Изтекъл документ разкрива „шокиращите“ условия на международните споразумения за ваксини на Пфайзер! Купувачите на ваксината трябва да „обезщетят, защитят и предпазят Pfizer… от и срещу всички искове, претенции, жалби, искания, загуби, щети, задължения, споразумения, санкции, глоби, разходи и разноски…, произтичащи от, свързани с или в резултат от ваксината“

Изтекъл документ разкрива „шокиращите“ условия на международните споразумения за ваксини на Пфайзер

Купувачите на ваксината трябва да „обезщетят, защитят и предпазят Pfizer… от и срещу всички искове, претенции, жалби, искания, загуби, щети, задължения, споразумения, санкции, глоби, разходи и разноски…, произтичащи от, свързани с или в резултат от ваксината“

Производителите на ваксини няма какво да губят от пускането на пазара на експерименталните си инжекции за COVID-19, дори ако те причинят сериозни увреждания и смърт, тъй като се ползват с пълно обезщетение срещу вреди, причинени от „ваксините“ за COVID-19 или от други пандемични ваксини, съгласно Закона за обществената готовност и готовността за извънредни ситуации (PREP), приет в САЩ през 2005 г.

Пълният обхват на споразуменията за обезщетяване с държавите за „ваксината“ за COVID-19 обаче е строго пазена тайна, която остава строго поверителна – досега. Изтекъл документ, разбит от потребителя на Twitter Ehden, разкрива шокиращите условия на международните споразумения за „ваксината“ за COVID-19 на Pfizer.

„Тези споразумения са конфиденциални, но за щастие една държава не защити достатъчно добре документа, така че успях да се сдобия с копие“, пише той. „Както ще видите, има основателна причина Pfizer да се бори да скрие подробностите по тези договори.“

ЖЕЛЯЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЦЯЛО ПО УСЛОВИЯТА НА ПФАЙЗЕР

Предполагаемото споразумение за обезщетение, за което се съобщава, че е сключено между Pfizer и Албания, първоначално беше публикувано на откъси в Twitter, но сега в Twitter те са отбелязани като „недостъпни“. Копия на туитовете обаче са достъпни в Treadreader.

Споразумението с Албания изглежда много подобно на друг договор публикуван онлайн, между Pfizer и Доминиканската република. То обхваща не само „ваксините“ за COVID-19, но и всички продукти, които подобряват употребата или ефекта на такива „ваксини“.

Страните, които купуват инжекцията за COVID-19 на Pfizer, трябва да признаят, че усилията на Pfizer за разработване и производство на продукта“ са „обект на значителни рискове и несигурност“.

И в случай че се появи лекарство или друг вид лечение, което може да предотврати, лекува или излекува COVID-19, споразумението остава в сила и страната трябва да изпълни поръчката си. Ивермектинът например е не само безопасен, евтин и широко достъпен, но и намалява смъртността от COVID-19 с 81% (WHO Data Shows Ivermectin Reduces COVID Mortality By 81%, But They Won’t Recommend It?). Въпреки това то продължава да се пренебрегва в полза на по-скъпото и по-малко ефективно лечение и масовото експериментално инжектиране.

„Ако се чудите защо ивермектина беше потиснат – пише Ehden, – ами защото споразумението, което държавите са сключили с Pfizer, не им позволява да избягат от договора си, в който се посочва, че дори да бъде открито лекарство за лечение на COVID19 договорът не може да бъде анулиран.“

Дори ако Pfizer не успее да достави дози от „ваксината“ в рамките на очаквания период на доставка, купувачът не може да отмени поръчката. Освен това Pfizer може да прави корекции в броя на договорените дози и в графика за доставка „въз основа на принципи, определени от Pfizer“, а страната, която купува „ваксините“, трябва да „се съгласи с всяка промяна“.

Няма значение дали „ваксините“ се доставят със сериозно закъснение, дори в момент, когато вече не са необходими, тъй като е ясно, че „при никакви обстоятелства Pfizer няма да бъде обект на санкции за забавяне на доставката или да носи отговорност за тях“. Както може би подозирате, договорът също така забранява връщането „при каквито и да било обстоятелства“.

ГОЛЯМАТА ТАЙНА: ПФАЙЗЕР ТАКСУВА САЩ ПОВЕЧЕ ОТ ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ

Въпреки че „ваксините“ за COVID-19 са „безплатни“ за получаване в САЩ, те се заплащат от данъкоплатците на цена от 19.5011 долара/доза. Изтеклият договор разкрива, че Албания е плащала по 12 долара/доза, а ЕС – по 14.70 долара/доза (Covid-19: Countries are learning what others paid for vaccines). Макар че начисляването на различни цени за различните покупки е обичайно за фармацевтичната индустрия, то често е осъждано.

В случая с разликата в цените между САЩ и ЕС се твърди, че Pfizer е предоставила ценова отстъпка на ЕС, тъй като той е подкрепил финансово разработването на „ваксината“ за COVID-19. Все пак, отбелязва Ehden, „американските данъкоплатци бяха прецакани от Pfizer, а вероятно и Израел“. Освен това Pfizer подчертава, че държавите нямат право да спират плащанията към компанията по каквато и да е причина.

Очевидно това се отнася и за случаите на получаване на повредени стоки. Купувачите на „ваксините“ за COVID-19 на Pfizer нямат право да ги отхвърлят „въз основа на оплаквания от обслужването“, освен ако те не отговарят на спецификациите или на разпоредбите на FDA за текуща добра производствена практика. И добавя, че „това споразумение е по-важно от всички местни закони на държавата“.

Въпреки че купувачът на практика няма възможност да прекрати договора, Pfizer може да прекрати споразумението в случай на „съществено нарушение“ на някое от условията в договора.

БЕЗОПАСНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА „ПОНАСТОЯЩЕМ НЕ СА ИЗВЕСТНИ“

Купувачът на „ваксината“ за COVID-19 на Pfizer трябва също така да признае два факта, които до голяма степен са заметени под килима: както ефикасността, така и рисковете са неизвестни. Съгласно раздел 5.5 от договора:

„Купувачът признава, че ваксината и материалите, свързани с ваксината, както и техните компоненти и съставни материали, се разработват бързо поради извънредните обстоятелства на пандемията от COVID-19 и ще продължат да се проучват след предоставянето на ваксината на Купувача по настоящото споразумение.

Купувачът също така признава, че дългосрочните ефекти и ефикасността на ваксината не са известни в момента и че е възможно да има неблагоприятни реакции от ваксината, които не са известни в момента.“

Обезщетението от страна на купувача се изисква изрично и в раздел 8.1 на договора, който гласи:

„С настоящото Купувачът се съгласява да обезщети, защити и предпази от вреди Pfizer, BioNTech, всяко от техните свързани лица, изпълнители, подизпълнители, лицензодатели, лицензополучатели, подлицензополучатели, дистрибутори, договорни производители, доставчици на услуги, изследователи на клинични изпитвания, трети страни, на които Pfizer или BioNTech или всяко от техните свързани лица може пряко или косвено да дължи обезщетение въз основа на изследването…

от и срещу всякакви и всички искове, претенции, действия, искания, загуби, щети, отговорности, споразумения, санкции, глоби, разходи и разноски (включително, без ограничение, разумни адвокатски хонорари и други разходи за разследване или съдебен процес…, произтичащи от, свързани с или в резултат от ваксината…“

Същевременно купувачът трябва да запази поверителността на условията на договора за период от 10 години.

КУПУВАЧИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДПАЗВАТ И ЗАЩИТАВАТ ПФАЙЗЕР

Не само че Pfizer получава пълно обезщетение, но в договора има и раздел, озаглавен „Поемане на защитата от Купувача“, в който се посочва, че в случай че Pfizer претърпи загуби, за които иска обезщетение, купувачът „незабавно поема ръководството и контрола на защитата на тези искове за обезщетение от името на обезщетения с адвокат, приемлив за обезщетения(ите), независимо дали иска за обезщетение е предявен основателно или не“ отбелязва Ehden:

„Pfizer се уверява, че държавата ще плати за всичко: „Разходите и разноските, включително… хонорарите и разноските на адвоката, направени от Обезщетеното лице (лица) във връзка с всеки обезщетен иск, се възстановяват на тримесечна база от Купувача“.“

Във Федералния регистър от 17 март 2020 г. – ежедневния вестник на правителството на САЩ – в документ, озаглавен „Декларация по Закона за обществената готовност и готовността за извънредни ситуации за медицински мерки за противодействие на COVID-19“, се съдържа текст, с който се създава нов съд за „ваксините“ за COVID-19 – подобен на вече съществуващия федерален съд за ваксините.

В САЩ производителите на ваксини вече се ползват с пълно обезщетение за увреждания, причинени от тази или друга пандемична ваксина, съгласно закона PREP. Ако сте пострадали от „ваксина“ за COVID (или от избрана група други ваксини, посочени в закона), ще трябва да подадете иск за обезщетение (hrsa.gov/cicp) в Програмата за обезщетение на пострадали от контрамерки (CICP), която се финансира от американските данъкоплатци чрез средства, отпуснати от Конгреса на Министерството на здравеопазването и човешките ресурси (DHHS).

Макар да е подобна на Националната програма за обезщетение при увреждане от ваксина (NVICP), която се прилага за ваксини, които не са предназначени за пандемии, CICP е още по-малко щедра по отношение на обезщетенията. Както съобщава д-р Мерил Нас, максималната сума, която можете да получите – дори в случай на трайна инвалидност или смърт – е 250 000 долара на човек; трябва обаче да изчерпите частната си застрахователна полица, преди CICP да ви даде и цент.

CICP има и едногодишен давностен срок, така че трябва да действате бързо, което също е трудно, тъй като не е известно дали дългосрочните последици могат да се проявят повече от година по-късно.

ПФАЙЗЕР Е ОБВИНЕН В ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТТА

Както се вижда от поверителния договор на Pfizer с Албания, фармацевтичният гигант иска от правителствата да гарантират, че компанията ще бъде компенсирана за всички разходи, произтичащи от съдебни дела за вреди срещу нея. Освен това Pfizer е поискала от държавите да предоставят държавни активи, включително банкови резерви, военни бази и сгради на посолства, като обезпечение за очакваните съдебни дела за увреждане от ваксина, причинено от нейната „ваксина“ за COVID-19 (Pfizer Demands Nations Put Up Collateral to Cover Vaccine Injury Lawsuits).

През февруари 2021 г. базираната в Ню Делхи организация World Is One News (WION) съобщи, че Бразилия е отхвърлила исканията на Pfizer, наричайки ги „неправомерни“. Исканията включват (How Pfizer tried to bully Argentina and Brazil in exchange for vaccines) Бразилия:

1. „Да се откаже от суверенитета на активите си в чужбина в полза на Pfizer.“

2. Да не прилага вътрешното си законодателство спрямо дружеството.

3. Да не санкционира Pfizer за забавянето на доставките на ваксини.

4. Да освободи Pfizer от всякаква гражданска отговорност за странични реакции.

STAT News се позова и на опасения на правни експерти, които също предполагат, че исканията на Pfizer са злоупотреба с властта. Марк Еклестън-Търнър, преподавател по глобално здравно право в университета Кийл в Англия, заяви пред STAT (‘Held to ransom’: Pfizer plays hardball in Covid-19 vaccine negotiations with Latin American countries):

„[Пфайзер] се опитва да извлече възможно най-голяма печалба и да сведе до минимум риска във всеки един момент от разработването на тази ваксина, а след това и от пускането ѝ на пазара. Разработването на ваксини вече е силно субсидирано. Така че рискът за производителя е минимален.“

УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПРИЗНАЦИТЕ ЗА НЕУСПЕХ НА ВАКСИНАТА ЗА COVID И НЕЖЕЛАНИТЕ РЕАКЦИИ

Pfizer продължава да подписва изгодни тайни договори за ваксини в цял свят. През юни 2021 г. те подписаха един от най-големите си договори до момента – с филипинското правителство за 40 милиона дози (Philippines seals biggest COVID-19 vaccine order yet, for 40 mln Pfizer doses).

Междувременно се увеличават случаите на „пробив“ на COVID-19, които преди се наричаха неуспешни ваксини. По данни на Центъровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) към 19 юли 5 914 души, които са били напълно ваксинирани за COVID-19, са били хоспитализирани или са починали от COVID-19 (COVID-19 Vaccine Breakthrough Case Investigation and Reporting).

Към 15 юли в Обединеното кралство 87.5% от възрастното население е получило една доза от „ваксина“ за COVID-19, а 67.1% – две (Number of people catching Covid with at least one jab rises 40% in a week). Въпреки това симптоматичните случаи сред частично и напълно ваксинираните се увеличават, като на ден се откриват средно 15 537 нови инфекции, което е с 40% повече в сравнение с предходната седмица.

В доклад на CDC от 19 юли агенцията съобщава също, че в Системата за докладване на нежелани реакции, свързани с ваксините (VAERS), са докладвани 12 313 смъртни случая сред хора, получили „ваксина“ за COVID-19 – повече от два пъти повече от 6 079 съобщения за смърт от предходната седмица.

Скоро след доклада обаче те върнаха броя на 6 079 от предходната седмица, като по подразбиране посочиха, че тази седмица не е имало смъртни случаи от „ваксината“, което повдига сериозни въпроси относно прозрачността и безопасността на инжекциите (CDC ‘Corrects’ Number of Reported Deaths After COVID Vaccines by Dumping Foreign Reports).

Появяват се и много други нежелани реакции, вариращи от рискове, свързани с биологично активния шипчест протеин SARS-CoV-2, използван във „ваксината“, до кръвни съсиреци, репродуктивна токсичност и миокардит (възпаление на сърцето). Както се вижда от поверителните споразумения за обезщетение обаче, дори ако „ваксината“ се окаже ужасен провал – и риск за здравето в краткосрочен и дългосрочен план – държавите нямат право на обезщетение, както и всички, които са получили експерименталните инжекции.

Един въпрос, който всички трябва да си зададем, е следният: Ако ваксините за COVID-19 са толкова безопасни и ефективни, колкото твърдят производителите, защо те изискват такова ниво на обезщетение?

Автор: Д-р Джоузеф Меркола
Източник: Children’s Health Defense
Превод на български – Страничката “Монтагю Кийн”

ОЩЕ ОТ АВТОРА

Наночастици влизат в мозъка и предизвикат имунни реакции: Колко безопасни са наночастиците в СОVID ваксините (АНАЛИЗ НА Д-Р ДЖОУЗЕФ МЕРКОЛА)

Кой стои зад глобалните усилия за заглушаване на критиците на „Великото рестартиране“

 

ПО ТЕМАТА

Документи на Pfizer, признават, че ваксинираните за СОVID ще отделят инфекциозни частици към неваксинираните (ОБНОВЕНА)

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

⚠ Всички приказки за „нов коронавирус“ са всъщност една голяма измама❗
Доказателство, че SАRS СоV2 и СОVID-19 не са нищо друго, освен една огромна и отдавна планирана лъжеизмама!
Експерт по фарма патенти изобличи „новия вайръс“ и п^aндeмиятa: Д-р Дейвид Мартин

Доказателство, че SАRS СоV2 и СОVID-19 не са нищо друго, освен една огромна и отдавна планирана лъжеизмама! Експерт по фарма патенти изобличи „новия вайръс“ и п^aндeмиятa: Д-р Дейвид Мартин (ВИДЕО)

 

При положение че ПСР-тестът е официално отречен за диагностициране на КОВИД-19 родната фармафия и управляващата БГ-измет на кристална топка ли гадаят “заразените“

Центровете за превенция и контрол на заболяванията (СDC) оттеглят ПСР-теста за COVID-19! САЩ и СЗО отменят PCR: той вече няма да бъде валиден като тест за откриване на С0VID-19

 

⚠ ЗАДАВА СЕ НЕВИЖДАН ГЕНОЦИД❗
Д-Р Чарлз Хоф: К19-ваксините ще убият повечето хора поради сърдечна недостатъчност и 62% вече имат микроскопични кръвни съсиреци!
Това видео трябва да се разпространява непрекъснато и максимално

Д-р Чарлз Хоф: Експерименталките гарантирано ще избият наболите се до няколко години (ВИДЕО-БГ СУБ) ОБНОВЕНА-ВИДЕО

 

Боклукът Соломон Рussу мечтае да вкарва антиваксъри в затвора

Паси „Майната му на православието!“: „Ваксините трябва да са задължителни, а антиваксърството да бъде криминализирано!“

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ТУК

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ГЛЕДАНЕ ВИДЕО👇

Кой е Бил Гейтс (ВИДЕА-БГ СУБ)

Който желае може да се присъедини към групата
👉ПОСЛЕДНИЯТ НЕВАКСИНИРАН👈

Последно от ЛЮБОПИТНО

ВИДЕА: Това press-титутките няма да ви го кажат. Платените инФЛУенцъри още по-малко. Това в България го искат всички сороспии – Продължаваме поДмяната и Дейбъ-Лъгария са начело на този парад!

Тайван! Официално се съобщава, че броят на починалите с ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИНЖЕКЦИОННА ТЕЧНОСТ надвишава броят на починалите

Министерството на здравеопазването на Израел признава, че зеленият сертификат няма епидемиологична стойност и се използва за принуждаване на хората да се ваксинират! (ВИДЕО-БГ СУБ)

Досега не съм отправяла молба да споделяте нещата, които публикувам в профила си. Този път ще