Мутроакули захапаха парковете: На снимката червеното е онова, което ще се отхапе от Южния парк (ВИДЕО)

След скандалите с Морската градина във Варна ще започнат скандалите с Южния парк в столицата. И не само с него, а за всички паркове и в столицата, и в страната. Защото Южният парк е направо цвете в сравнение с другите паркове в София, а и десетки и десетки паркове в българските градове, където реституираното е далеч повече (в някои паркове до 90% от територията им).

Причината: Конституционният съд отмени мораториумът върху разпореждането с частни имоти в терени за обществени нужди – зелени площи. С решение 14 от 15.10.2020 са обявени за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 и чл. 215, ал. 6 на Закона за устройство на територията. По този начин забраната за строителство върху зелени площи се ограничи на 15 години от влизането в сила на градоустройствените планове.

Цитирам само едно от мненията във връзка с проблема (арх. Диков):

„В последните двадесет и пет години „благодарение“ на връщането на собствеността на земеделски земи в „реално възстановими граници“ (чл. 10a, ал.1 на ЗСПЗЗ) в урбанизираните територии, масово се върнаха като частна собственост терени в изградени и благоустроени части на градовете и националните курорти.

По правило тези „земеделски“ земи са във вътрешно квартални пространства и паркове (изградени или по проект). Логиката на прилагащите ЗСПЗЗ (само за информация изменян повече от 70 пъти), съгласно неговите чл. 10 и чл. 10а е била, че това са земи, върху които не са построени законно сгради. Това, че такова възстановяване противоречи на чл. 2 от същия закон, който казва, че земеделски земи са тези, които „не се намират в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), определени с подробен устройствен план или с околовръстен полигон“, явно е без значение.”

В Южния парк сега става дума за около 320 декара – т.е. 1/5 част от цялата му площ. За тези години забрана за строителство Столичната община не си мръдна пръста да изкупи частната собственост от една страна, а от друга – държавата също не си мръдна пръстта, но събираше данък от собствениците. Пиша сега, защото през годините немалко парчета от парка бяха отхапани за едно или друго строителство.

Според разпоредбите Столичната община има 15-годишен срок за „започване на отчуждителни процедури за обекти на зелената система“. Този срок изтича след 5 години- на 28 януари 2022 г..

Много спорно е как са придобити тези имоти, след като в обществени паркове реституция във физически вид не беше възможна. Абсурдно е как езерата в парка също са станали частна собственост, след като по Конституция водите са изключителна държавна собственост.

Т.е. сега идва време да се довърши една афера, стартирала преди много години. Всичко ще се застрои, както застроиха дюните и плажовете.

В момента парцелите са в ръцете на когото трябва! Всичко е прекупено няколко пъти и там няма наследник на старите собственици! Както посочих навремето в няколко разследвания, реституцията в България за повечето реститути завърши с посещения на едни „вежливи”, подпиращи се на бухалки яки момчета с дебели вратове и яки бицепси и като резултат каквото трябваше, премина срещу нищожно заплащане в „правилните ръце.”

Разбира се, внушенията, че ще трябва да се платят грандиозните над 200 милиона, са пълна боза.

От 2007 г. до сега Столичната община е отчуждила принудително 100 частни имота с обща площ 299 дка. За изкупуването им са дадени 18 млн.лева (средно 60 лева на квадрат), а сега се спрягат по близо 1000 лева на квадрат.

Общината и сега с градоустройствените планове притежава достатъчно възможности да блокира евентуално строителство. Новото е, че преди тези евентуални общински планове бяха необжалваеми пред съда, а сега вече ще могат да се оспорват.

Решението на проблема трябва да е на законодателя – Народното събрание.
• Първото, което трябва да се направи, е да се освободят от данъци и такси частните зелени площи, ползвани за обществени нужди.
• Второто: да се узакони статусът им за обществени нужди като изключителна държавна или общинска собственост.
•  Третото: да се компенсират собствениците за платените от тях досега данъци.
• Четвъртото: да се компенсират за стойността на имотите им – например чрез облигационен заем или бонове, какъвто режим имаше за реституцията.
• Петото: да се въведе режим за оценка и овъзмездяване на реституираните като земеделски земи зелени площи в градовете по цени на земеделска земя, а не като терени за строителство.
• Шестото: сделките по придобиване или реституция, влезли в противоречие с Конституцията и тогавашните разпоредби на законите, да се обявят за нищожни.
•  Седмото: да се приемат необходимите промени в законите.

Имам и други предложения, но най-важното не е там, а в осмото.

Записано е още в Библията:

НЕ КРАДИ!

На снимката червеното е онова, което ще се отхапе от Южния парк

  • Григор Лилов

 

 

Последно от БЪЛГАРИЯ

Мислехте го за конспирация? Ах, тези конспирации, все се оказват истина!! Честито, планът за намаляване на човечеството продължава с пълна сила!!! Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на хората с въглеродните емисии: Централна Кооперативна Банка въвежда въглероден калкулатор

    Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на