Не гласувайте машинно! ЦИК отказа одит на машините

Не гласувайте машинно!
ЦИК ОТКАЗА ОДИТ НА МАШИНИТЕ
*** 9300 машини за гласуване ще манипулират ли вота?

Машините за гласуване са 9300 бр. За тях бяха платени 36 млн. лв. без ДДС. Доставени са от частна фирма.
„Демократична България” поиска независим одит (проверка) на машините – хардуер и софтуер от независими експерти.
Получи отказ.
От кого?
От Централната избирателна комисия
***** Мотивите:
„Трите институции (ДАЕУ – Държавна агенция електронно управление, Български институт по метрология и Български институт по стандартизация) са органи, независими както от лицата, които предоставят обекта, чието съответствие се преценява, така и от потребителите, заинтересовани от този обект (политически партии, коалиции, неправителствени организации с интереси в изборния процес и избиратели)“, аргументира ЦИК отказа си да назначи независим одит.
„Целта на дейностите по оценяване на съответствието са избягване на конфликт на интереси и гарантиране на безпристрастността при оценяването на съответствието.”
***** Винаги съм твърдял, че чудотворни „лекарства” и „панацеи” като технически средства (електронно гласуване, изборни машини и т.н) не са никакво решение срещу опорочаването на изборните резултати, а точно обратното – спомагат за такива действия. За съжаление никой не ме чу, вкл. и някои най-мастити демократи и демократически експерти. Част от тях бяха най-горещите радетели за такива промени в гласуването.
А аз съм против такива пропагандни „панацеи”, защото каквито и машини, средства и прийоми да се използват да са, те са под управлението на хора, инструкциите и кодовете за машините се пишат от хората и полученото се отчита от хора. При това по-далеч по-непрозрачен начин, отколкото е познатото обикновено броене на бюлетини от урните.

Сега имаме доказателството за това – черно на бяло!
Против съм, защото преди да подобряваме техническите начини за гласуване, трябва да подобрим самата избирателна система.
Защото тя има основни дефекти и пороци, които не се влияят по никакъв начин от начина на гласуване – с хартиена бюлетина, с машина, електронно, напълно честно и почтено. Тя манипулира дори честното и почтено.

Такива например са многомандатните избирателни райони – МИР (31 броя) в страната, които са парадоксални в една пропорционална система за гласуване като тази за парламентарните избори. А за капак на всичко отгоре тя с тези МИР е всъщност федеративна по характер и е ясно с каква цел и евентуално в чия полза е направена така, не дай си боже да послужи за аргумент като основа за делене на страната.
*** Още един пример за този основен дефект: механизмът на МИР позволява манипулацията на резултатите така, че един депутат при почти еднаква избирателна активност да бъде избран дори с малко над хиляда гласа във Видин, а друг при същата активност – с 24 000 в столицата.
*** Пореден пример: гласовете от чужбина се разпределят към някой МИР по решение на ЦИК. Разпределят се според нуждите да се обезсилят резултатите в него или обратното – да се подсилят. И т.н., и т.н.
ЕС отказа тази система поради пороците й и затова за европейски избори се гласува не по отделни МИР, а наистина пропорционално – в рамките на цялата страна.
Само ще отбележа, че аз съм единственият човек, който от години наред у нас поставя тези и др. същности проблеми на манипулационната ни изборна конструкция. Един-единствен.

Направете си най-сетне изводите!
Вкл. и с днешния случай за машинното гласуване!

Григор Лилов, ФБ

ПО ТЕМАТА

 

 

 

 

 

 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Стана безпощадно ясно, че българските избори вече няма да са под български суверенитет

Последно от БЪЛГАРИЯ

Снимка на деня

70% Продължаваме… 2020 бензина беше 1.52 лв. 2020 пропан бутана беше 0,69 лв.   1 000

Фейсбук страница

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times