COVID-19, – план отпреди 30 години! (ДОКУМЕНТИ)

Тарифи за диагностични тестови инструменти и апарати за COVID-19 от България по държави

Година: 2018

Допълнителна информация за продукта: COVID-19 тестови комплекти/инструменти, апарати, използвани при диагностично тестване.
Категория: COVID-19 тестови комплекти/ инструменти, апарати, използвани при диагностично тестване.

По-долу таблицата съдържа данни от UNCTAD TRAINS за тарифа за Most Favored Nation (MFN) и приложна тарифа, прилагана от Канада за внос на инструменти и апарати за диагностичен тест COVID-19 от различни страни. MFN и приложната тарифа са предвидени както за търгувани, така и за нетъргувани стоки.

Източник:
https://wits.worldbank.org/tariff/trains/en/country/CAN/partner/ALL/nomen/h5/product/902780

Потърсете България в списъка и обърнете внимание на годините. Като се обърнат годините във възходящ ред се вижда, че най-ранната е 1989 г! НИМА ОЩЕ ПРЕДИ 30 ГОДИНИ Е ПЛАНИРАНО???

Страничката „Монтагю Кийн“

ДОКУМЕНТИ:

 

ДОПЪЛНЕНИЕ 

Още данни за търговията с тестове за COVID-19 от страницата на Световната банка:

„Тестови комплекти за COVID-19 (382200) внос по страни през 2017 г.

Допълнителна информация за продукта: Диагностични реактиви въз основа на тест за нуклеинова киселина с полимеразна верижна реакция (PCR).
Категория: COVID-19 тестови комплекти/ инструменти, апарати, използвани при диагностично тестване.

През 2017 г. ТОП вносителите на тестови комплекти за COVID-19 са ЕС (4 097 158 000.43 долара, 43 114 400 кг), САЩ (3 386 548 000.14 долара, 28 387 200 кг), Германия (2 933 670 000.73 долара, 31 045 500 кг), Китай (1 543 298 000.93 долара, 11 402 700 кг), Франция (1 511 448 000.75 долара, 28 382 400 кг).“

*валутата е в американски долар

Графите в таблицата са както следва: Докладчик (Reporter), Търговски поток (Trade Flow), Код на продукта (Product Code), Описание на продукта (Product Description), Година (Year), Партньор (Partner), Стойност на търговията в амер. долари (Trade Value 1000** USD), Количество (Quantity) и мерна единица за количеството (Quantity Unit).

**1000 означава, че преди знака „.“ има три нули.

Търговски поток т.е. дали става въпрос за Внос (Import) или Износ (Export).

Екранните снимки не съдържат пълния списък на страните. България е оцветена в жълто за по-лесно открояване. Данните за страната са: ВНОС на COVID-19 тестови комплекти през 2017 г. на стойност 22 670 000.70 долара и с общо тегло 551 173 кг. Като партньор е посочено World, което означава „свят“. Както видяхме в предховната публикация, България си партнира с различни страни в търговията с диагностични тестови инструменти и апаратури за COVID-19, съгласно данните, от 1989 г. до 2018 г. Някои от нейните партньори за 2017 г. са Нова Зеландия, Куба, Израел, Судан, Йордания и т.н., но във въпросния доклад беше по отношение на тарифите. За пълният списък ще трябва да посетите страницата на Световната банка.

Източник:
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200

Сега да погледнем как стои въпроса с ИЗНОСА:

„Тестови комплекти за COVID-19 (382200) износ по страни през 2017 г.

Допълнителна информация за продукта: Диагностични реактиви въз основа на тест за нуклеинова киселина с полимеразна верижна реакция (PCR).
Категория: COVID-19 тестови комплекти / инструменти, апарати, използвани при диагностично тестване.

През 2017 г. ТОП вносителите на тестови комплекти за COVID-19 са САЩ (6 579 933 000.31 долара), ЕС (6 364 235 000.47 долара, 101 272 000 кг), Германия (4 259 264 000.76 долара, 138 479 000 кг), Холандия (1 962 545 000.42 долара, 8 792 260 кг), Великобритания (1 788 393 000.62 долара, 17 406 400 кг).“

Да видим и какво пише за България. Този път редът е в сиво. И така, данните за страната са: ИЗНОС на COVID-19 тестови комплекти през 2017 г. на стойност 6 650 000.02 долара и с общо тегло 57 616 кг. Като партньор отново е посочено World. Данните за другите страни може да ги разгледате в посочения линк.

Източник:
 
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200

Да погледнем и обозначенията най-долу на страницата с данните за вноса (снимка 1):

„Използвана HS номеклатура – HS 2017;
HS Code 382200: тестови комплекти за COVID-19;
Референция за класификация по HS въз основа на списъка на медицинските материали за Covid-19, второ издание, изготвено от Световната митническа организация (WCO – World Custims Organization) и Световната здравна организация (WHO – World Health Organization).

Моля, обърнете внимание: износът е брутен износ, а вносът е брутен внос.“

ДОКУМЕНТИ:

ДОПЪЛНЕНИЕ 1

Тези дни Световната банка и СЗО бяха разобличени за търговията с COVID-19 тест-комплекти/инструменти, апарати, използвани за диагностично тестване през 2017 г. и поради засиления трафик към страницата на банката, са добавили следното кратко текстче (заградено в синьо):

„Данните тук проследяват съществуващи от преди медицински средства, които сега СЗО квалифицира като критични за отблъскването на COVID-19.“

Заглавието също е променено:

СТАРОТО: „Тестови комплекти за COVID-19 (382200) внос по страни през 2017 г.“

НОВОТО: „Медицински тестови комплекти (382200) внос по страни през 2017г.“ (заградено в синьо)

Както ще видите от екранната снимка, корекцията е направена на 7 септ. 2020 г. в 3:46 часа.

Прилагам екранни снимки, които са от вчера. На тях се вижда, че въпросното текстче липсва и заглавието е било друго, а времето на последното обновяване на сайта е било 6 септ. 2020 г. в 7:12 часа.

ВНИМАНИЕ: Тази нова поправка ще помогне на факт-чекърсите на Фейсбук да започнат да маркират публикациите по темата като „фалшиви новини“.

Линк към страницата на Световната банка:
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200

ДОКУМЕНТИ:

ПО ТЕМАТА

СОVID-19 е проект на Световната банда. Ще приключи на 31-ви март 2025 г. (ДОКУМЕНТ) ОБНОВЕНА

 

Последно от ЛЮБОПИТНО