За разбирането на промяната

Ние човешката раса трябва да се справим. Ние сме готови да претърпим най-голямото ниво на промяна, виждано някога в тази или друга Вселена. Всички Души, приели човешката форма, дадоха обещание на себе си, на Земята и на Вселената като цяло, че ще изпълним обещанието си и потенциала, който ни беше предложен, когато се заехме с физическото съществуване. През 1996 г. всеки разгледа състоянието си на готовност да достигнем пълния си потенциал. Всеки човек на планетата по това време имаше способността да постигне целите си, но само 40% от Душите решиха, че са готови. Оттогава ние претърпяхме огромни промени в енергията … Продължете с четенето на За разбирането на промяната