Небесното сражение над Нюрнберг – НЛО или климатично явление?

В цялата човешка история много хора са заявявали, че виждали странни явления в небето. Много от онова, което описали, са били естествени природни явления или астрономически събития, като метеоритни потоци или комети, облаци с необикновени форми, които приемали за летящи чинии.

Но онова, което се случило на разсъмване в небето над Нюрнберг в средновековна Германия и досега няма обяснение.

На разсъмване, рано сутринта на 14 април 1561 г., между четири и пет часа, в небето пламнали стотици огньове; лъчите им светлина били насочени в различни посоки. Хората изпаднали в паника и бягали по улиците. Очевидци описали явлението като война между небесни тела с различни форми. Хората разказвали, че виждали копия, цилиндри, стълбове, кръстове и чинии, които летели в предутринните часове. Според свидетели тази небесна битка продължила около един час. Странните летящи обекти изниквали от грамадни цилиндри. След „боя“ няколко „чинии“ паднали на земята, а гигантските цилиндри изчезнали.

Това събитие било описано във вестник от тези времена от Ханс Волф Глейзер, който публикувал статия през 1573 г. Дословно той писал:

„Сутринта на 14 април 1561 г., на разсъмване, между 4 и 5 часа, в слънцето, се случи ужасно явление. След това явлението беше забелязано в Нюрнберг от много мъже и жени. В началото в центъра на слънцето се появиха две кървавочервени полукръгли дъги, подобно на свършваща луна. От всичките страни от него се излъчваше кървава светлина. Наоколо се наблюдаваха кървавочервени сфери с различни размери; тя бяха много. Между тези сфери имаше кръстове и ленти, също кървавочервени. Тези ленти приличаха на тръстика. Всичките тези странни фигури се сражаваха помежду си. Сферите също летяха насам-натам и яростно се биеха не по-малко от един час. Когато конфликтът вътре и около слънцето стана много напрегнат, те сякаш бяха толкова уморени, че просто паднаха от слънцето на земята и вероятно всички изгоряха. При това те изпускаха кълба черен дим. След всичкото това се появи нещо като черно копие, много дълго и дебело.

То сочеше с тъпия си край на изток, а с острия – на запад. Какво означаваха тези знаци, един Господ знае. Макар че сме виждали толкова много различни знамения на небесата, които ни изпраща всемогъщият Бог, за да ни накара да се покаем, но ние за съжаление сме толкова неблагодарни, че презираме такива висши знамения и чудеса на Бога. Или говорим за тях с насмешки и ги отхвърляме. Бог ни изпрати страшно наказание заради нашата неблагодарност. В края на краищата, богобоязливият няма да отхвърли тези знаци. Той ще приеме това близко до сърцето, като предупреждение на милосърдния Небесен Отец, ще поправи живота си и искрено ще помоли Бога, за да може Той да укроти Своя гняв. Бог ще отложи заслуженото наказание, за да можем временно да живеем тук, а след това – на небесата, като негови деца…“

Векове наред учени се опитват да изтълкуват какво всъщност се е случило. Кое в описанието на Глейзер е истина, а кое – художествена измислица. Онова, което е на повърхността, е неоспорим религиозен подтекст и това личи особено по заключителните думи, в които се говори пряко, че явлението е Божи призив към покаяние. Много учени смятат, че Глейзер силно е украсил едно рядко астрономическо явление и го е използвал като форма на религиозна пропаганда.

Събитието в Нюрнберг не било уникално. След пет години подобно нещо се случило в небето над швейцарския град Базел. Брошура, издадена през 1655 г., описва почти идентични наблюдения като на нюрнбергските очевидци.

Опитвайки се да разберат тайните на тези инциденти, учените се заели да изучават биографията на Ханс Глейзер и проучили какво още е писал. Оказало се, че той бил издател със съмнителна репутация. Много от неговите гравюри били на други автори, които работели в Нюрнберг. През 1558 г. Глейзер бил обвинен от градския съвет в незаконна дейност; впоследствие му забранили да публикува.

Глейзер обожавал сензационните истории и имал склонност да преувеличава. Много от неговите гравюри представят много странни атмосферни явления, като кървав дъжд или брадато грозде; но в репортажите му има частица истина. Описаното от него има много точно научно обяснение. Кървавият дъжд е документиран още по времето на „Илиада“ на Омир. Капките дъжд понякога изглеждат кървавочервени заради присъствието в тях на частици прах или спори от водорасли, както се случи в Индия през 2015 г. Брадатото грозде е явление, което се предизвиква от плесен, която се храни благодарение на влажните условия по времето на гроздобера.

И други средновековни автори описват невероятни небесни събития, които интерпретират като Божи знак. Много от тези събития са съвършено естествени атмосферни явления, но това съвсем не отменя Божествения им произход.

Учените еднозначно обясняват, че необичайната небесна битка в небето над Нюрнберг през 1561 г., е рядко природно явление, като метеоритните дъждове, кръговите хоризонтални дъги, слънчевите стълбове и др. Ако има условия, в небето те може да се наблюдават едновременно, за което разказва необикновената снимка, направена на 9 януари 2015 г., в Ред Рийвър, щата Ню Мексико.

Така че събитието в Нюрнберг през 1561 г. не е било битка между извънземни космически кораби, а серия от необичайни климатични явления. Ханс Глейзер им придал религиозен смисъл и го превърнал в сензация.

Издателство PACПEP

Последно от ЕКЗОПОЛИТИКА

Останки на нечовешки същества са извадени от катастрофирал извънземен космически кораб! НОВИНАТА НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО: Военни официално докладваха пред Конгреса на САЩ, че знаят точните разположения на НЛО обекти притежавани от правителството на САЩ (ВИДЕО)

  Военни официално докладваха пред Конгреса на САЩ, че знаят точните разположения на НЛО обекти притежавани