На този знак за година и половина са глобени незаконно 24 228 граждани! (ВИДЕО)

/

 

Пътен знак B-26 – 50 км/ч., преди отбивката за с. Безденица.
24 228 глобени с електронен фиш за периода 01.01.2019 г.. – 10.06.2020 г..
Съгласно чл.14, ал.2, т.2 от Наредба N 18 за сигнализация на пътищата и пътните знаци, минималното разстояние за видимост на знака е 100 метра.
Обхватът на камерата е до 600 метра, знака е на по-малко от 100 метра, участъкът е прав.
На две съдебни инстанции аз пледирах за липса на вина, съдът и прокуратурата ми се присмиваха!
Като практикуващ юрист, как да имам усещането, че живея в “Правова държава”, как да имат същото усещане хилядите глобени на този участък.
Фишът се издава от упълномощено лице, а на него липсва издател.
Усещам енергията на БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, всичко вече е НЕТЪРПИМО!

Иван Божков, Facebook

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница