Знакът пирамида с око: Един от най-загадъчните символи

Пирамида с изобразено на нея око може да се открие в египетски паметници и съвременни източници. Този знак се среща в два варианта.

Класическата египетска версия е обикновена пирамида с едно око на едната й страна.

Вторият вариант: всевиждащо око, изобразено на наконечника на пресечена пирамида, който виси над нея, се среща по-често. Малката горна част на пирамидата доминира над нейната пресечена част и точно това е тайният смисъл.

Този символ днес се свързва с масонството. Символът на всевиждащото око, вградено в триъгълник, се нарича „сияеща делта“. Вероятно масоните са заимствали този символ от християнството, в което триъгълникът символизира Тройца, а окото е всевиждащото око на Провидението. Този символ обаче е открит преди християнството и бил наречен „Окото на Хор“ или „Окото на Ра“ в Египет. Въпреки културните промени символиката на знака на всевиждащото божествено око остава непроменена.

Както е известно, на еднодоларовата американска банкнота също е изобразено всевиждащото око. Но специалисти виждат разлика в символиката на банкнотата и масонския символ.

Съществува очевидна разлика между „сияещата делта“ – окото в триъгълник, и всевиждащото око на пресечената пирамида. Вторият знак се свързва с една от най-загадъчните организации – Ордена на Илюминатите. Неговите членове наричат окото в триъгълник „гностичното око на Луцифер“ или „всезнаещо око“. Този символ е свързан със световното правителство – групата хора с огромна власт, които тайно управляват света и определят пътя на развитието му.

В основата на еднодоларовата банкнота има надпис – MDCCLXXVI, който означава 1776 в римската ортография. В тази година е основан Орденът на Илюминатите; в същата година е призната независимостта на САЩ.
Различните нива на пирамидата имат интересна символика. В по-голямата част на пирамидата са изобразени 13 слоя, които символизират 13 пъти по 13 години. Това са 169 години, т. е. толкова време илюминатите са се готвили за властта – от 1776 до 1945 г. След това следва разстояние от по-голямата и по-малката част на пирамидата, от нейния връх, който наричат „втора ера“. Това е 26 години или два пъти по 13 години. Началото на ерата е 1945 г., нейният край – 1975 г. Накрая следва върхът на пирамидата с изобразеното на нея око и тя се нарича „трета ера“; тя продължава 39 години или три пъти по 13. Тази ера приключва през 2010 г. След тази дата силата на Илюминатите става всеобемаща и никой в света не може да подлага на съмнение установения от тях Нов световен ред. Фразата Novus ordo seclorum е отпечатана под пирамидата на еднодоларовата американска банкнота.

Издателство PACПEP

ПО ТЕМАТА

Последно от СВЯТ