Манипулират нервната ни система чрез електромагнитните полета на телевизори и монитори (ПАТЕНТ)

Зомбират ни чрез телевизори и монитори!
US патент 6506148

Разсекретено: Компютрите и телевизорите управляват нервната ни система! Поне от 15 години съществуват технологии за манипулиране на човешката нервна система чрез телевизора и компютъра

Мониторът на вашия компютър и телевизорът манипулират вашата нервна система поне от 15 години, а потвърждение на тази информация дава патентното бюро на САЩ. В патента от САЩ под номер 6506148 „Манипулация на нервната система с помощта на електромагнитни полета от мониторите,“ се казва: „Физиологичните ефекти се наблюдават при хората в отговор на дразнене на кожата със слаби електромагнитни полета, които пулсират с определена честота, около половин GHz или 2.4 Hz, например, за възбуждане на сензорен резонанс. Много компютърни монитори и телевизори, когато предават пулсиращи изображения, излъчват импулсни електромагнитни полета с амплитуда, достатъчна да предизвиква известни възбуждания. Ето защо е възможно да се манипулира нервната система, като се транслират импулсни изображения на близкия компютърен монитор или телевизор. За последните, пулсиращите изображения трябва да бъдат включени в програмния материал, те могат да бъдат наложени чрез модулиране на видеото, или като радио или видео сигнал. Изображението, което се появява на монитора на компютъра, може да стане ефективно в импулсен режим с елементарна компютърна програма. Импулсните електромагнитни полета на някои монитори са способни да възбуждат сензорни резонанси у съседните субекти, и те могат да се формират по такъв начин, че изображенията да действат в импулсен режим на подсъзнателно ниво. “

Тази информация има зловещи последици за всички нас, тъй като нервната система контролира всичко, което правим – от дишането до храносмилането, както и паметта и интелекта. 

Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors US Patent #6,506,148

ЦРУ Контролира Медиите в Европа (И В СВЕТА-ВИДЕО) В памет на  Удо Улфкоте

 

Сорос и ЦРУ купуват Нова телевизия (ОБНОВЕНА) Вече факт!

Телевизията – най-ефективният манипулатор. Съвременни психотехнологии за манипулиране

Показания на MK ULTRA жертва (ВИДЕО)

Последно от ЛЮБОПИТНО

Фейсбук страница