Народното събрание отива на съд

/

 

Национална гражданска инициатива „СТОП 5G, защото здравето е по-важно“ даде на съд Народното събрание

Жалбата е подадена заради бездействието на Народното събрание, изразяващо се в липса, на каквото и да е намерение, да се произнесе в съответствие със закона по исканията на инициативата, за налагане на мораториум върху въвеждане на технологията 5G, до доказване на нейната безопасност.

Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление разпорежда, че в тримесечен срок, органът, до който е отправено искането е длъжен да се произнесе с решение и да огласи на сайта си мерките за неговото изпълнение. Всички решения Народното събрание взема, чрез гласуване в пленарна зала.

Исканията на инициативата са внесени в деловодството на НС, още на 17.06.2020 г. На 06.10.2020 г.. , един месец, след изтичане на законния срок, вносителите бяха поканени да присъстват на разглеждане от Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалби на гражданите. Участниците в инициативата пристигнаха от различни краища на страната. Половин час преди насроченото заседание, беше съобщено, че няма да бъде проведено.

Комисията заседава на 15.10.2020 г., Вместо да се произнесе с проект за решение по искането, комисията гласува, че приема искането за сведение.

Откъдето да е погледнато, Народното събрание отказва да се съобрази с разпоредбите на закона.

Рибата, както казват се вмирисва от главата.

Образувано е административно дело №12447/2020 г. в Административен съд – София град.

Казусът е интересен. Поредното юридическо недоразумение в България. От една страна, е налице е неизпълнение на законово определено задължение на Народното събрание, от друга страна, няма съдебна практика, която да казва дали Народното събрание е административен орган и дали неговото бездействие подлежи на съдебен контрол.

  • Обществен съвет за правосъдие

 

 

БЕЛ.РЕД;

Въпреки стотици, а може би и хилядите статии на световноизвестни УЧЕНИ за вредата от 5G на 14.03.2020 г. управляващата ИЗМЕТ използвайки контролавируса и овчекоронодушната паника без никой да разбере тихомълком прокара и ИЗГЛАСУВА изграждането и поддръжката на 5G мрежата у нас, която НЯМА да изисква разрешение и НЯМА да подлежи на регулация в България!

Смъртоносната 5G мрежа създадена в Израел ще се ползва за стерилизация, контрол на масите и депопулация. В статията има множество изследвания на учени, които доказват, че микровълновата радиация унищожава човешката репродукция. 5G мрежата е създадена в Израел, но е забранено да се ползва там.

ПО ТЕМАТА

11 000 страници с доказателства по значително 5G дело срещу Федералната комисия по съобщенията (FCC) – (ДОКУМЕНТИ НА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ УЧЕНИ)

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Споделете – хората масово не знаят, че е вредно и рисковано за здравето.
А заинтересованата индустрия „купува“ с рекламите си мълчанието на повечето медии и лобистите й игнорират огромното количество научни данни, доказващи риска и твърдят, че това е „дезинформация“.

В международна петиция , отправена към ООН, СЗО, ЕС, Съвета на Европа и правителствата на всички нации учени от цял свят пишат:
„Ние, долуподписаните учени, лекари, екологични организации и граждани от 204 страни, призоваваме за спешно спиране на внедряването 5G (пето поколение) безжична мрежа, включително 5G от космически спътници. 5G ще увеличи значително облъчването с радиочестотна радиация много повече от вече функциониращите 2G, 3G и 4G мрежи за телекомуникации. Радиочестотната радиацията е доказано вредна за хората и околната среда. Внедряването на 5G представлява експеримент върху човечеството и околната среда, който може да се определи като криминално престъпление съгласно международното право.“

Учените, съставили текста на петицията посочват:

„Въпреки широкото отричане, че радиочестотните електромагнитни полета (RF) увреждат живите същества, доказателствата за това вече са огромни.“

„Ако плановете на телекомуникационната индустрия за 5G се реализират, никой човек, животно, птица, насекомо и растение на Земята няма да може да избегне излагането, 24 часа на ден, 365 дни в годината, на нива на радиочестотните електромагнитни полета, които са десетки до стотици пъти по-големи от съществуващите днес, без възможност за бягство навсякъде по планетата. Тези 5G планове заплашват да предизвикат сериозни, необратими ефекти върху хората и трайни щети върху всички земни екосистеми.“

Пълният доклад на проф. Мартин Пол български език e наличен в интернет тук:
Доклад – анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия относно предстоящото въвеждане на 5G технологията (резюме),
а оригиналния текст на английски е достъпен на:
5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them.

ПОВЕЧЕ за научните доказателства прочетете:

На български език тук: Селектирани научни публикации за вредата от 5G
На английски език:

• 29 автори, включително ЛЕКАРИ са предоставили голямо количество систематизирана научна информация по темата на сайта https://bioinitiative.org/.

• ЛЕКАРИ, УЧЕНИ И СПЕЦИАЛИСТИ предоставят огромно количество научни доказателства тук:
Peer Reviewed Scientific Research on Wireless Radiation Published Research Links Cell Phone and Wireless To Health Effects

• Над 250 УЧЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ по електромагнитни полета от 43 нации, които са подписали апел за предпазване на населението от излагане на нейонизиращите електромагнитни полета, виден тук:
https://emfscientist.org/

• Статия в научното сп. „Molеcular and Clinical Oncology“ обяснява как и защо настоящите норми за ЕМП в ЕС не са адекватни и не защитават гражданите:
Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation

• ЛЕКАРИ ЗА ОТГОВОРНА ТЕХНОЛОГИЯ публикуват на своята страница обобщение на главни въпроси, проблеми и научни становища и изследвания за 5G-технологията:
https://mdsafetech.org/5g-telecommunications-science/

НАСЕКОМИТЕ УМИРАТ ПОРАДИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА БЕЗЖИЧНА РАДИАЦИЯ

След оценка на 83 научни изследвания от цял свят Немският Съюз за защита на природата стига до заключението, че безжичната радиация е съществена причина за измирането на насекомите в Европа. Радиацията не само смущава ориентацията на животните, но също така уврежда тяхната генетика. Съюзът за защита на природата призовава държавата да предприеме научни изследвания на въздействията, особено с оглед на 5G технологията.

По-подробна статия на английски:
Mobile phone radiation may be killing insects: German study

Линк за изследването на немски език:
Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder auf Insekten

Всяка година милиони птици умират около телекомуникационните кули

Обезоръжаващи мисли Разбира се, властите никога няма да потвърдят връзката между огромен брой птици, падащи мъртви и ЕМФ. Това би било признаване, че съзнателно позволяват излагането на техните граждани и природата на смъртоносни технологии. Вместо това Commcon подкупва сайтове за развенчаване, за да откаже каквато и да е подобна връзка.

Не само 5 G обаче е смъртоносен, вече в 4 G възраст птиците паднаха от небето през 2011. г.

 

През 2012 г. обяснението за 6.8 милиона птици, умиращи годишно около комуникационните кули, е, че те се сблъскват с кабелите, осигуряващи тези кули. Може би го правят, но това е така, защото ЕМФ унищожава ориентацията им. Навсякъде има захранване и други кабели, но мъртви птици се намират само около комуникационните кули.

 

Птици падат от небето в Канада през 2018 г.

 

През февруари. 2018 стотици птици паднаха мъртви в парк в Холандия.

 

Разбира се, разбира се, е много нормално, когато 20.000 гилемота умрат от глад през февруари. 2019 край брега на Холандия – никой не би си помислил, че ЕМФ ги прави толкова дезориентирани, че вече не могат да намерят храна:
Deaths among common guillemots caused by starvation

През октомври. 2019 птици са паднали от дърво до университетската болница в Conventry UK – болниците са ранни осиновяващи 5 G технологии:
Mystery bird deaths as dozens fall to their deaths from tree

17.000 мъртви птици на едно място в Индия през ноември. 2019 е много нормално. Индия бързо приема 5 G технологията.

 

 

Спешен зов за събуждане 5G е опасност за здравето и живота! ВИДЕО

 

 

 

 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

 

 

 

Последно от БЪЛГАРИЯ

Фейсбук страница