Заплахата е реална, спасението е в нашите ръце (СИГНАЛ – БЪЛГАРИ, ПОДПИШЕТЕ СЕ ПРОТИВ ПЛАНДЕМИЧНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ) ОБНОВЕНА

В свое съобщение до медиите от 1 декември 2021 г. СЗО съобщава, че „Световната здравна асамблея е постигнала съгласие за стартиране на процес за разработване на историческо глобално споразумение за превенция, готовност и реакция при пандемии“. Съгласието е постигнато сред всички 194 държави-членки, включително България. По предварителни данни на СЗО ще бъде създаден междуправителствен орган за преговори, който ще проведе първото си заседание най-късно до 1 март 2022 г. След това междуправителственият орган за преговори ще представи доклад за напредъка на 76-ата Световна здравна асамблея през 2023 г. с цел инструментът да бъде приет до 2024 г.
Подписването от страна на Република България на наднационални споразумения без провеждането на публично обсъждане и референдум преди това. Конвенция, споразумение или друг международен инструмент са правно обвързващи съгласно международното право.

ТОВА ЩЕ „РАЗВЪРЖЕ РЪЦЕТЕ“ НА ХОРА, НЯМАЩИ НИКАКВА ПРЕДСТАВА ОТ СТРАНАТА НИ И СЛУЧВАЩОТО СЕ У НАС, ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА НАШЕТО НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ И ТОВА НА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!

„БАДЖ“, – „БЪЛГАРСКИ АЛИАНС ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

«След като стана ясно, че предстои втората извънредна здравна асамблея и нашите представители не се упълномощени от нас за мисията, след като не дават информация какви документи ще бъдат подготвени и подписани във връзка с нашето бъдеще и нашето здраве нека да се погрижим навреме да им потърсим отговорност, за да не бъде после късно. Тук е текстът на сигнал до Върховната касационна прокуратура и всеки, който се чувства отговорен за бъдещето си може да вземе текстът и следвайки указанията да подаде такъв сигнал. Моля, споделете тази информация с възможно най-голям брой хора.»

Как да се присъединим към сигнала

  1. Свалете текстът на сигнала и го запазете при вас.
  2. Преработете го от ваше име като ползвате 1л. ед. число и вашия адрес, телефон и мейл и го запазете отново.
  3. Отидете на prb.bg.
  4. Изберете подайте сигнал, от менюто горе, попълнете данните, които се изискват.
  5. В най-големия прозорец, най-долу в страницата, подайте сигнала с копи – пейст от ваше име!
    Направете екранна снимка на прозореца , който ви съобщава, че сигналът е подаден успешно и я запазете.

СИГНАЛ

До Върховна Касационна Прокуратура
Р. България
София 1000
бул. Витоша №2

Уважаеми г-н главен прокурор,
Уважаеми касационни прокурори,
Република България е член на Международните организации ООН и съществуващата под нейна егида Световна Здравна Организация – СЗО , WHO.
В края на ноември 2021г СЗО провежда Извънредна асамблея на СЗО, където се подписва документ, макар и с характер на предварителен и подготвителен документ, в него се споменава възможността при дадени възникнали обстоятелства от сферата на инфекциозните заболявания да се вземат решения за вътрешния ред на страната ни извън компетентните по конституцията ни органи.
Документът е подписан на 01.12.2021г от представителите ни в ООН г-н Стерк – посланик на Р. България в ООН, в качеството му на делегат, д-р Тома Томов, зам.-министър на здравеопазването, в качеството му на ръководител на делегацията и г-жа Катя Ивкова, в качеството й на член на делегацията.
Намеренията са ясни, а последствията за България, ако влезе в такъв договор по силата на действия на членове на правителството и/или МС са описани в чл.103 от НК, а извършителите им следва да се установят по надлежен процес. Действията на тези лица, като последствия може и да се определят като престъпление по този член 103 от НК, но доколкото не съм прокурор, а от друга страна съм задължен да спазвам конституцията и да познавам законите настоявам да се запознаете със съдържанието на намеренията за сключване на такъв договор тук: «Международен договор за превенция и готовност при пандемии» (https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/coronavirus/pandemic-treaty).
Както и на вече подписаното, без което не можеше и да продължим да участваме в този процес на евентуално ограничаване на правата ни като граждани и евентуално отстъпване от независимост на държавата ни.
Новото ръководство на МЗ съвсем наскоро отговори на въпрос на НП от 47-то народно събрание, че българските представители ще продължат в този дух да участват в изработването на първоначалния план подписан на 01.12.2022 г.: «Въпроси относно работата на междуправителсвен орган за преговори за одобрение на «Пандемично споразумение», в който участва и Република България» (https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/40900).
Имайки предвид по-горе изложеното, като факти настоявам да проведете мащабно разследване на действията на Тома Томов, на посланика ни Стерк, на цялото ръководство на МЗ тогава и в рамките на това правителство, вкл. инструкциите дадени от по горните нива на тези хора в делегацията от 01.12.2021 и тези, които ще продължат, за да се предотврати евентуално престъпление или да стигнете до налагане на наказание от съда за извършено такова по Глава 1 от Особената част на НК, предвид и разпоредбите не чл.17-21 от НК.
Надявам се на бързо и срочно разследване , тъй като срока определен от СЗО е до две години от началото на първично подписания документ през 2021г.

Дата:                                                                                           Име и фамилия:
Населено място:                                                                      Телефон и мейл:

ДОПЪЛНЕНИЕ

ВИДЕО

ВИДЕО

ДОПЪЛНЕНИЕ

«Приятели, днес е 30.05, денят, който е определен за краен за събиране на подписите. Това е решено на събранието от 02.04.2022 г. Всичко събрано до края на деня, очакваме да ни изпратите, за да пристигне финално в следващите няколко дни, за да успеем с обработката. Благодарим Ви! Очаквайте скоро информация за подписката и действията по внасянето й.» БАДЖ

По повод на инцидентни шокиращи коментари в края на кампанията , защо 🇧🇬БАДЖ се спря на подписка, а не на референдум за излизане на България от СЗО бихме искали да обясним разликите между двете форми. Нито една институция или правителство не искат гражданите им да имат висока административна култура, което често затруднява хората да защитават правата си от една страна, а от друга позволява на злонамерени индивиди да ги подвеждат.

В законa за прякото участие на гражданите в изпълнителната власт и местното самоуправление в 🔴Чл. 9 (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) е описано по кои въпроси може да се провежда национален референдум. Обърнете внимание на член
🔴9 (4), който казва следното: ⚠️🔴„Чл.9 (4) Референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда преди тяхната ратификация. „

Глобалното пандемично споразумение на СЗО не е все още сключено, тоест нямаме налице „сключен договор“ и второ той няма да се ратифицира, а попада в графата международни регламенти.

Кой може да направи инициатива за референдум:
📌1. не по-малко от една пета от народните представители;
📌2. Президентът на Републиката;
📌3. Министерският съвет;
📌4. не по-малко от една пета от общинските съвети в страната;

📌5. инициативен комитет на граждани с избирателни права, събрал не по-малко от 200 000 подписа на граждани с избирателни права – (нещо, като предизвестена смърт на иницияттивата, ако няма наети хора или финансиране. Ако ги има – то е ясно, че е финансирана, т.е контролирана инициатива за такъв кратък срок от 3 месеца ).

От написаното тук става ясно, че за да се стартира национален референдум са необходими не по-малко от 📌200 000 подписа и след това НС взема решение да се проведе такъв референдум.

Хайде да се опитаме да сметнем как точно могат да се съберат 📌200 000 валидни подписа на български граждани, които имат избирателни права. 🇧🇬БАДЖ в момента не разполага със средства, а членовете му отделят от ежедневните си разходи за всяка нужда за каузите, за които се бори организацията.

Не сме на хранилка при Сорос, което изключително вбесява сороспиите и техните симпатизанти. Не разполагаме със суми, за да платим на корпоративните медии за реклама. Да предположим, че пицариите в България решат да ни подкрепят и всяка пицария започне активно да събира подписи. Да допуснем, че в България има 2000 пицарии и половината решат да се включат в тази инициатива. Имаме 90 дни по закон да съберем тези 📌200 000 подписа : това значи на ден поне 2 300 подписа. Дори в инициативата да се присъединят (безплатно) инлфуенцъри, които имат стабилно количество последователи и да започнат да рекламират пицарии (платено) за да увеличат потока на клиенти и реципрочно бройката на подписите, това число 2 300 на ден остава в сферата на трудно достижимото.

Следващата разлика е, че при националния референдум се поставят един или няколко въпроса и гражданите трябва да отговорят на тях с „да“ или „не“. Въпросите трябва да са изписани разбираемо, кратко, точно и ясно. При референдума НЕ СЕ формулира искане, а само точно формулирани въпроси, на които гражданите да отговорят с „да“ или „не“. За да бъде успешен референдума трябва да съберем минимум 📌400 000 „да“ на формулиран въпрос, по който преди това са събрани 📌200 000 подписа, или 📌400 000 отговора „не“. Ако някой не е формулирал въпроса ясно и ли гласуващият не го е разбрал тази бройка може да не бъде достигната. Нека отново да повторим, че към момента нямаме подписан договор със СЗО и документа, който ще се подпише няма да бъде договор, който подлежи на ратификация, а ще бъде международен законодателен акт.

Самият референдум се провежда като изборите с цялата административна и финансова тежест на държавния бюджет. Гражданите гласуват като поставят в плик бюлетина, на която зачертават отговора си – „да“ или „не“. Централната избирателна комисия е органът, който провежда референдума и така гражданите отново попадат в ръцете на изпълнителната власт.

Как стоят нещата при националната гражданска инициатива (подписка)? Ето какво гласи закона:

⚠️🔴Чл. 44. (1) Чрез национална гражданска инициатива гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.
🛑🛑🛑(2) Националната гражданската инициатива се осъществява чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на цялата страна.
Разликата е очевидна: подписката се организира по решение на събрание, на което трябва да присъстват не по-малко от 50 граждани с избирателни права и няма избирателна комисия, нито пък изискване за минимален обем на подписи.

⚠️🔴Чл. 52. (1) Органите, до които е отправена подписката за национална гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и мерките за неговото изпълнение на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии.

Подписката изисква народните избраници да обърнат внимание на събрания вот и да вземат решение съобразно него. Правим подписката ПРЕДИ подписване на Глобалното пандемично споразумение, за да обявим на представителите в НС каква е волята на обществото и да поискаме от тях да се съобразят с него.

Подписката дава свобода на изготвяне на въпросите, предложенията и исканията. Тя задължава НС и изпълнителната власт да вземе решение, мерки за изпълнението му и да уведоми гражданите за него в централните медии. Това е начин да се пробие информационното затъмнение, на което сме подложени в момента. Тя ни дава възможност да внесем със събраните подписи мотивирано предложение, анализ на рисковете и оценка на съвместимостта на акта и приложението му на наша територия, с което , между другото ние вече сме готови. Защо го правим? В народното събрание, няма комисия, която да разглежда тези въпроси предварително. Това се прави единствено в Комисията по европейски въпроси , която има 8 дни за реакция и становище, след постъпване на законопроекта при нея. А как гражданите участват в този процес за тези едва 8 дни? Никак!

🇧🇬БАДЖ не спира никой да инициира референдум и да си дефинира въпросите с него по проблема с излизането на България от СЗО. Всеки, който смята, че има достатъчно последователи зад гърба си и е наясно с организацията на такова мероприятие може да действа, защото нали е казано : „по делата им ще ги познаете“.
В момента в 🇧🇬БАДЖ обработваме получените бланки и изготвяме таблицата на ГРАО, която трябва да придружи бланките при тяхното внасяне в НС. За този си труд не сме финансово заплатени, отделяме от личното си време и пренебрегваме близките си, защото сме наясно с отговорността, която сме поели пред хората, които са ни гласували доверие.

Бихме искали да благодарим на всеки един, който ни подкрепи и изпрати бланка с подпис.

Благодарим на хората, които търсеха принтери, за да си отпечатат бланката, на тези, които доброволно ни изпращаха локация, на която ще бъдат, за да събират подписи, на тези, които говореха и обясняваха на хората за какво е подписката. Благодарим и на тези, които използваха подписката, за да рекламират спонсорите си и да им привличат клиенти и които след приключването на събирането на подписи реагираха по начин, който най-добре е описал Чудомир: „изтъкахме платното и ритнахме кросното“.

Длъжни сме да подчертаем, че тази инициатива на 🇧🇬БАДЖ има един друг не по-малко важен аспект. Тя събуди хората, даде им увереност, че са значими, че техният глас има тежест и те могат самостоятелно , запазвайки своята индивидуалност да се организират в обществени каузи. Тази подписка се превърна в център на позитивна енергия и хората се почувстваха окрилени и овластени. Това огорчи много фалшиви гурута и ги накара да атакуват отделни членове на 🇧🇬БАДЖ.

🇧🇬Ще ви държим в течение с развитието на подписката, а междувременно не спирайте внимателно да наблюдавате какво вършат, тези, които говорят сладкодумно. Мярата за доброто е само една: промяната идва от действията, а не от сладкодумие.

СВЪРЗАНА ПУБЛИКАЦИЯ

Прекратяване на членството на Република България в Световната здравна организация (ПОДПИСКА) ОБНОВЕНА

Последно от ЛЮБОПИТНО