Какво ни очаква през 2021-ва година

Според психолога философ Анна В. Кирьянова

Още през пролетта писах за черния октомври, с който ще започне новата вълна. През октомври писах и за януари. Януари е преломен период. Много неща ще се изяснят, ще разберем смисъла им, новата информация ще сложи всичко по местата му. Януари всичко ясно ще посочи.

Тук няма никаква мистика. Това са процеси, които един философ наблюдава и прави изводи – интуитивно. Философът може да падне в кладенец, загледан в звездите, които изучава.

Това се случва, защото мозъкът на такъв човек не е зает с личните му дела, а с глобални процеси. Това не е признак на глупост; това е признак на съсредоточеност върху глобалното и общочовешкото.

Древният философ Талес Милетски паднал в кладенец, наблюдавайки звездите. Не забелязал кладенеца и паднал в него. Присмели му се. И на философията му се присмели, защото го смятали за безполезна работа.

А Талес изкупил всички маслобойни в Гърция и забогатял, защото имало голяма реколта от маслини. Всички отишли при него, за да преработи маслините им в масло. Талес наблюдавал маслините и климата и направил правилните изводи.

И така втората половина на януари ще даде отговорите; да се надяваме, че ще са благоприятни. Макар че ситуацията ще продължи. Неустойчиво равновесие – така да наречем този период.

Главната и спасителна ценност е редът. Само редът ще противостои на Хаоса. Болестта и бедността са деца на Хаоса. И войната е дете на Хаоса. Забелязали ли сте, когато имате желание да въведете ред, да направите ремонт, да очистите дома си и вашите финансовите дела се подобряват, или когато въведете в ред отношенията си с хората?

Редът е винаги спасителен. Но редът се налага отгоре, което е неприятно; винаги е неприятно, когато ни заставят и притискат. Какво да се прави? Ще се наложи да приемем неприятни закони и правила..

Пазете се от хората на Хаоса. Днес те лесно се разпознават. Не спазват правилата, не изпълняват договорките, не връщат парите, управлява ги настроението им; около тях – само скандали и караници.

Преди тези неща се прощаваха; но сега на тези хора ще им бъде трудно. Обществото ще ги изхвърли.

Клеветниците и злословещите, агресорите и провокаторите ще бъдат наказани. За това вече писах още през пролетта.

Човечеството ще се защитава не само от физическите, но и от психическите микроби. Ще се изолират съзнателните разпространители на злото.

Парите ще се променят и всички финансови потоци ще бъдат други. По-добре е парите да бъдат вложени в подобряване условията на живот, за създаването на приятно пространство около нас. Да се оставят парите просто като пари е опасно. Енергиите се променят.

И е по-добре да бъдат вложени правилно.

Семейството ще се превърне в ценност, но токсичните му членове могат да останат извън границите на семейния кръг.

Онова, което по-рано се е прощавало, сега няма да бъде простено.

Любовта ще се превърне в мощна потребност, спасение, в кислород на живота. Книгите и филмите за любов ще се превърнат в мощна поддръжка. Желанието да обичаш ще се превърне в базово; обичащите повече са защитени. Енергиите на любовта противостоят на енергиите на смъртта, на Хаоса.

В края на пролетта, когато зазеленеят тревата и листата, всичко кардинално ще се промени. Ще се наложи да приемем промените и да заживеем по новому.

Стабилността ще си отиде; всички процеси ще са непредсказуеми. Ще живеем по нови правила. Главното е обаче, че ще живеем. Но правилата ще се променят, ще се ожесточат. Ограниченията ще са много, в широкия смисъл на думата. Едни ще паднат, но други ще се появят.

Към лятото ще се случи най-глобалната промяна. Ред, любов, маневреност и търпение – това са спасителните неща. Може да се каже, че ще настъпи отрезвяване.

И ще преуспее онзи, който наблюдава времето, подобно на философа Талес. Който се вслушва в прогнозите и прави изводи. И правилно се подготвя за бъдещето.

Превод: Издателство PACПEP

Последно от СВЯТ