Испания се готви за масова конфискация на всички видове собственост от гражданите

Предложеният от Испания закон за националната сигурност ще позволи конфискуването на собственост на гражданите по време на здравна „криза“

Известният испански всекидневник El País съобщава за изключително тревожен сценарий, според който централното правителство на Испания обмисля закон за национална мобилизация и „сигурност“, който ще принуди гражданите „временно“ да се откажат от правата си в случаи на бъдещи кризи или извънредни ситуации в областта на общественото здраве, както се случи с пандемията от коронавирус.

Понастоящем законът е само на ниво предложение, но е обезпокоително, че той ще издигне въпросите на общественото здраве до нивото на „националната сигурност“ – както пише El País (Todos los mayores de edad podrán ser movilizados en España en caso de crisis) въз основа на превод на репортажа й: „Всяко пълнолетно лице е длъжно да изпълнява „личните задължения“, изисквани от компетентните органи, следвайки насоките на Съвета за национална сигурност, когато в Испания бъде обявено кризисно положение. В този случай всички граждани, без изключение, трябва да се съобразяват с издадените от властите заповеди и инструкции.“

Това звучи достатъчно неясно, за да се предположи, че буквално нищо няма да бъде забранено за масирано навлизане на държавните органи в личния живот на хората само въз основа на национална криза. Освен това почти нищо не определя ясен праг за това какво от правна гледна точка би представлявало такава криза.

По време на пандемията вече станахме свидетели на редица места в Европа и особено в Канада, където държавните служители вече претендират за такива широкообхватни правомощия, за да принуждават гражданите да се съобразяват с тях. Сега Испания се стреми да въведе този сценарий за постоянно в закона.

Помислете колко далеч отива това предложение на Оруел, както съобщава El País:

„В случай че в Испания бъде обявено кризисно положение („ситуация от интерес за националната сигурност“ – това е наименованието, дадено от закона), властите могат също така да пристъпят към временна реквизиция на всички видове собственост, към намеса или временно окупиране на тези, които са необходими, или към спиране на всички видове дейности.“

Поддръжниците на бъдещото законодателство се опитват да уверят обществеността, че в крайна сметка ще последва „компенсация“; то обаче очевидно ще даде постоянни и безкрайни правомощия на всяко управляващо правителство, което реши да го въведе въз основа на реална или измислена „криза“.

Спомняте ли си за такива безумни наскоро въведени разпоредби като носенето на маски на открито?. . .

В статия на El País на английски език от 1 април 2021 г. се казва: „Новият испански закон, с който се въвеждат задължителни маски за лице на всички обществени места, включително на плажовете, беше посрещнат с остра критика от туристическата индустрия, която твърди, че „заплашва да унищожи хиляди и хиляди работни места“.“ – Spain’s tourism industry rails against new face mask rules: ‘They are going to turn beaches into field hospitals’

Ето и повече за това, че частните граждани се разглеждат като „милитаризирани“ съгласно предложеното законодателство (El Gobierno tendrá potestad para imponer “prestaciones personales” a los ciudadanos, según la reforma de la Ley de Seguridad Nacional):

„Задължението се отнася не само за всички граждани, но и за дружествата и юридическите лица, които трябва да сътрудничат на властите за преодоляване на кризата чрез предоставяне на лични или материални средства. Текстът се основава на член 30 от Конституцията, според който „испанците имат задължението и правото да защитават Испания“.

Това е същият член, който урежда задължителната военна служба (преустановена в Испания от 2001 г.), въпреки че не се позовава на втория му раздел, който установява „военните задължения на испанците“, а на четвъртия, според който „със закон могат да бъдат уредени задълженията на гражданите в случаи на сериозен риск, катастрофа или обществено бедствие“ – конституционна разпоредба, чието развитие е останало непубликувано досега.“

Друга важна подробност е свързана с медиите, които от съществено значение ще бъдат „временно“ трансформирани, за да служат изключително на официалната държавна пропаганда с цел „защита на Испания“ като във военна ситуация:

„Наред с други новости, проектът включва задължението на медиите да си сътрудничат с компетентните органи при разпространението на информация от превантивен или оперативен характер. Най-важното обаче е, че в него са включени мерки, за да се избегне повторното възникване на недостиг на продукти и критични стоки за справяне с криза, като например липсата на маски, респиратори и лични предпазни средства, която се появи, когато инфекциите започнаха да се разпространяват масово.“

Според публикацията проектозаконът е бил представен за първи път на заседание на Министерския съвет на 22 юни. Няма никакво съмнение, че ако Испания действително приеме това ултрапротиворечиво разширяване на държавните правомощия в името на неясна „криза“, други европейски държави ще последват примера ѝ, а може би вече го правят.

Видяхме, че някои официални лица и политически експерти действително настояват за подобни мерки в САЩ и Великобритания. . . за съжаление, това изглежда е „следващото“, което ни очаква по време на следващата „глобална здравна криза“ на хоризонта – независимо от това как ще бъде определена тя.

Последно от ЛЮБОПИТНО