Защо не вярвам в залеза на САЩ

Търговията на САЩ с другите страни

Данните са взети от „U.S. International Transactions Tables„,
подготвен от Bureau of Economic Analysis.

САЩ – Свят

 • Текуща баланс:
  износ 3,76 трилиона долара, внос 4,26 трилиона.
 • Внос на стоки:
  (2, 52 трилиона) с почти един трилион – 867 милиарда превишава износа (1, 65 трилиона).
 • Баланс по услуги:
  (+250 милиарда) положителен – 845 милиарда износ срещу 595 внос.
 • Баланс на приходите и плащанията:
  (1,12 трилиона и 866 милиарда) по натрупаните инвестиции от минали години от всички видове също е положителен (+270 милиарда).
 • Инвестиции:
  През 2019 г. САЩ са инвестирали в чужбина 427 милиарда, приемайки инвестиции за 784 милиарда – това включва преки, портфейлни и други инвестиции.

Какво друго интересно има по общия баланс:

 • Храни:
  Вносът е приблизително равен на износа (около 140 милиарда).
 • Промишлени консумативи и материали:
  Вносът е приблизително равен на износа (около 525 милиарда).
 • Стоки с производствено-техническо предназначение (Capital goods):
  Картината е поносима – 547 милиарда износ срещу 682 милиарда внос.
 • Автомобили и потребителски стоки:
  За САЩ провалът е огромен. Внос за 1,033 млрд., при износ за 368 млрд.
 • Търговия с услуги:
  САЩ са в най-голям плюс от събиране такси за интелектуална собственост (+72 милиарда), финансови услуги (+77 милиарда) и пътувания (+61 милиарда).
 • Възвръщаем доход от инвестиции:
  САЩ губят малко при портфейлни инвестиции (427 срещу 485 милиарда), но при преките инвестиции печелят над 2 пъти повече, отколкото губят (580 срещу 246 милиарда). Както може да се види, САЩ печелят повече от преките си инвестиции, отколкото от портфейлите. В същото време в тяхната икономика по-разпространени са портфейлните чуждестранни инвестиции, отколкото преките. Американските позиции в световните портфейлни инвестиции бяха оценени в края на 2018 г.на 11,3 трилиона долара и донесоха на САЩ 427 милиарда приходи. Световните портфейлни инвестиции в САЩ възлизат на 19,4 трилиона и са донесли печалба от 485 милиарда.

В областта на храните, химията и машиностроенето цифрите у САЩ са доста стабилни и балансирани. Това означава, че ако е необходимо да се пресъздаде / замени вноса на леката и автомобилната индустрия – те ще направят това със съществуваща, вече овладяна база.

САЩ-ЕС

 • Баланс по текущата сметка:
  Веднага хваща окото, че салдото по текущата сметка, при това с много впечатляващ оборот, е почти нула (!!!) – 1102 милиарда износ срещу 1104 милиарда внос. И през 2018 г. салдото също беше околонулево.
 • Търговия със стоки и услуги:
  В същото време търговията със стоки и услуги на САЩ е на минус 120 милиарда (604 срещу 727 милиарда).
 • Инвестиционен доход:
  Той е в плюс 120 (462 срещу 344 милиарда) – и тази разлика е осигурена за сметка на преките инвестиции (248 срещу 116).

Това означава, че в отношенията с ЕС САЩ имат затворен финансов контур. Твърдината на финансовия свят, така да се каже.

И също така – малко по-малко от половината от всички плащания по преки инвестиции от САЩ отива в страните от ЕС (116 от 246 милиарда).

САЩ – Китай

 • Баланс по текущите операции:
  Изместен е в полза на Китай: 184 милиарда срещу 515. Съотношение 1 към 2,8. Оборотът възлиза на 700 милиарда долара. Почти 3 пъти по-малко, отколкото с Европейския съюз. По-малко от Канада. По-малко от Мексико.
 • По потребителски стоки и оборудване:
  От 515 милиарда износ, 224 са потребителски стоки и 156 оборудване. В същото време Китай внася оборудване от САЩ за 45 милиарда.
  Сумата на вноса на потребителски стоки от Китай за 224 милиарда не изглежда твърде впечатляваща на фона на обема на търговията с други страни. От останалата част на света САЩ са внесли потребителски стоки на стойност 432 милиарда долара. Това означава, че Китай е осигурил около една трета от доставките.
  Също така, 156 милиарда от оборудване не изглеждат непреодолимо голяма цифра. Останалата част от света постави в САЩ по този раздел стоки за 526 милиарда.
 • Поток на приходи от натрупани инвестиции:
  По отношение потока приходи от натрупаните инвестиции Китай също е в плюс – 37 милиарда срещу 19.

Светът е разделен на няколко групи според текущия търговски баланс

 1. Васали – Повече продават в САЩ, отколкото купуват от там. Германия, Япония, и други страни, със сходен баланс и плътна мрежа американски бази на своята територия. Тук са Канада и Мексико, в които бази не са нужни, защото имат обща граница със САЩ.
  Това в определени предели устройва САЩ и ако натрупванията от положителния баланс не се използват във вреда на САЩ, т.е. безопасно се стерилизират в неприкосновени валутни резерви. Съгласуваната схема за разделение на труда позволява да се максимизира ефекта от ръста на пазара на труда за повишаване общата конкурентоспособност на доларовата система. Страните, стъпили на пътя на тясната специализация получават конкурентни преимущества, а възникващата неустойчивост на моноикономиките компенсира спада в метрополията. На тях им е позволено да инвестират в САЩ в реални активи, да правят преки инвестиции.
 2. Суровинни придатъци – купуват от САЩ повече, отколкото продават. Това са Австралия, Бразилия, нефтените износители от Близкия Изток и др.
 3. Хъбове – Вносът на стоки и услуги превишава износа – Холандия, Сингапур, Хонг Конг. Не им се разрешават преки инвестиции в САЩ. Те са хъбове, чрез които е организирана работата на американските корпорации в региона. Те са възлови точки, предоставящи благоприятни условия – транспортни, налогови, юридически и т.н. за регионално установяване на американския бизнес. Това са точки за концентрация на инвестиционните активи и следователно репатриация на доходите от тях.
 4. Държави със сложна съдба – Англия, Франция, ЮАР, Индия…
 5. Китай. Той разви свой пазар благодарение гарантирано търсене на неуникална, проста продукция. На Китай бе позволено да дорасте до днешните обеми и положителни пропорции във външната търговия в качеството на аванс – да пробва сникерите на вкус. Но Китай не показа лоялност. Вместо да отдаде волята си на аутсорс, а територията си под американски контрол, по примера на интегриращите се по такава схема Германия, Япония, Корея, Тайван, Италия и др., Китай тръгна по противоположния път – започна да изкупува активи с американски долари в Африка и навсякъде, където даваха. Като при това, по този начин раздухваше доларова инфлация и паралелно снижаваше зависимостта си от САЩ.

Така, както европейските страни за стабилен достъп до американския допинг се продадоха изцяло, чак до собствените си територии, така и Русия е привързана към него с парите и елитите.

А Китай показно ще го изхвърлят от съществуващата днес схема. Дялът на Китай ще бъде преразпределен между другите участници без никакви сложности. Както се вижда от горните цифри, обемите не са толкова критични. Може да очакваме общ поход срещу Китай. Хегемонът ще бъде подкрепен от всички васали, особено от 1-та група, които ще разширят участието си в световната икономика за сметка на Китай.

В най-близко време Китай може да загуби всички най-платежоспособни пазари за продукцията си, независимо от изграждания алтернативен “Път на коприната”. Вече днес тази перспектива стана много близка. Неговият шанс е развитие на вътрешния и построяване на общ пазар с тези страни, които САЩ не могат или не искат изцяло да подчинят – Африка, Иран, Северна Корея и т.н., и разбира се Русия.

Всички войни започват с това, че страните по разному си представят техните резултати. Американците виждат, че значението на Китай за тях е некритично (макар и важно), но той представлява заплаха за тяхната система с „предизвикателното“ си поведение и ръст. Американският финансов сектор, разбира се, е прекалено раздут, но това не прави сферата на реалната икономика на САЩ фиктивна. Износът на стоки и услуги е реални, физически. И за него плащат. Китайците, от своя страна, непрекъснато растящи през последните 40 години, са склонни да приписват постиженията си предимно на себе си, а не на постоянно получавания допинг, те са замаяни от успехите. Основните предпоставки за сблъсък са формирани.

Американците вече започнаха да разклащат китайската икономика чрез нейната небалансираност (несамодостатъчност) и политическата система, използвайки вътрешни противоречия. Тук волю-неволю се замисляме за ролята на пандемията в спирането на световното търсене и дестабилизирането на световната търговия, подкопавайки перспективите за заетост в несамодостатъчните страни. Американските безработни могат да бъдат изпратени на съществуващи фабрики – да заменят производството на потребителски стоки. Къде да изпратим китайците? Ако това не даде незабавен ефект – те ще разклащат съюзите на отслабения Китай, разрушавайки връзките му с други страни. Ако Китай успее да ги запази, тогава ще има война. Съпроводено с повишаване на градуса. Отначало в далечната периферия, а след това-по-близо до китайските граници.

В сегашната ситуация ще видим друг Китай. Не този, който теглеха, бутаха и напомпваха в атмосфера на дружелюбен празник. А такъв, какъвто е в реалност. Допингът от западните пазари приключи. Сега – сами. Всички сами. Да преодоляват противодействието. Сега се формират условия, при които сравнението между съветската и китайската система става поне малко по-коректно. Да се надяваме, че Китай ще се държи достойно и ще оправдае най-лошите очаквания на Кисинджър, отваряйки нов прозорец на възможности за Русия.

Така изглежда балансът САЩ – Свят:

Източник: AfterShock
Превод: Олег Костадинов, Яндекс

 

Последно от СВЯТ

Войната в Украйна – кървав заговор срещу славяните: Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война. Операция „Z“ (Zion/ Цион)

Крим Днес предаването на Крим от РСФСР в състава на Украинска ССР през 1954 г. мнозина

Фейсбук страница