За присъдата на Октай Енимехмедов за нападението над Доган. Мнението на съда: ИНСЦЕНИРОВКА?! ОТ СЛУЖБИТЕ?!

За присъдата на Октай Енимехмедов за нападението над Доган
МНЕНИЕТО НА СЪДА: ИНСЦЕНИРОВКА?! ОТ СЛУЖБИТЕ?!
* Невероятен скандал в мотивите на Темида
* На обществото беше спестена тази сензация
.
Излязоха мотивите на съда за присъдата над Осман Октай, който нападна Ахмед Доган.
В страниците им са фигурират доказателства за невероятен скандал, както и мнението на съда по обстоятелствата на случилото се тогава в НДК.
Маса факти, които посочих в сензационното ми разследване на онова „покушение” (както и в ГВ ми предаване и в очерка за Доган в книгата ми „Политиците. Парите! Мръсните им тайни”) вече ОФИЦИАЛНО са потвърдени от Темида.
Мнението на съда, макар че думата не е произнесена означава еднозначно само едно: ИНСЦЕНИРОВКА. Съдът ДОПУСКА „МАНИПУЛИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА…” (това е цитат из мотивите).
Медиите обаче се разсейват за истинската сензация в новината и дрънкат, както винаги глупости. За да го правят всички медии, вкл. основните, значи има един център, който им нарежда какво да покажат (кажат, напишат) – т.е. жестока цензура!
Сега ще научите какво каза съдът (цитати из „Мотиви към присъда по НОХД 3235/2013 год. по описа на СГС, НО, 29-ти състав”), с което потвърди факти от разследването в книгата ми:
.
1. В мръсните тайни на политиците показах участие на Октай в наркоканали и разпространение + опека от политически лица. А ето мнението на съда:
––– „на единия лист има печатен текст – списък с имена срещу, които е записано, че са лицата са наркобос, СИК и др.; списък с имена на депутати – П.К., П.Ш. и т.н.;”
(бел.моя: съдът обаче приема, че това не е съществено за делото и не обсъжда тези факти.)
––– „Без значение за изясняване на фактите по делото са и приложените разпечатки на телефонните номера, ползвани от подсъдимия.”
*** В книгата си посочих, че са от значение, понеже обикновено момче като Октай Енимехмедов няма как да има GSM номера на влиятелни хора и контакти с тях.
.
2. Написах, че Октай е осъждан многократно като член на криминална групировка и Темида е била много благосклонна към него
Съдът прие, че подсъдимият Е. към момента на деянието е осъждан.
.
„Срещу него са постановени следните съдебни актове:
– По НОХД № 558/2004 год. на РС-Б., с определение, влязло в сила на 16.03.2004 год., е осъден като непълнолетен за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 2, вр. Чл. 198, ал. 1, вр. Чл. 20, ал. 2, вр. Ал. 1, вр. Чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, извършено на 10.10.2003 год. и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК, му е било наложено наказание обществено порицание.
– По НОХД 2131/2005 год. на РС-Б., с влязла в сила на 07.06.2006 год. присъда, е осъден като непълнолетен за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. Чл. 130, ал. 2 вр. Чл. 20, ал. 2, вр. Ал. 1, вр. Чл. 63, ал. 1 от НК, извършено на 04.08.2004 год., на 3 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание е било отложено за срок от 1 година.
– По НОХД 1070/2012 год. на РС Б., с влязла в сила на 21.12.2012 год., е бил осъден за престъпление по чл. **5, ал. 1 от НК, извършено на **.07.2011 год. и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. В от НК, му е било наложено наказание – глоба, в размер на 500 лв.
Освен посочените осъждания, Е. е признат за виновен и за друго деяние с признаците на престъпление по чл. 354, ал. 5, вр. Ал. 3 от НК, извършено на 01.10.2009 год., за което с решение на РС Дупница, в сила от 23.04.2010 год. по НАХД **4/2010 год. е бил освободен от наказателна отговорност и му е било наложено административно наказание –глоба, в размер на 500 лв.
*** Става дума за побоища с нанасяне на телесни повреди. Темида обаче го е покровителствувала. В книгата съм посочил регистрации в МВР за наркотрафик и проверки по тежки престъпления на Октай Енимехмедов. Хора с тежки престъпления и рецидивизъм са податливи на манипулации, понеже им обещават, че ще им намалят евентуалните присъди или ще спрат разследванията. Виждаме го и със сегашната присъда.
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИМАЛО Е ПРОВЕРКА С РЕНТГЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
3. написах, че охраната нарочно е била хлабава, но рентген е имало (тогава се твърдеше, че нищо не е имало):
––– „Пропускателният режим за мероприятието не бил сериозен. Нямало скенери и детектори, както при предходни Национални конференции на партията… Установява, че е имало само един рентген, преминаването през който не е било задължително.“
(бел. моя: за делегатите, но за всички други входът е бил оттам – това написах и запитах как е минал Октай с пистолет в джоба. Сега съдът потвърждава, че е минал откъм този вход за гости):
––– „Веднага след влизането си, в изпълнение на замисленото, подс. Енимехмедов се отправил с бързи стъпки по пътеката, намираща се между местата за гости в залата към подиума. В джоба си държал заредения пистолет „ЕKOL“ модел „VOLGA”, кА.бър 9 мм, с фабр. № EVL 12120901…”
.
4. посочих, че Октай е влязъл не с тълпата преди започване на конференцията (което улеснява промъкването), а значително по-късно, когато е бил сам (според мен вкаран от съответните лица) и Доган вече е четял словото си. А освен това е знаел часа, когато Доган ще излезе на трибуната – кой ли го е информирал за това:
––– „От неговите обяснения и показанията на тези свидетелки става ясно, че около 11,00 часа е пристигнал в заведението в НДК, където двете са били на работа, пил е вино, често е питал за часа и към 12,00 часа е платил сметката и е тръгнал.”,
––– „Около 12,00 ч., подсъдимият преценил, че е подходящо да се опита да влезе в залата незабелязано и напуснал заведението.”
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕУДОБНИ ЗАПИСИ – АУТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
И освен това още какво заявява съдът, което за мен е скандално:
–––- „Не са от значение и необсъдените от съда останали веществени доказателства, както следва: … прозрачен плик с надпис НСлС, обект 23, запечатан с подпис на следовател и експерт, в който се съдържат дискове, на най-горния от които е записано с черен химикал – НДК чернобели камери всички 19.01.2013 г.;”
*** Записите от служебните камери на НДК не са прилагани като доказателство и гледани. Защо ли? Ами те контролират всички пространства – ще се види как пристига Октай, кой влиза с него в тоалетната (където е възможно да е бил последният инструктаж), как минава през пропуска и пр. нелицеприятни факти.
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КОЙ СЪБИРА УЛИКИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
От тези записи ще се види и доколко ги има някои от уликите въобще – например патроните. При това е скандално, че лидери на ДПС не само са пипали и местели уликите, но те самите са ги „намерили”!
–––– „Свидетелят Лютни Местан бил силно шокиран от станалото. Веднага след деянието, той се приближил да види, какво е състоянието на Доган, при което видял на подиума 1 патрон, със зелен цвят на върха. Взел го в себе си. По късно го предал на св. Р. Свидетелят Христо Бисеров също изтичал по подиума, за да види, какво е станало. Той също забелязал патрон на подиума, който взел.”
*** По-нататък имаме мистериозен път на най-важните улики – пистолет, нож, патрони, които били намерени и събрани от лидери на ДПС (!):
––––- „в черна полиетиленова торбичка, която по НЕУСТАНОВЕН НАЧИН се озовала оставена на пода във фоайето на 7-ми етаж на НДК.”
*** Затова записите от служебните камери също са от много важно значение – през чии ръце са минавали, кой е бъркал вътре и кой не, допълвана ли е торбата, кой и къде я носил…. Да, ама не – тези записи са изключени от делото – нямали отношение към него?! Дали защото са съвсем скандални. Да не говоря, че торбичката с най-важните доказателства е била разкъсана, както установява съдът – кой ли в бързината да пъхне или извади нещо от нея го е направил?!
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МИСТЕРИЯ С ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
5. В разследването ми в книгата съм посочил, че всъщност не само изстрел няма, но и изхвърлени патрони при опита за презареждане с извод, че пистолетът е бил празен. Тук съдът вече влиза в открит конфликт с прокуратурата и политиците, набира най-сетне смелост и записва следното в мотивите си:
–––– „На второ място по делото е изготвена съдебно-техническа експертиза, която да изследва всички представени по делото видеозаписи и да отговори на въпроса, дали на записите се вижда изхвърляне на патрон от цевта на пистолета – протокол за извършена експертиза № 14/ДОК-054 на НИКК-МВР… От заключението става ясно, че при първия опит за презареждане НЕ СЕ ВИЖДА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПАТРОН от цевта. Този факт не може да се обясни със становището на прокурора, че такова събитие не се вижда, тъй като патрона се изхвърля от обратната страна на пистолета, която не е заснета на записите. Видно е че на част от кадрите камерата се намира под ъгъл спрямо тялото на подсъдимия и ако е имало такова събитие, то не може да остане скрито на записите.”
(Ех, тази прокуратура! Както се казва във вица: „Всичко е ясно. Да влезе убитият” – заявил прокурора”)
.
6. в разследването се заклех, че в пистолета е нямало пълнител и дадох факти. Т.е. Октай е имитирал нападение без НИКАКВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ. Съдът заявява същото:
––––– „Според протокол за оглед на коридора до залата от 19.01.2013 г. , в него е намерен разкъсан черен полиетиленов плик, съдържащ два листа формат А4; един пистолет, два патрона (единият с червена пластмасова тапа, съдържащ лютиво вещество пипер и другият – със зЕ. пластмасова тапа – халосен) и черен нож (сгънат). Пистолетът е описан – модел „Е.В.“, № 12120901 без корпус на пълнител, с един патрон в цевта – Geco, 9 мм, със зЕ. пластмасова тапа (халосен).
На това място по-късно бил извършен оглед от пристигналия на мястото разследващ орган, с който вещите били иззети, като веществено доказателство по делото. Видимо пистолетът ИЗГЛЕЖДАЛ БЕЗ ПЪЛНИТЕЛ”
.
7. Твърдо заявих, че МВР е „сготвило” веществените доказателства и дадох доказателства. Част от тях съвпадат с тези на съда. НАБРАЛ СМЕЛОСТ, СЪДЪТ ПРОДЪЛЖАВА И ПО-НАТАТЪК СЪС СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ, КОИТО ПОТВЪРЖДАВАТ НАПИСАНОТО ОТ МЕН В РАЗСЛЕДВАНИЯТА МИ:
а) „… не са взети мерки да се изведат хората от залата и да се запази местопроизшествието, което Е ДОВЕЛО ДО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, което сериозно затруднява наказателното производство.
б) „По отношение на движението на оръжието от момента на деянието до приобщаването му по делото са налице следните доказателства, които в отделни части съществено си ПРОТИВОРЕЧАТ”
в) „Твърди, че е имало извадена пружина и че е видял пълнителят, който също е бил извън пистолета. Не е видял да има патрони. В плика имало още и сгъваем нож. Този плик останал на мястото и един полицай (свид. А.) бил натоварен със задължението да го охранява до идването на разследващите органи.“
г) „Служителят на НСО хвърлил плика на земята и влязъл в охраняваната зона. Той не се легитимирал по никакъв начин, че е служител на НСО. К. направил извода, че е такъв тъй като към момента в охраняваната зона се допускали само служители на НСО.“
д) „Не се изясни защо е посочил, че е видял в плика пружина. Следва да се има предвид, че пружината на пълнителя на оръжието, според протокола за оглед е намерена в зала 3 на НДК, а НЕ В ПЛИКА с оръжието и патроните.“
е) „Твърди, че при пристигането му на мястото, един от служителите на НСО – свид. Р., носел черен плик (бил увит и стиснат под ръка от Р.), който впоследствие се оказал в друг служител на НСО. След неопределен период от време пликът бил на земята пред салона. В плика имало газов пистолет, една или две гилзи (свидетелят на помни точно) и един нож. От това, което се е виждало пистолетът и пълнителят били в цялост и здрави. Пълнителят бил извън пистолета.“
ж) „И двамата твърдят, че е имало пълнител, отделно от пистолета. Също потвърждава, че в плика е имало пружина, като уточнява, че е била от пълнителя, а не от пистолета, факт, който отново влиза в противоречие с другите доказателства, доколкото според протоколите за оглед, пружината от пълнителя е била намерена в зала 3 на НДК, а не в плика с оръжието. „
з) „К. мисли, че към пистолета е имало пълнител, отделен от оръжието.”
Не помни да е видял боеприпаси.“
и) „Още един случаен и непредубеден свидетел заявява, че е видял отделно от оръжието пълнител.”
к) „Той е бил от организаторите на конференцията, бил е поемно лице. При огледа му били предявени една черна найлонова торба, в която имало пистолет, пълнител (твърди, че не е бил в пистолета, а отделно), 2 гилзи…”
_______________________________________
Така, а сега да видим как е гарантирана достоверността на разследването на местопроизшествието чрез поемните лица, които трябва да удостоверят действията на МВР какво е намерено и какво не:
–– „Видно от показанията на поемното лице И. той е бил в залата, но не е присъствал на самия оглед, а се е намирал на около 30-40 м. от разследващите, до вратата на залата. Показано му е било от разследващите, какво е намерено в залата“.
–– „Същото се установява и от показанията на другото поемно лице по този протокол – свидетелските показания на Н.К. –секретарка в организационния отдел на ДПС. Била е поемно лице, след инцидента останала до следствения оглед на зала 3 на НДК. При предявяването на протокола от съда, тя потвърждава, че подписът е неин. Видно е че свидетелката дава показания за протокол по който не е била поемно лице, тъй като тя е вписана в протокола за оглед на зала 3 на НДК, а не в този на коридора, където са били описани пистолета и патроните.”
(Шах и мат! Нямам думи!)
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КОМБИНА МВР ПОДСЪДИМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
–––„Видно е, че този кадър е направен непосредствено след деянието, преди пистолетът да бъде преместен от Христо).Б(исеров). и поставен в торба. На кадъра е видно, че дръжката на пистолета, където следва да се е намирал пълнителят има дупка, т.е. потвърждава се отразеното в протокола за оглед, че видимо, непосредствено след деянието пистолетът е бил без пълнител.”
БЕЛ МОЯ Парадокс е, че самият подсъдим спасява героичния си създаден от кукловодите образ, като помага на обвинението срещу него и подкрепя МВР:
–––- „ВЪЗ ОСНОВА НА ОБЯСНЕНИЯТА НА ПОДСЪДИЯ, съдът намира и че пистолетът е бил с пълнител. Фактът, че след деянието същият е заснет и е видно, че в дръжката му има дупка и няма пълнител, може да се обясни единствено по начина, по който е обяснено в обвинителния акт.“
БЕЛ МОЯ: „Ювелирите” пак осраха нещата – този път и чрез съда. От една страна казват „не може да бъде” с пълнител и патрони, от друга – „че може”. Описва се, че според видеозаписите и показания Октай изхвърлил пистолета (!)) и оръжието паднало на пода на залата пред подиума. Съдът приема същото – да не го цитирам, че много стана. Но тогава и патроните трябваше да са по пода на залата, изпадайки от счупения пълнител. Да, ама не – намерени са на самия подиум, при това не на мястото на повалянето на Октай, а до самата трибуна. Да, ама пак не – видеозаписите показват, че няма изхвърляне на патрони от пистолета и съдът го е приел за удостоверено.
А ЕТО ВИ СЛЕД ЦЯЛОТО ТОВА ХЪМКАНЕ И МЪНКАНЕ – ТУ НЕ, ТУ ДА И ОКОНЧАТЕЛНОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СЪДА:
––– Не може с категоричност да се отговори и на въпроса как точно патроните са паднали на подиума.
Въобще хората с тоги под невъобразимия политически натиск върху тях хем са се опитали да изпълнят нарежданията „отгоре” на днес управляващия политически елит, хем обаче все пак са казали истината, посявайки съмнения в предишния си извод, че приемат обвинителния акт по тезата за патроните и пълнителя.
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СКАНДАЛНО: ОРЪЖИЕ БЕЗ ОТПЕЧАТЪЦИ И БИОЛ. СЛЕДИ
.
8. В книгата написах, че моята версия категорично се разминава с тезите на МВР, евентуалната на прокуратурата и „героичната” постъпка на Октай, насочил оръжие срещу „поробителя”. Приведох факти. Твърдях, че пистолетът е бил умишлено повреден, без патрони и пълнител и допуснах една от хипотезите дори да е бил детска играчка. Написах, че НЯМА ДА СЕ ПОЯВИ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, а ще бъде ПОДМЕНЕН. Т.е. сме били свидетели на истински театър! Вижте какво казват експертите и съдът:
–––––- „Съдебно-биологична експертиза, изготвена от вещо лице К. на л. 70 – 74, том 1 на ДП е първата направена експертиза. Видно от съдържанието й–не пише дА(ли). пистолетът е предаден с пълнител. Вещото лице твърди, че ако му е бил предаден пълнител това задължително се отбелязва, както и ако пълнителят е бил вътре в пистолета. … Заключение от експертизата е, че не са установени биологични следи”
–––––- „Втората изготвена експертиза е дактилоскопна експертиза, изготвена от вещо лице В.П. на л. 75-79 от том 1 на ДП–изследват се пистолетът, пълнителят и ножът. За разлика от съдебно-биологичната експертиза тук вече се появява и пълнителят. След като първо е направена биологичната експертиза, пистолетът и другите вещи са били поставяни в биологичен разтвор, е разбираемо дактилоскопната експертиза да не даде НИКАКВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ДАКТИЛОСКОПНИ СЛЕДИ. Отразено е, че тези веществени доказателства са предоставени в незапечатен хартиен плик от 04-ти сектор ОЕКД-СДВР.“
––––––- „Третата изготвена експертиза по делото е съдебно бА.стичната експертиза – протокол № 125-Е/2013 год. на СДВР, изготвена от вещото лице В.Я.Й. на, на л. 80-89 от том 1 на ДП. Обяснение за появата на пълнителя в тази експертиза дава вещото лице В.Й., който я е изготвил. В заключението е описано, че пълнителят е бил намерен при самото разглобяване на пистолета (т.е. той е бил вътре в дръжката му)“
.
БЕЛ.МОЯ. На записите се вижда, че пълнител няма в пистолета, но при експертите ту го има, ту го няма. Явно МВР и прокуратура се чудят как да оправят оплесканата от тях работа. Патроните ту ги има в торбата с доказателства, ту според повече свидетели ги няма.
Видяхте, че по основните улики – пистолет, пълнител, нож, патрони няма никакви следи от Октай – ни биологически, нито отпечатъци, а ги е пипал, държал и стискал в ръцете си. (не са затрити – видеото показа как Бисеров вдигна от пода пистолета между два бели листа, за да не се заличат отпечатъците). Явно дух е било онова, което милиони изгледахме по телевизиите и видяха на живо няколко хиляди.
Е, как стана тази? Та нали свидетели и записите твърдят обратното – жив човек си е.
.
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 9. ПРЯКАТА МАНИПУЛАЦИЯ – ИНСЦЕНИРОВКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
––– „Вещото лице обяснява, че и по трите патрона, които е изследвал по време на експертизата, е имало следи от жилото на ударника, а самите капачки на трите патрона не са били разрушени. Това означава, че и с трите патрона са правени опити за изстрел. Няма убедителни доказателства, които да установят как са били причинени тези следи на патроните. Възможно е те да са били закупени от подсъдимия с тях. Доколкото местопроизшествието не е било запазено, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА след деянието.“
–––- „За пълнота, съдът констатира при огледа на пистолета в съдебно заседание, че втората капачка придържаща патроните в пълнителя се намира вътре в него. Вещото лице Й., изготвил първата бА.стична експертиза – протокол № 125-Е/2013 год. на СДВР, заяви, че когато при разглобяването на пистолета е намерил пълнителя, тази капачка е била в него. Този факт съдът обяснява с обстоятелството, че местопроизшествието не е било запазено и вещта най-вероятно е била намерена и поставена в пълнителя ОТ НЕУСТАНОВЕНО ЛИЦЕ”
.
10. Дори баджът, с който Октай е влязъл в залата, се оказва най-вероятно подменен! (това изненада и мен самия) Ето защо:
–––– „Прочетените по реда на чл. 373 от НПК, показания на св. Г.Я. установяват единствено факта, че след задържането на Е. и при извеждането му от зала 3 на НДК от него е паднал бадж, който впоследствие Я. е взел и предал на органите на полицията, пристигнА. на мястото по сигнала за извършване на разследване. Този факт се установява и приложения по делото протокол за доброволно предаване от 19.01.2013 год., в който е описана вещта и от самото веществено доказателство, предявено на страните в съдебно заседание.“
БЕЛ.МОЯТ: баджът от някаква младежка сбирка на ДПС преди години не е бил смъкнат от дрехите на подсъдимия, а „паднал” и после предаден от някакво си лице. Според моята теза Октай е бил с бадж на гостенин на конференцията и възникват маса въпроси как и кой му го е издал, та затова май е било необходимо изгубването на този бадж и намирането после на съответния необходим, ала безопасен друг вид бадж.
.
11 Кого пазят в тайна? В книгата си написах, че пазят в тайна служителя на службите (от от борбата с организираната престъпност), който събу панталона на Октай Енимехмедов и извади нож от него. Не само в книгата си за политиците, но и в ТВ предаване показах съответните кадри на забавен каданс (бавна скорост) – вижда се, че никакъв нож не се вади от панталона на нападателя, а човек с моряшка блуза до подиума надолу – към своя панталон и по чудо в ръката му изниква нож и го подава ва Бисеров. Ето какво казва съдът:
––––– „Неустановено по делото лице бръкнало в джоба на Е. и извадил от там сгъваем джобен нож. Подал го на св. Х.Б..”
Е, как не го установиха. Знаят се делегатите, гостите, обслужващия персонал, охраната, техническите лица. Не искат и е ясно защо!
.
* * * * * * * * *
Смятам, че и това е достатъчно. За пореден път, макар и със закъснение от над година и три месеца след ТВ ми разкрития и постове и шест месеца след книгата, мои факти и тези са потвърдени в редица отношения и най-официално.
За пореден път разследването ми в очерка за случилото се в книгата за политиците и мръсните им тайни намери потвърждение, и то от Темида.
Но въпреки това съм сигурен, че никога няма да извадят описаните от мен в книгата инициатори и организатори, (не е само ДПС), както и целите, които преследваха.
Виждате, че е имало грандиозна манипулация и пряко участие на службите в подготовката и логистиката на този срамен акт. Не го твърдя само аз – съдът допуска „манипулиране“, „въздействие върху доказателства“ и т.н.

  •  Григор Лилов

Последно от БЪЛГАРИЯ