Мойсей – изгонен египетски жрец?

Фигурата на Мойсей, въпреки нейната популярност в религиозните източници, в реалната история не е осветена добре.

Според библейската легенда Мойсей се родил, когато царят на Египет заповядал да убият всички новородени момчета от народа му. Майка му го скрила в кошница, която пуснала в река Нил. Кошницата с Мойсей открила дъщерята на фараона и вероятно след това той живял в женското отделение в дома на фараона.

Името „Мойсей“ – „Мойша“, „Моше“, се превежда като „взет от вода“; името може да произлиза и от египетската дума Msy – „роден“.

След това Мойсей ще види тежката участ на своя поробен народ, ще убие египтянина, който преди това биел един юдей, и ще избяга в Мадиам. След време Бог призовал Мойсей да се върне в Египет и да спаси народа си.

Запазили са се няколко разпокъсани свидетелства на древни историци; като се позоваваме на тях, можем да направим паралел между библейския пророк и Осарсиф – египетски жрец отстъпник. Той и неговите последователи били изгонени от фараона Аменхотеп I. Те обаче се обединили с хиксосите.

Основното потвърждение на факта, че Мойсей и Осарсиф са една и съща историческа фигура, е споменаването на древноегипетския историк Манефон за това, че Осарсиф след изгонването приел името Мойсей.

Какъв е бил Осарсиф/Мойсей според древноегипетските източници?

Трудът на Манефон – „История на Египет“ не е дошъл до наши дни в оригинал, но се е запазил в цитати на други древни автори – Йосиф Флавий, Секст Иулий Африкан, Евсевий Кесарийски, Йоан Малала, Георгий Синкел и др.

Най-голям интерес относно Мойсей/Осарсиф предизвиква текстът на Йосиф Флавий „Против Апион“:

„Откакто осквернените изпратиха в каменоломните, мина немалко време и царят им предаде изоставен от пастирите град Аварис, за да имат собствен пристан и кръв. Този град според древното предание бил посветен на Тифон. Като пристигнаха там, те получиха възможност да се обособят и избраха за свой водач някой си Осарсиф – жрец от Хелиопол, и дадоха клетва във всичко да му се подчиняват.

С първия си закон той забрани да се покланят на боговете, да се въздържат от особено почитаните в Египет свещени животни, но да ги принасят в жертва и да ги употребяват за храна. Също заповяда да не общуват с никого, освен със свързаните с тях с единна клетва. Като издаде тези и много други постановления, които бяха особено враждебни на египетските обичаи, той заповяда да се изгради отбранителна стена и да се готвят за война с цар Аменофис.

Самият той събра жреците и други свои нечисти съграждани и реши да изпрати посолство до изгонените от Тетмос пастири в града, наречен Йерусалим.

Като разказа на какво безчестие подложили него и другите, той започнал да ги уговаря заедно да обявят война на Египет. Той им предложил в началото да се насочат към Аварис, в родината на техните прадеди, където обещал да приготвят за войската обилни запаси от продоволствие, а когато бъде нужно, на тяхна страна да встъпят във война и лесно да покорят тяхната страна. Зарадвани от това обстоятелство, те единодушно тръгнали на поход…

Казват, че този жрец, който основал тяхната държава и написал законите им, бил родом от Хелиопол и се наричал Осарсиф по името на тамошния бог Озирис, но оказал се сред тях, той изменил името си и започнал да се нарича Мойсей.“

Този текст е едно от потвържденията на хипотезата, че еврейският етнос бил образуван на основата на групата, събрана от Мойсей сред представители на нисшите слоеве в древноегипетското общество, а авторството на основите на еврейския мистицизъм принадлежи на древноегипетския жрец.

Намтар Ензигал
Превод: PACПEP

Като опит за фалшива новина – Кой е бил Мойсей?

Последно от ЛАЙФСТАЙЛ

Фейсбук страница

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times