Клипът е направено през 2014 г. – открийте приликите и разликите с цирка в медиите, който се играе в момента (БЪЛГАРСКО ВИДЕО)

/

ВИДЕО

Видео: Александър Недков, Скритата Истина 

Последно от ВИДЕО

Защо беше убит Пьотър Гаряев? Вълнова (квантова) генетика. Генетично оръжие. Генетични ваксини, РНК-убиец с квантово активиране. «СОVID-19» – квантов вирус. Квантова защита (ВИДЕА)

Вълнова (квантова) генетика Известният френски имунолог доктор Жак Бенвенист (1935-2004г.) изследвал електромагнитното излъчване на живата клетка.