Д-р Майкъл Йедън – бивш вицепрезидент и главен научен директор в Pfizer: Инжекциите за СОVID -19 са опасни за майките и бебетата, натрупвайки се в яйчниците и атакувайки плацентата

/

През януари 2020 г. д-р Майк Йедън вече е съавтор на писмо заедно с проф. Волфганг Водарг, с което предупреждава ЕМА за опасностите в новата технология, използвана във ваксините за COVID-19, и иска незабавно спиране на клиничните изпитвания

Спешна молба от д-р Д-р Волфганг Водарг и Д-р Майкъл Йедън в Европейска агенция по лекарствата) (ВИДЕА – БГ СУБ)

Оттогава насам ваксините са показали изключителен брой нежелани реакции и фатални последици. Заедно с други учени д-р Йедън основава организацията Doctors For Covid Ethics, за да информира здравните власти, колегите си и широката общественост за вредите от различните нежелани реакции, като съсирване на кръвта и тромбоза, наблюдавани при тези експериментални инжекции. Различните писма, подписани от стотици лекари, могат да бъдат намерени на уебсайта на организацията.

ВАКСИНИТЕ ЗА COVID-19 НЕ ПРИЛИЧАТ НА НИКОЯ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ВАКСИНИ И НЕ СА ДОСТАТЪЧНО ПРОУЧЕНИ:

Всички лекарствени средства, които се наричат „ваксини“ за COVID-19, използват нова технология. Традиционните ваксини се състоят от малко количество патоген (причинител на болестта), смесено с материал, наречен „адювант“, който представлява вещество, предизвикващо леко възпаление и по този начин предупреждаващо имунната система за наличието на чужд протеин. Малкото количество патоген традиционно се „убива“ чрез нагряване или химическа обработка, така че да не може да причини заболяването, срещу което се търси имунитет. Алтернативно, патогенът се отглежда чрез многократно заразяване на една клетъчна култура след друга, като по време на този процес смъртността на вируса намалява. Това се нарича отслабване и в някои ваксини се използва така нареченият „жив отслабен“ материал, за да се постигне имунизация. Ваксините с тези основни дизайни обхващат почти всички ваксини, които някога са били разработени и се използват сред населението днес.

ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕПРАВИЛНО КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПРОДУКТА Е ДОПУСНАТ ГРУБ ПРОВАЛ В РЕГУЛИРАНЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЛЕКАРСТВАТА:

Ваксините за COVID-19 действат по съвсем различен начин и това означава, че е напълно неподходящо да се третират като другите ваксини. Точно това обаче се случи. От производителите се изисква само да спазват изискванията, определени в световния регулаторен стандарт. Тези стандарти в никакъв случай не трябва да се смятат за ниски. Те просто са подходящи за типа медицински структури, с които имаме десетилетия опит.

Традиционните ваксини, както и всеки друг продукт, понякога могат да се повредят и като признават това, регулаторните органи по света обикновено поддържат публичен регистър на нежеланите реакции, отбелязани след ваксинация, без непременно да приписват причинно-следствена връзка с отбелязаната нежелана реакция. Въпреки това събирането на видовете реакции и тяхната честота, съчетано с описание на предполагаемата пострадала страна, заедно с връзката във времето след ваксинацията, когато се твърди, че е настъпила нежеланата реакция, понякога позволява да се направят връзки.

Например ваксината срещу свински грип, пусната на пазара през 2009-2010 г., в крайна сметка беше изтеглена, тъй като шведските регулаторни органи отбелязаха поразителна честота на неврологично заболяване при млади хора – нарколепсия, за която съобщиха почти 1 000 граждани.

Тъй като новите технологични продукти, наречени „ваксини“ за COVID-19, действат по съвсем различен начин от предишните продукти, наричани по подходящ начин ваксини, считам, че регулаторният стандарт е крайно недостатъчен за провеждане на тестовете, необходими за адекватна оценка и гарантиране на безопасността.

Признавайки, че е налице продължаващо неспазване на регулаторния стандарт, предвид техническата новост на „ваксините“ за COVID-19, настоящият автор и още един автор изготвиха петиция от безпокойство, която беше внесена в Европейския лекарствен регулатор (ЕМА) на 1 декември 2020 г.

ВАКСИНИТЕ ЗА COVID-19 ДЕЙСТВАТ ПО СЪВСЕМ РАЗЛИЧЕН НАЧИН ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ВАКСИНИ И ПОРАДИ ТОВА ИМАТ КОРЕННО РАЗЛИЧЕН НАБОР ОТ ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА:

Ваксините за COVID-19, които понастоящем са предмет на разрешения за спешна употреба всички те имат обща и нова характеристика: те са продукти на генна основа. Вместо да съдържат малко количество убит или жив атенюиран патоген, те съдържат генетичен код, инструкции за производство на част от патогена в собствените ни клетки. В някои продукти генетичният код е от ДНК и се използва отслабен респираторен вирус, за да се гарантира доставката до клетките, или от информационната РНК (междинното звено между ДНК на нашите гени и произвеждания по този начин протеинов продукт).

Има още една обща черта: те карат клетките на реципиентите да произвеждат част от вируса SARS-CoV-2, наречена „шипчест протеин“. Това е буквално шип, който излиза навън от сферичния обект, съдържащ самия вирус. Както е описано подробно на друго място в този пакет от информация, протеините на коронавируса са биологично активни и наред с другите си свойства инициират каскадата на кръвосъсирването. Твърди се, че именно предизвикването на кръвосъсирване на различни места в тялото е причина за голяма част от сериозните нежелани реакции, включително смъртните случаи, за които се съобщава в Системата за докладване на нежелани реакции, свързани с ваксините (VAERS) в САЩ и в аналогични бази данни в други страни. Честотата на фаталните последици след ваксинация за COVID-19, обикновено от нарушения на кръвосъсирването или кървенето, е изключителна и надвишава многократно тази от всички предишни ваксини, като според този рецензент тя е от порядъка на 60 пъти.

Този учудващо висок процент на нежелани реакции след ваксинация е следствие от два фактора: 1. Производителите просто не са били задължени да изследват начина, по който продуктът се движи в тялото след инжектиране и 2. От тях не се изискваше да изследват функционалните ефекти на генетичния код, съдържащ се в продукта след прилагането му.

На масовия пазар няма продукти, които да работят по този начин. По мое експертно мнение това е най-големият провал на регулирането на лекарствените продукти по отношение на репродуктивното здраве след талидомида и е много по-голям по отношение на общественото въздействие. Наложително е всички тези продукти да бъдат спрени, докато с подобрени тестове за безопасност не се установи дали има групи, при които ползите надвишават рисковете.

СЯНКАТА НА ТАЛИДОМИДА И ПРОМЕНИТЕ В РЕГУЛИРАНЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЛЕКАРСТВАТА ПРИ БРЕМЕННОСТ:

Наименованието на лекарството „талидомид“, особено в Европа, се свързва трайно в общественото съзнание с вродени дефекти. Предназначен за лечение на гадене, свързано с ранната бременност, той е предписван в 46 страни, но не и в САЩ, между 1957 и 1962 г., когато е изтеглен, тъй като е идентифициран като причинител на 10 000 родилни малформации, включващи намалени или липсващи крайници. Талидомидът е един от най-известните случаи на неуспешна оценка на безопасността на лекарствата.

За разлика от регулаторните органи в десетки други държави, американската агенция за лекарствата FDA не одобри талидомида, тъй като проверяващият орган не беше удовлетворен от наличната информация. След този случай безопасността на лекарствата беше значително реформирана в световен мащаб, като от производителите се изискваше да извършват така наречената „репродуктивна токсикология“, а също и почти винаги да включват зайци като тестови вид, тъй като по-късно беше установено, че талидомидът наистина причинява вродени дефекти при зайци, но в много по-малка степен при гризачи.

Осъзнава се, че схващането, че плодът е по някакъв начин защитен от вреда, когато е в утробата, е напълно погрешно. Напротив, тънкостите на ембриофеталното развитие започват да се признават като период на изключителна уязвимост. Може би най-забележителната промяна в културата е, че жените започват да бъдат изключително предпазливи по отношение на приемането на каквито и да било фармацевтични продукти по време на бременност.

ВАКСИНИТЕ ЗА COVID-19 НЕ СА БИЛИ ПОДЛАГАНИ НА РЕПРОДУКТИВНИ ТОКСИКОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ:

От съществено значение е да се изложи контекстът на сегашната ситуация с клиничната употреба на „ваксините“ за COVID-19 поради една причина: от времето на талидомида НИКОГА не сме излагали жени с детероден потенциал и особено бременни жени на НИКАКЪВ нов, експериментален фармацевтичен продукт, без този продукт да е преминал пълна серия от репродуктивни токсикологични тестове. Дори и след тази важна стъпка, пилотните проучвания винаги се провеждат при малък брой бременни жени, за да се сведе до минимум рискът за развиващия се плод. Нито една от тези основни стъпки не е предприета.

НЯМА ОПРАВДАНИЕ ДА СЕ ПОЕМАТ РИСКОВЕ СЪС ЗДРАВЕТО НА НЕРОДЕНИТЕ ДЕЦА:

Преминавайки към настоящето, този експерт рецензент е изумен от настоящата ситуация. Върхът на безразсъдството е да се позволи на жените в детеродна възраст да получат „ваксини“ за COVID-19, които са изцяло нова технология, базирана на гени, за която няма предварителен опит в областта на безопасността при хора от голяма популация. Нещо повече, активната препоръка тези експериментални средства да се прилагат на бременни жени според мен е престъпно небрежна. Освен това е напълно неразбираемо, че тези нови „ваксини“ се препоръчват за употреба при бременност, повечето от което се случва при жени на възраст 40 години или по-млади, тъй като доминиращият рисков фактор за лоши резултати от инфекция с SARS-CoV-2 е възрастта.

ВАКСИНАТА НА PFIZER/BIONTECH ЗА COVID-19 СЕ НАТРУПВА В ЯЙЧНИЦИТЕ НА ГРИЗАЧИ:

По поръчка на Pfizer е проведено проучване на разпространението, при което различни формули на фиктивни версии на кандидат-ваксина са били прилагани на гризачи и са взети проби от различни тъкани с течение на времето. Тестовете не включват „полезния товар“ на иРНК, но тъй като това е просто изследване на мястото, където се намира контейнерът за иРНК, това е без значение от гледна точка на безопасността. Обърнете внимание, че това проучване не се класифицира като репродуктивен токсикологичен тест, тъй като животните не са били бременни. Вместо това проучването може да се класифицира като фармакокинетично проучване – дисциплина, която се занимава с разбирането на начина, по който лекарствата се придвижват в тялото след прием, както и с начините и времето на елиминиране. Това проучване не е било публикувано от Pfizer, въпреки че рецензентът смята, че резултатите от него са много тревожни. Информацията стана известна едва след като японският лекарствен регулатор получи запитване за свобода на информацията.

Това проучване показва, че липидната обвивка на наночастиците на „ваксината“ на Pfizer се концентрира в далака и яйчниците на гризачите. Не е уместно това да се случва. Планираното предизвикване на имунитет определено НЕ изисква наличието на ваксинални компоненти в репродуктивната тъкан. Най-често концентрациите на лекарствата в която и да е тъкан на тялото достигат най-високите си стойности бързо след прилагането им, след което постепенно намаляват с течение на времето. С оглед на това още по-тревожно е, че вместо да намаляват постепенно с времето, както се очаква, тъканните нива се ПОВИШАВАТ с течение на времето, което предполага активен процес. Изследването е прекъснато 48 часа след прилагането на тестовия материал, което не е неоснователно. След толкова време би било нормално да се очаква, че пикът на концентрациите в тъканите е преминал. Най-високите концентрации обаче са наблюдавани в последната времева точка, 48 часа след приема на дозата, което означава, че не е известно кога всъщност е пиковото време след приема и дали концентрациите в яйчниците и далака се повишават още повече в по-дълги периоди от време.

ВСЕКИ ОПИТЕН РЕЦЕНЗЕНТ БИ ПРИЗОВАЛ ДА СЕ СПРЕ УПОТРЕБАТА НА ТАЗИ ВАКСИНА ПРИ ЖЕНИ, КОИТО НЕ СА В МЕНОПАУЗА:

Като токсиколог казвам следното: при липса на доказателства, че това не е предиктор за хора, очаквам, че това се случва с всяка жена, на която е приложен този агент. Може да се очаква, че последиците от тази концентрация в репродуктивната система ще бъдат неблагоприятни въз основа на наблюдения в други части на тялото, където отделно са докладвани кръвни съсиреци и кървене. Според мен всеки разумен рецензент би се съгласил, че тези „ваксини“ не трябва да се поставят на жени, които не са навлезнали в менопауза.

СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ ЖЕНИТЕ ГЕНЕРИРАТ АВТОИМУНЕН ОТГОВОР КЪМ ПЛАЦЕНТАТА СИ:

Както вече беше споменато, всички „ваксини“ за COVID-19, които понастоящем са предмет на разрешения за спешна употреба, използват нова технология, базирана на гени, за която няма масово продавани продукти. Това означава, че за всеки, който има опит в разработването на медицински продукти, е очевидно: не е безопасно да се правят каквито и да било предположения за профила на безопасност, краткосрочен или дългосрочен, след прилагане върху хора. Преди трагичните събития, свързани с талидомида, не знаехме, че в началото на бременността развиващият се ембрион е изключително уязвим към неблагоприятните ефекти на агенти от околната среда, включително фармацевтични. Не е разумно да се предполага, че тъй като конвенционалните ваксини по принцип не представляват проблем за безопасността по отношение на фертилитета и бременността, тези нови продукти на генна основа ще бъдат безопасни по време на бременност.

На 1 декември 2020 г. този експерт рецензент заедно с опитен лекар в областта на общественото здраве д-р Волфганг Водарг подава петиция на безпокойство до Европейската агенция по лекарствата. Основните причини за безпокойство бяха прекомерната бързина на клиничното разработване, както и ограничен брой конкретни опасения (за които не се твърди, че са изчерпателни):

1. Определянето на „случаите“ на COVID-19 се основаваше на неадекватно контролирани PCR тестове (независими експерти смятат, че използваните PCR тестове силно надценяват разпространението на наистина заразените „случаи“ – във връзка с това следва да се отбележи, че FDA току-що обяви, че оттегля одобрението си за всички PCR тестове за откриване на SARS-CoV-2 инфекция).

2. Потенциалът за повишаване на зависимостта на антителата, който процес е довел до прекратяване на всички други предишни ваксини срещу коронавируси (предполага се, че високата честота на сърдечно възпаление, наречено миокардит, което се среща с висока честота, особено при млади мъже).

3. Възможността за ускоряване на остри алергични реакции при прилагане на „ваксините“ с липидни капсули (продукти на Pfizer/BioNTech и Moderna), което всъщност се случи още в първия ден на масовата ваксинация в Обединеното кралство и етикетът скоро беше променен, за да се избегне прилагането им на лица, за които се предполага, че в миналото са имали алергични реакции към инжектирани продукти).

4. Възможност за кръстосани имунни реакции към протеин, който е от съществено значение за успешното забременяване. Именно за това се отнася останалата част от настоящата бележка.

Като коментар трябва да се изрази съжаление, че изглежда съвносителите на петицията са били прави във всяко едно отношение по отношение на своите опасения, и е дълбоко обезпокоително за общественото доверие в регулирането на безопасността на лекарствата и доверието в правителствата и фармацевтичната индустрия, че наградата за обществения дух, в който са писали, е била да бъдат жестоко очернени от големи медийни организации, включително Ройтерс и Би Би Си.

ЖЕНИТЕ, НА КОИТО Е ПОСТАВЕНА ВАКСИНАТА НА PFIZER/BIONTECH, БЪРЗО РАЗВИВАТ АНТИТЕЛА КЪМ ПЛАЦЕНТАТА СИ

Вече описах как се очаква да действат тези ваксини на генна основа. Частта от вируса SARS-CoV-2, наречена „шипчест протеин“, е кодирана в тези нови технологични продукти, така че всички те карат организма на реципиента да произвежда този „шипчест протеин“ или част от него.

Обичайно добра практика е да се направи преглед на научната литература за избраните цели за използване във ваксините, в този случай шипчест протеин, за да се гарантира, че е разбран потенциалът за нежелани ефекти, когато хората развият имунен отговор към него. В резултат на това търсене на научна литература бяха установени две важни констатации. Първо, шипчестите протеини са в състояние да предизвикат агрегация на тромбоцитите в кръвта и това да предизвика кръвосъсирване, което поставя под сериозно съмнение разумността на избора на шипчест протеин във всички досегашни ваксини. Второ, има слаба, но очевидна (за рецензентите) прилика между протеините на коронавируса и семейство човешки протеини, наречени синцитини. Не е правилно да се определя степента на сходство само въз основа на първичната аминокиселинна последователност на два белтъка и е важно да се вземе предвид и сходството на тяхната триизмерна структура.

Синцитините се считат за изключително важни за формирането и успешното поддържане на плацентата. Ето защо, независимо от това колко слаба е хомологията между шипчестия протеин и синцитините, възниква опасението, че при силен имунен отговор към шипчестия протеин някои жени могат да предизвикат имунен отговор към собствените си плацентни протеини. Според опита на този рецензент, който работи във фармацевтичната индустрия повече от 30 години, това опасение би било технически разрешено с малка серия от проучвания, които да го изследват и, надяваме се, да го отхвърлят. Това може да стане по няколко начина. Не е трудно да се разработи клинично проучване, което да оцени дали жените, на които е поставена „ваксина“ за COVID-19, развиват циркулиращи антитела срещу синцитин-1. За такова проучване току-що беше съобщено като предпечат: Addressing anti-syncytin antibody levels, and fertility and breastfeeding concerns, following BNT162B2 COVID-19 mRNA vaccination

В проучването са включени 15 здрави млади жени, на които е поставена „ваксината“ на Pfizer/BioNTech за COVID-19. След това по различно време беше взета кръв и беше измерено относителното количество антитела към шипчестия протеин на SARS-CoV-2 и към синцитин-1.

През първите 1-4 дни след ваксинацията не се наблюдава измеримо повишаване на антителата срещу шипчестия протеин. Въпреки това се наблюдава забележително (2 до 3 пъти; отбелязано с вертикална червена стрелка) увеличение на свързването на антителата със синцитин-1. По преценка на този рецензент увеличението на антителата срещу синцитин-1 по това време е „статистически значимо“, т. е. много малко вероятно е да е станало случайно. Не е възможно да се определи какво означава това увеличение, но то съответства на повишен риск от загуба на бременност през първия триместър. Фактът, че повишаването на анти-синцитин-1 антителата е отсъствало до 4 седмици, не намалява възможността за увреждане в ранните периоди след ваксинацията.

Необяснимо е, че авторите твърдят, че „няма хуморален отговор към синцитин-1“. Една от фигурите в статията е възпроизведена по-долу. Авторите са начертали хоризонтална линия, перпендикулярна на оста Y, която са обозначили като „положителна“. В документа или в литературата няма информация, която да обосновава позиционирането на тази линия. При липсата на тази информация е научно несъстоятелно да се твърди, че ясно изразеното увеличение на свързването със синцитин-1 в дните 1-4 е функционално без значение.

Отрезвяващо е да си припомним отново уроците от талидомида. Оказва се, че ако майката в началото на бременността приеме първата си доза талидомид на 20-ия ден след зачеването, бебето ѝ вероятно ще се роди с мозъчно увреждане; ако е на 21-ия ден – сляпо; ако е на 24-ия ден – крайниците често са скъсени или липсват; ако е приета след 42-ия ден от зачеването, няма увреждания.

Авторите на тази статия нямат основание да твърдят, че количеството антитела срещу синцитин-1 е твърде малко, за да има значение. Изглежда, че те не са наясно с урока за талидомида, който показва, че в ранното развитие съществуват периоди на изключителна чувствителност, при които присъствието на токсин за период от само два дни може да прекъсне процесите на развитие, които след това никога не се възстановяват.

Тези нови данни, които показват, че след ваксинация с продукта на Pfizer/BioTech жените действително повишават антитела към компонент на плацентата си, пораждат сериозни опасения за безопасността на плода. Не е безопасно да се предположи, че това няма да има неблагоприятни последици за успешната бременност. Не е сигурно, че другите ваксини няма да имат подобни ефекти.

Отново, както и при проучването на разпределението, от тези клинични наблюдения възниква презумпция за риск, потенциално тежък, и няма съзнателен човек, който да не поиска да спре в този момент.

ОТНОСНО АВТОРА:

Д-р Майкъл Йедън е бивш вицепрезидент и главен научен директор по алергии и респираторни заболявания в Глобалната научноизследователска и развойна дейност на Pfizer. Той има съвместно отличие по биохимия и токсикология и докторска степен по фармакология. Той е независим консултант и съосновател и главен изпълнителен директор на Ziarco Pharma Ltd.

Автор: Д-р Майкъл Йедън
Източник: Children’s Health Defense
Превод на български – Страничката “Монтагю Кийн”

ПО ТЕМАТА

Проф. Джон Бел: СОVID-19 ваксините ще стерилизират 70% от населението (ВИДЕО)

Бившият шеф на респираторните изследвания в Pfizer  д-р Майкъл Йедън и бившия шеф на Департамента по обществено здраве там д-р Волфганг Водарг: Ваксината срещу СОVID-19 на Pfizer е стерилизация за жените 

Какво скриха от вас за ваксината на BioNTech & Pfizer! Проф. Джон Бел: СОVID-19 ваксините ще стерилизират 70% от населението (ВИДЕО – БГ СУБ + ПЕТИЦИЯ)

Страница 5, точка XI: «което би довело до това, че ваксинираните жени по същество ще станат безплодни»

 

Депопулацията чрез ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ бе обявена от главния антихрист на планетата още през 2011 година. Публикация от юни 2011 г на британски вестник „The Sovereign Independent“  „Депопулация посредством принудителна ваксинация“. В нея шефът на „Майкрософт“ Бил Гейтс (за пореден път) призовава да се намали населението на земята. Тази публикация сега практически не може да се намери в книжен вариант, но една предприемчива британка запазила своя брой на вестника. И сега тя гордо позира в разпространяваната в интернет снимка.

3

Но всъщност, достатъчно е да се доберете до първоизточника в интернет (ето линка на този брой на вестника). 

 

Стратегията за имунизация на СЗО и “извилите се” опашки за ваксиниране: Целта на СЗО е да бъде избита посредством ваксиниране голяма част от населението на Земята (ВИДЕО)

 

Бил Гейтс и ваксините: евгеника в действие, видео

Бил Гейтс: “В света днес има 6,5 милиарда хора и броят им върви към 9 милиарда. И ако ние свършим наистина добра работа с НОВИТЕ ВАКСИНИ, ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ, репродуктивното здравно обслужване, вероятно бихме могли да намалим този брой с 15%…”)

Евгеника; Ние решаваме кой ще живее: Дж. Бърнард Шоу, видео

Много преди Бил Гейтс да обикне ваксините като инструмент за контрол на човешката популация, Джордж Бърнард Шоу пропагандираше идеите и методите на Евгениката.

Монумента в Джорджия

 Поддържайте човечеството под 500 милиона. За да се удовлетвори този паметник, сегашното световно население трябва да бъде намалено с поне 90%.

Джорджия

Ето десетте „заповеди“:

  1. Поддържайте човечеството под 500 000 000 в постоянен баланс с природата.

  2. Насочвайте разумно възпроизвеждането

  3. Обединете човечеството с жив нов език.

  4. Управлявайте страст – вяра – традиция – и всички неща с умерен разум.

  5. Защитете хората и нациите с честни закони и справедливи съдилища.

  6. Нека всички нации да управляват вътрешно разрешаване на външни спорове в световен съд.

  7. Избягвайте дребните закони и безполезни служители.

  8. Балансирайте личните права със социалните задължения.

  9. Наградете истината – красота – любов – търсене на хармония с безкрайното.

  10. Не бъдете рак на земята – Оставете място за природата – Оставете място за природата.

 

Установено е, че ваксини за тетанус имат добавен стерилизиращ химикал, за да се извършва расов геноцид срещу африканци

Лекари: Ваксините на ООН в Кения са използвани за стерилизация на жени

Чудовищен акт на масова стерилизация на жени в Кения

Световната здравна организация – Инструмент в нечисти ръце! Разследвания разкриват, че СЗО участва в разработването на ваксини, с цел контролиране на раждаемостта и намаляване на числеността на населението

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Жак-Ив Кусто: За да уравновесим световната популация трябва да елиминираме по 350 хиляди човека на ден

 

Тед Търнър: ,,Намаляване с 95% на население би било идеално“ (ВИДЕО – БГ СУБ)

 

Принц Филип: «Ако се преродя, бих искал да се върна като смъртоносен вирус, за да допринеса за разрешаването на проблема с пренаселването»

 

Военният документ на НАСА за намаляване на населението (ВИДЕО С ДУБЛАЖ НА БЪЛГАРСКИ)

 

Излишните хора (ВИДЕО)

Стерилизацията онлайн!

VAERS!

 

ОЩЕ МНОГО ПО ТЕМАТА ТУК

 

Който желае може да се присъедини към групата ПОСЛЕДНИЯТ НЕВАКСИНИРАН

Последно от ВИДЕО

Защо беше убит Пьотър Гаряев? Вълнова (квантова) генетика. Генетично оръжие. Генетични ваксини, РНК-убиец с квантово активиране. «СОVID-19» – квантов вирус. Квантова защита (ВИДЕА)

Вълнова (квантова) генетика Известният френски имунолог доктор Жак Бенвенист (1935-2004г.) изследвал електромагнитното излъчване на живата клетка.