Защо Ватикана изгори Джордано Бруно?

В днешно време, много интересен информационен поток върви към термина “конспирация”. Тази дума е сатанизирана и заклеймена, като нещо много лошо. Всъщност много малко хора знаят, че тя е използвана за пръв път, след убийството на Джон Кенеди в Съединените Щати.  Според официалната версия, Президентът е убит от Лий Харви Осуалд, който е действал сам, и че Джак Руби също действа сам, когато убива Осуалд, преди да се яви пред съд. Но анкети правени между 1966 и 2004 година показват, че до 80% от Американците подозират, че това е правителствено прикритие. И от тук думата “конспирация” навлиза с пълна сила в речника на обществото.  Ето и точното определение на думата. Конспирация  е  хипотеза, според която координирана група тайно работи или е работила, за да предизвика или произведе дадено събитие или идея, които обичайно са незаконни или неморални, включително като се опитва да прикрие съществуването и дейностите си. В по-общ смисъл се използва, за да означи идеята, че определени политически, социални, икономически и дори природни събития са продукт на тайни замисли, които са неизвестни на широката общественост, но все пак са станали достояние на ограничен кръг хора.

Галилео Галилей е изправен пред Папския съд.

Ако вземем тази дефиниция и я прехвърлим в събития случили се много назад в човешката история, то конспиратори са били умове като Исак Нютон, Николай Коперник, Галилео Галилей, Алберт Анщайн, Никола Тесла, дори Леонардо Да Винчи и много други. Това са хора, които по някакъв начин са се противопоставили на догмите в съвремието си и са променили завинаги начина на мислене или парадигмата. Те са били отхвърляни от съвременниците си, осмивани, критикувани и дори някои от тях са заплатили с живота си. Нека направим кратко пояснение. Например  Галилео Галилей е имал огромен конфликт с “учените” на Ватикана. Нека не забравяме, че тогава също е имало клика от учени. Догматици. Или тогавашната научна общност в Римокатолическата църква. И именно тези хора, са го преследвали, поради конспиративните му теории за хелиоцентричната система. През  1616  г. нападките срещу Галилей се засилват и той отива в  Рим, за да се опита да убеди църковните власти в каноничността на идеите си. В крайна сметка кардинал  Роберто Белармино, който също е бил учен, по указание на Инквизицията, му връчва заповед да не „поддържа и защитава“ идеята, че Земята се движи, а Слънцето стои неподвижно. Заповедта позволява хелиоцентричната система да се обсъжда само хипотетично. Галилей всъщност умира отлъчен и огорчен от системата. С днешна дата обаче, съвременната научна общност много удобно го поставя, като видите ли, техен герой.  Но забележете, след като вече теориите и хипотезите му са доказани. Не е ли това лицемерие? Такова е разбира се. Защото днес научната общност вее високо същото знаме. Днес дори тя е разделена като никога. Едната част са онези, които сляпо защитават остарели теории и хипотези. с цената на признание, пари и титли . И други, които пробиват щита от невежество, рискувайки авторитета си. Историята се повтаря, но в различни обстоятелства. Но отново парадигмата е на път да бъде променена. И днешните противници, утре ще станат новите герои в поредната им лицемерна игра и догматика.  И разбира се, всеки сам избира от коя страна да застане. На собствен риск. Нека разгледаме обстоятелствата, които изпращат Джордано Бруно на кладата. Един пример за това, че всички живеем, но не всеки умира с достойнство.

През февруари 1600 г. Джордано Бруно е екзекутиран.  Някой го смятат за мъченик на науката, който умря заради лоялността си към новата астрономия на Коперник, някой – магьосник и езичник, далеч от рационалното мислене. Но за какво точно изгориха Джордано Бруно?  Отговорът идва от неизвестни досега, доказателства и документи на инквизицията.

Тайните на Ватикана

За някои Бруно е велик новатор, който даде живота си за идеята за движението на Земята, за “учените” тогава, той е почитател на магията и херметизма, езичник, който изоставил монашеското си призвание и изобщо християнството. Последната гледна точка сега е общоприета, включително в Русия. “Легендата за преследването на Бруно за неговите смели идеи за безкрайни светове и движението на Земята вече не може да се счита за вярна”, пише Франсис Йейтс, основният авторитет на ранната европейска наука.  Обожествяването на света, отричането на създаването на света от Бога и умилостивената мисия на Христос, както и магическите практики – това са нещата, които се считат за основната „вина“ на еретическия философ.

Желанието да се разобличи митът за Бруно като мъченик на науката (и Инквизицията като безспорен враг на учените!) Е вярно и похвално.  Но наскоро историците най-накрая   атакуваха следата на няколко секретни документа (Виж тук) от   времето на изгарянето на Бруно и стигнаха до извода, че основната причина за екзекуцията му не е била нито наука, нито магия. Едва през 1925 г. префектът на Тайния архив на Ватикана разбрал, че преди 37 години случаят за инквизицията на Бруно е документиран в архива, но след това папа Лъв XIII нарежда делото да бъде прехвърлено лично на него и скрил документите. Търсенето на папките с тези документи, отне още 15 години и едва през Втората световна война случаят беше публикуван. Тогава за първи път стана ясно, че най-голямата “ерес” на Бруно е била идеята за множество обитавани светове във Вселената – много спешен въпрос за 21 век!  Нали?

Превъплъщение на Луната

Но каква е тази идея и защо католическата църква е толкова враждебна към нея?  За да разбере това, авторът на последното разследване на екзекуцията на Джордано Бруно предлага да се припомни античната философия и религия.

Съществуването на безкраен брой светове беше позволено и от Демокрит и Епикур – много земи, луни и слънца.  Героите на диалога на Плутарх „На лицето, видимо на диска на Луната“ спориха дали на Луната има растения, дървета и животни или дали тя представлява отвъдното, където душите на хората намират покой след смъртта (подобно на това как телата им са погребани на Земята).  Цицерон и Плиний обаче смятаха това за глупост.  Към тях се присъединиха първите църковни отци, за които много светове не бяха абстрактна философска истина, а атрибут на езическите вярвания – например учението за преселението на душите.  И така, питагорейците учели, че душите на хората идват от Млечния път, а животните – от звездите (и че небесните тела също имат души).

С установяването на християнското православие през IV – VI век дебатът за уникалността на света (тоест на Земята) или много светове се разрази с нова сила.  Атанасий Александрийски настоя, че светът е един, защото Бог е един.  Да мислиш по различен начин е било абсурдно и нечестно, но все още не еретично. Бедата се случи заради големия богослов Ориген, част от чиито мисли църквата отхвърли – просто мисли за преселването на души между различни страни и светове. И окончателната формулировка е дадена от свети Исидор от Севиля (VI век), като изброява основните ереси в своята енциклопедия.  В края на списъка на християнските ереси, преди езическите, той отбелязва: “Има и други ереси, които нямат основател и признато име … някой мисли, че душите на хората попадат в демони или животни; други спорят за състоянието на света; някой мисли че броят на световете е безкраен. “

Положението на църквата през Средновековието е видимо на примера на Руперт от Дьоц (XIII век).  Възхвалявайки Бога, който е създал свят, пълен с красиви създания, той пише: „Нека еретически епикурейци, които говорят за множество светове, да загинат и всеки, който лъже за преминаването на душите на мъртвите към други тела. Питагор, чрез своето изобретение, се превърнал в паун, а след това Квинт Енхем и чрез пет въплъщения – Върджил. “ Тома Аквински, главен богослов на латинското средновековие, отхвърли идеята за много светове.  Да, Божията сила е неограничена и следователно той може да създаде безкраен брой светове (тогава Джордано Бруно също ще прибегне до този аргумент):

„Но е казано против (Йоан 1:10): Светът започна да става чрез Него, където за света се говори като единствен, сякаш съществува само един свят. Отговарям: трябва да се каже, че самият ред съществува в създадените неща. Бог е уникалността на света. Всъщност този свят се нарича един поради единството на реда, според който всяко [нещо] е подредено по отношение на друго. Но всичко, което е от Бога, има ред както между себе си, така и по отношение на самия Бог. … Следователно е необходимо всичко да принадлежи на един свят и следователно само онези, които са смятали  не за някакво сортиране, подреждащо мъдростта, а шанс: например Демокрит, който твърдеше, че този свят, както и безкрайният брой други [светове], са възникнали в резултат на случайна комбинация от атоми “  (” Сума от теологията “, том 1, въпрос 47, раздел 3).

Жива Земя, живи звезди

Но в действителност, разграничението между ересите (опасни лъжливи учения) и противоречивите, съмнителни идеи на организационно ниво се оформя много по-късно – когато Католическата църква започва да се защитава срещу Реформацията, която „откъсна“ от нея половината от Европа. Еретиците трябваше да се откажат от възгледите си или да бъдат екзекутирани. Тогава се появи индекс на забранените книги и система от инквизиционни съдилища.

Ереса за “много светове” получи своя сериен номер (77 според списъка на Августин). Новият кодекс на църковното право (1582 г.), създаден от папа Григорий XIII, съдържа специален параграф: “Има и други ереси, безименни, сред които … вярата в безкрайния брой светове.”  Същата формулировка попадна в ръководството  на Инквизицията . И в този момент на сцената се появява Джордано Бруно: вдъхновен от работата на Коперник за въртенето на Земята около Слънцето, той се обърна към древните космологични текстове, особено към питагорейските. Там той прочете, че звездите също са светове, Вселената е безкрайна и душите на хората се прераждат – включително и при животни – и включват тези идеи в тяхната окултна система. Например в книгата „За безкрайността, Вселената и световете“ (1584 г.) Бруно твърди, че всемогъществото на Бог му позволява да създаде не един, а сто хиляди – дори безкраен брой светове.  Въпреки топлината, звездите могат да бъдат населени от растения и животни, които растат поради охлаждащия ефект на съседните небесни тела (подобно на това как живите същества на Земята се развиват поради топлината на Слънцето). Всички звезди са живи и мислещи същества.  Аналог на кръвта която тече през вътрешните им дупки. Бруно цитира Епикур, Лукреций и пише за безкрайната Вселена и в други произведения, публикувани в протестантските страни – извън обсега на инквизицията.

Изкуството на паметта като фатална грешка

Но Бруно направи грешка, която му коства живота: той отиде да преподава изкуството на паметта на венецианския аристократ Джовани Моцениго, който през 1592 г. пише жалба до местната инквизиция:

„Аз, Джовани Моцениго, уведомявам за дълг на съвестта и по заповедта на духовния баща, че съм чувал много пъти от Джордано Бруно, когато говорех с него в къщата си, че светът е вечен и има безкрайни светове … че Христос върши въображаеми чудеса и е магьосник, че Христос не е умрял от собствената си свободна воля и се е опитал да избегне смъртта, доколкото е могъл, че няма възмездие за греховете, че душите, създадени от природата, преминават от едно живо същество в друго и той говори за намерението си да стане основател на нова секта, наречена „нова философия“. Каза още, че Богородица не може да роди без семе; монасите опозоряват света; всички те са магарета; нямаме доказателства, че нашата вяра има заслуги пред Бога.”

Църквата счита тези обвинения за достатъчно сериозни, за да прехвърли случая в Рим.  Процесът се проточи в продължение на седем години и половина – преди всичко защото инквизиторите изобщо не искаха да унищожат Бруно. Но той  гневно отрича, като отхвърля вярата в чудеса, извършени от църквата и апостолите, и че е учил  нещо противно на католическата вяра.

Напротив, идеята за множеството светове, създадени от всемогъщия Бог (светове като Земята), идеята за безкрайното пространство на Вселената, Бруно яростно защитава пред своите обвинители по време на многото разпити – не считайки тези представи за еретични! За Бруно това са философски идеи, които не оспорват истините на вярата. Отчасти той е имал основание да мисли така: Инквизицията е била сравнително мека към философите.  И така, Джордано Бруно е арестуван за една година (за учението за смъртността на душата и притежанието на забранени книги), но след това е освободен; Франческо Патричи, църковните власти разпитваха и освобождаваха, дори позволиха да преподават платоническа философия в Римския университет.

Въпреки това Джордано Бруно е бил считан от инквизиторите не като философ, а като католически монах, който отказал вярата  и се отнасяли към него по-строго. Проучвайки неговите произведения, на 14 януари 1599 г. те представят списък от осем еретически твърдения и настояват те да бъдат отречени от Бруно. Той отказва. През април и след това през декември те отново се обръщат към Бруно – и той отново заявил, „че няма за какво да се покае“. След последния опит за увещание (20 януари 1600 г.) неговите произведения са забранени, а самият мислител е осъден като еретик, който упорства в грешките си.

Опасна философия

И така, твърдението за множество светове, за разлика от съмненията за тайнството, непорочното зачатие или божествено-човешката природа на Исус Христос, се намира във всички обвинения срещу Джордано Бруно. И той никога не се е отказал от твърденията си, както казват всички свидетели. Между другото, любопитно потвърждение на сериозността на това обвинение е писмо от императорския пратеник в Рим Йохан Ваклер до астронома Кеплер. “В четвъртък Джордано Бруно беше приет в семейство Барон Атом. Когато влезе, те извадиха иконата на Христос,  за целувка, но той се отвърна от нея, намръщен. Сега, мисля, той ще разкаже за безкрайните светове … как вървят нещата“.

И последното указание за сериозността на тази идея е статистиката на екзекуциите, проведена в Рим от 1598 до 1604 г. (тя се води от членове на братството на св. Йоан “Без глава”, които ескортират екзекутираните в последния им път). Общо 189 души бяха убити: 169 от тях бяха обесени, 18 бяха умъртвени след тежки изтезания, а само двама бяха изгорени живи – такова наказание се считаше за най-болезненото. Така според наскоро откритите документи са изгорени само еретици – Бруно и известеният отец Целестино от Верона. И така, въпреки тенденцията на съвременните историци на науката да гледат на Джордано Бруно като окултист, езотерик и почитател на магията, той умра като мъченик на своите космологични възгледи.  Църквата брутално се отнася с Бруно, не само защото той изоставил достойнството и вярата си. Причината е, че в неговите възгледи инквизиторите и кардиналите са виждали проблясъци на нова наука, и възкресението на древните езически вярвания. Философът свърза идеята за много светове, обитавани, като нашия, от живи същества, с вярата, че след смъртта душите обитават тези същества. Именно връзката с вярванията радикално ерозира християнската картина за света, която и изпраща философа на кладата. Ако избягаме от лингвистиката на документите и обвиненията посочени тук, Джордано Бруно е бил изгорен, поради вярата му в съществуването на безброй населени планети и светове във Вселената с живи същества. Преплитайки духовната им същност през космоса. Организирани в едно цяло. Не е ли и днес поставен подобен казус пред прага на конвенционалната наука?  Не унищожават ли определени догматици днес подобни талантливи умове, които твърдят подобен казус, като ги “отлъчва” от  научната им общност. Лишени от работа и унищожени социално? Не ви ли прилича това на древната инквизиция?  Разбира се, че да! И ще завърша с това: Не е важно в какъв влак си се качил. Важно е в каква посока си тръгнал.

  • Петър Симеонов, UFOBG.COM

Защо беше изгорен на кладата Джордано Бруно

Истината за папата и Ватикана: Католическата църква притежава повече богатство, от която и да е банка, корпорация, тръст или правителство

Последно от СВЯТ

Фейсбук страница