Защо Бог не спаси евреите от нацистите? Нали са богоизбран народ?! (ВИДЕО)

Как потомците на Исав отмъстили на потомците на лукавия Иаков

Учени равини обсъждат този въпрос вече седем десетилетия и досега нямат убедителен отговор.

Кратка историческа справка

Праотците на еврейския народ са Авраам и неговият син Исаак. Бог им дал своето благословение, защото те били духовни гиганти. Исаак имал двама синове – по-големият Исав и по-малкият Иаков. Обикновено първият син е близък по душа на Господ.

Исаак остарял и ослепял и решил да предаде благословението на големия си син. Но хитрият Иаков се престорил на своя брат и получил Божията дума вместо него.

Когато Исав се върнал вкъщи и вдигнал скандал на Иаков, който му казал, че докато неговите потомци безпрекословно се подчиняват на Бог, те ще имат власт над потомците на Исав, но когато те отхвърлят свещената Тора, потомците на Исав ще получат властта над тях.
Исав се разгневил и се заклел да отмъсти. С времето неговите деца и внуци започнали да смятат за врагове на народа на Израил, а авторите на Талмуда започнали да наричат потомците му главните противници на евреите – християни.

След войните на Наполеон и революциите в Европа в средата на 19 век европейските елити решили да отпуснат гайките и изравнили по права дори онези, които без проблем притеснявали по-рано. В този случай – евреите.
Това било характерно най-вече за Германия, където евреите били много повече отколкото в други западни страни.

Получилите равноправие евреи заели върховете на науката, медицината, финансите, литературата и във всяка друга човешка дейност и имат голям дял в развитието на германското общество. Те постигнали главозамайващи висини и не искали да губят положението си в обществото.

На гребена на вълната възникнало реформистко движение в юдаизма, което провъзгласило, че евреите трябва да се наричат „германци от мойсеевото коляно“. Неговите привърженици отхвърлили всички външни прояви на еврейството, включително носенето на бради и пенснета, спазването на кашер, почитането на съботата и др., всичко, което по-рано било смятано за договора с Бог. Новото движение бързо се разпространило в цяла Европа.

В Руската империя притискането на евреите било държавна политика; властта устройвала погроми без причина. В резултат много от тях влизали в социалистическите партии, които обещавали след успешната революция да установят всеобщо равноправие.

Новото правителство обявило религиите извън закона. Измъчените от столетия гонения евреи сметнали, че това е малка цена за равните възможности за всеки човек.
Така, към началото на 30-те години, голяма част от еврейския народ отхвърлило свещената Тора.

Сега потомците на Исав можели да отмъстят!

В страната, където евреите първи се отрекли от своя Бог, се появил злият гений Хитлер, който хипнотизирал своите съотечественици и ги призовал да изтрият този народ от лицето на земята. Само Господ с неговата безкрайна милост спасил евреите от пълно изчезване.

За разлика от европейските евреи, от реформисткият юдаизъм и комунизъм не били изкушение за евреите в Близкия изток и Северна Африка, които били непоколебими в спазването на Тората. Всичките опити на нацистите да организират същото, каквото организирали в Европа, не довело до успех.

Други въпроси

Но има и един друг много важен въпрос: как може Бог да спаси евреите от самите тях? Знаем колко много евреи е имало в ръководството на Третия райх.

Хитлер избивал евреи с парите на американски евреи; по този начин е извършена една банална чистка на народа на Израил от онези, които изоставили Тората и започнали да се асимилират.

В крайна сметка евреите не бяха спасени от Бог, а от руския войник.

Евреите освен това сами себе са провъзгласили за „богоизбрани“, което не е характерно за нито една друга религия – нито в исляма, нито в будизма, нито в християнството. За Бог всички народи са равни.

За кого беше изгодно избиването на евреи в Германия?

Там беше измислена националната идея да бъде унищожен този народ като христопродавец, за да му се отнеме капиталът, земите на славяните да бъдат отнети, като се обявят руснаците за непълноценни, да се избият циганите, шизофрениците и пр., за да не се харчат пари за издръжката им.

Законът на махалото

В природата съществува законът на махалото. Преди войната евреите, използвайки затвореността на своето общество, завладяха всички плодородни и печеливши места в Европа и в Русия трябваше да се извърши революция. След това махалото се наклони в другата страна. Сега пак е в изгодната за евреите страна, след няколко години – ще видим…

Според някои изследователи за евреите няма богове. В Стария завет те търгуват с Бог и не изпълняват своите обещания. Той ги заплашва с наказания и се подиграва на евреите. САЩ действат по този начин; там държавното кормило държат евреи, за които има два бога – властта и златото. А религиите и Боговете са за будалите.

Превод: издaтeлcтвo PACПEP

ВИДЕО:

Какво казва Хитлер за политиците ? Уникална реч на Хитлер за политиците, която е актуална и днес (ВИДЕО)

ПО ТЕМАТА

Кой е Бафомет?

Кой е Бафомет?

Кой е Бафомет?

Сензационно от папа Франциск: Адът не съществува, Адам и Ева също никога не са съществували

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

БОГ не означава нищо повече от Богатство, Опиати и Горива (на английски GOD – Gold – злато, Oil(s) – горива, черното масло, Drug(s) – дрога/опиати.) Това са трите неща, които управляват нашия физически свят, или това е БОГ, който създава войните, конфликтите, расизма, миграцията…:

Истината за папата и Ватикана: Католическата църква притежава повече богатство, от която и да е банка, корпорация, тръст или правителство

Последно от СВЯТ