецът Е.Кроули…

И така, като разрушиха средното ни образование, нашите противници преустроиха висшето ни образование, според своите интереси. И в Руската Академия на Науките, според техния замисъл, трябва да останат само тези отдели, които се вписват в потребностите и интересите на западната общност.

2013 г. беше нанесен удар и по предучилищното образование. Във федералните общообразователни стандарти, за предучилищното образование пише, че детето може самостоятелно да определя съдържанието на своето образование. А предучилищното образование обхваща децата до 7 години. И какво могат да избират те? Освен това, се разбива традиционната семейна йерархия: баща, майка, дете. И вече родителите и детето се разглеждат като партньори. Детето може да предяви иск към родителите си, ако те «нарушат правата му». Детските градини минават на нова методика на обучение, изключваща морала и нравствеността. Незабележимо, за 3 — 4 годни прекарани в детската градина, детето получава напълно чужд набор от ценности. И всичко това е в съгласие със законите на поведенческата война, която води от Запада, против нас.

В бъдеще образованието ще е кастово — за богатите, а бедните ще ги обучават, като «човек с едно копче» – за включване и за изключване. Общуването с преподавателя ще е достъпно само за богатите, а останалите ще преминат на онлайн — обучение, т.е. дистанционно. Мозъкът на човека ще е включен към компютъра, за да може да се управляват даже и емоциите на хората.

За да се спре този разрушителен процес, трябват извънредни мерки. Трябва напълно да се смени държавната политика, за да стане държавата господар на образованието. Нужно е включване на широката общественост и формиране на движение, насочено към запазване на нашето образование. И както се казва:

Който е предупреден, той е въоръжен!

Превод с малки съкращения, Григор Симов

 

Чували ли сте някога нещо за „Прозорецът на Овертон“ ? Ако не, то ви препоръчвам да прочетете тази технология за легализиране на всичко, каквото ви хрумне! …

 

Последно от СВЯТ

Калифорния фалира!

Калифорния фалира! Щатът е един от първите в Америка, който официално декларира, че отказва да плати