Защо беше убит Пьотър Гаряев? Вълнова (квантова) генетика. Генетично оръжие. Генетични ваксини, РНК-убиец с квантово активиране. «СОVID-19» – квантов вирус. Квантова защита (ВИДЕА)

Вълнова (квантова) генетика Известният френски имунолог доктор Жак Бенвенист (1935-2004г.) изследвал електромагнитното излъчване на живата клетка. Със своите изследвания Бенвенист се опитвал да докаже, че всяка течност, но най-вече водата запазва паметта и може да възпроизведе структурата на някога разтворени в нея вещества. През 1988 г. в престижното научно издание Nature е публикувана статия от имунолога Бенвенист с доклад за резултатите от експериментите. Френският имунолог нарекъл проявените H2O свойства «памет на водата». Трябва да се отбележи, че официалната наука не приела заключенията на Бенвенист. След много години Нобеловият лауреат, професора Люк Монтание продължава работата на Бенвеност и повтаря неговите експерименти. … Продължете с четенето на Защо беше убит Пьотър Гаряев? Вълнова (квантова) генетика. Генетично оръжие. Генетични ваксини, РНК-убиец с квантово активиране. «СОVID-19» – квантов вирус. Квантова защита (ВИДЕА)