Какви тайни крие Билдербергският клуб

Основната задача на Билдербергския клуб сега е да се създаде глобално финансово управление, за да може финансовата система да се противопостави на сривове.

Около Билдербергския клуб има много теории на заговорите, които твърдят, че той е „световно правителство“, „първи привърженик на глобализацията“ и двигател на американската хегемония.

Ето какви са фактите

Организационната форма

Билдербергският клуб е „група“, или „конференция“, която е среща на представители на политическия, финансово-икономическия и журналистическия елит в света в неофициална обстановка. Името на групата произлиза от хотел „Билдерберг“ в холандския град Остербек, където през май 1954 г. е проведено първото й заседание. Участниците в клуба наричат билдербергери.

Конференциите на клуба се провеждат в различни страни и всяка приемаща страна е отговорна за сигурността на членовете му. В актива на клуба се ротират 383 души, от които една трета са американци.

Организационният комитет всяка година подбира нови кандидати, влиятелни на национално и международно ниво, които да могат „по-близо да се запознаят и обсъдят общите проблеми, без поемане на задължения“.
Секретариатът – щаб-квартирата на клуба, се намира в Ню Йорк.

Кои са основателите на Билдербергския клуб

Клубът е основан от три водещи световни фонда, основани от американските милиардери – Рокфелер, Карнеги и Форд.

В уставите на тези фондове е записана задачата „за съдействие на сътрудничеството между страните в света“.

Според политолога Робърт Ф. Арноув, автора на книгата „Благотворителен и културен империализъм“, тези фондове са меката сила на елитите: „Тяхната сила се състои в определянето на професионалните и интелектуалните параметри, за определяне на това, кой ще получава поддръжка в изучаването на жизненоважни теми и въпроси. Затова властта на фондовете се заключава в това, че те предлагат определени видове дейност, в които са заинтересувани, и които са готови да поддържат.“

Старейшината

Един от основателите, най-старият и най-влиятелният чел на Билдербергския клуб е Дейвид Рокфелер, вече покойник, внук на основателя на компанията „Стандарт Ойл“ и първи в историята милиардер – Джон Рокфелер. Той участва във всичките събрания и води оперативната работа в комитета на управляващите клуба, който съставя списъците с поканените.

Президентът на Световната банка от 1995 до 2005 г. Джеймс Уилфенсън, още един активист на клуба, посочва ролята на Рокфелер: „Семейство Рокфелер през последните 100 години внесе голям дял в развитието на глобализма. Уместно е да се посочи, че по въпроса за глобализацията не съществува по-влиятелно семейство от Рокфелер. И ние, както и преди, адресираме до него въпросите, които в определен смисъл още стоят пред нас…“

Първите задачи

От момента на създаването си и дълги години клубът се фокусира на проблеми, свързани със съществуването на Съветския съюз като противодействащ полюс в политиката, и на европейската интеграция заедно със създаването на Европейската система за сигурност. Очевидно, благодарение на фонда, тези задачи са решени. Участието на Билдербергския клуб в европейската интеграция и в създаването на еврото не се отрича и в документи на ЦРУ, разсекретени през 2001 г., това е точно определено.

Един от основателите на клуба е Джоузеф Ретингер, който е създател на Общия пазар и архитект на европейската интеграция. Главната идея на обща Европа той смята отказа на европейските страни от част от своя суверенитет. След 40 години този план е напълно реализиран.

В Русия участници в конференциите на Билдербергския клуб са Григорий Явлински, Анатолий Чубайс , предприемачът Алексей Мордашов.

От българите взели участие в сбирки на Билдербергския клуб са Николай Камов през 1999 г. и Кристалина Георгиева – през 2016 г.

Близките цели на клуба

Бившият председател на Европейската централна банка Жан-Клод Трише в Съвета за международни отношения точно посочва тези цели. В редица изявления след кризата през 2008 г. той заявява, че сега става дума за създаването на глобално финансово управление, за да може финансовата система да се противопостави на сривове.

Трише казва още: „Кооперирането на централните банки е част от по-широка тенденция, която ще преобразува глобалното управление. Тази тенденция беше пришпорена от глобалната финансова криза… Затова не е сюрприз, че тази криза доведе до още по-голямо осъзнаване на необходимостта от пълната интеграция в глобалната система на управление…“

Теории на заговора

Срещите на клуба по разбираеми причини преминават в обстановка на максимална секретност; журналисти там не се канят, само главните редактори на водещи СМИ, и то не за отразяване, а за участие в конференциите.
На срещите е забранено да се водят записки, но въпреки това някаква информация излиза и тя става повод за теории на заговора.

Издателство PACПEP

Снимат показва връзката на Билдерберг с всичко по света. За по-добър изглед и прочит кликнете с мишката върху нея. Между другото кръгът Билдерберг лансира Кристалина Георгиева за шеф на ООН. Пътят на България към НАТО също мина през Билдербергския клуб..

Групата Билдерберг признава, че мисията им е била създаването на Европейския съюз (ЕС):

 

Последно от ЛЮБОПИТНО

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница