Никога не бихте отгатнали кой притежава Биг Фарма и Биг Медия (ВИДЕA)

Какво е общото между „Ню Йорк Таймс“ и повечето от другите наследствени медии и Биг Фарма? Отговор: Те до голяма степен са собственост на BlackRock и Vanguard Group – двете най-големи компании за управление на активи в света. Освен това се оказва, че тези две компании образуват таен монопол, който притежава и почти всичко друго, за което можете да се сетите

Както се съобщава в това видео:

„Акциите на най-големите корпорации в света се притежават от едни и същи институционални инвеститори. Всички те се притежават взаимно. Това означава, че „конкурентни“ марки като Кока-Кола и Пепси всъщност изобщо не са конкуренти, тъй като акциите им са собственост на едни и същи инвестиционни компании, инвестиционни фондове, застрахователни компании, банки, а в някои случаи и на правителства.

По-малките инвеститори са собственост на по-големи инвеститори. Вторите са собственост на още по-големи инвеститори. Видимият връх на тази пирамида показва само две компании, чиито имена сме виждали често… Това са Vanguard и BlackRock.

Силата на тези две компании е отвъд вашето въображение. Те притежават не само голяма част от акциите на почти всички големи компании, но и акциите на инвеститорите в тези компании. Това им дава пълен монопол.

В статия на Bloomberg се посочва, че през 2028 г. двете компании заедно ще имат инвестиции в размер на 20 трилиона долара. Това означава, че те ще притежават почти всичко.“

КАКВО Е VANGUARD

Думата vanguard [бел. прев. – в превод „авангард“] означава „най-предната позиция на армия или флот, навлизащи в битка“ и/или „водеща позиция в дадена тенденция или движение“. И двете са подходящи описания на този глобален гигант, който е собственост на глобалисти, настояващи за Голямо нулиране, чиято същност е прехвърлянето на богатството и собствеността от ръцете на мнозинството в ръцете на малцина.

Интересно е, че към март 2021 г. Vanguard е най-големият акционер в BlackRock (Who owns BlackRock?). От друга страна, самата Vanguard има „уникална“ корпоративна структура, която затруднява разпознаването на собствеността ѝ. Тя е собственост на различни фондове, които на свой ред са собственост на акционерите. Освен тези акционери дружеството няма външни инвеститори и не се търгува публично (Who Are the Owners of Vanguard Group?). Както се съобщава във видеото:

„Елитът, който притежава Vanguard, очевидно не обича да е в центъра на вниманието, но, разбира се, те не могат да се скрият от този, който иска да се рови. Според доклади на Oxfam и Bloomberg 1% от света притежава повече пари от останалите 99%. Още по-лошо, Oxfam твърди, че 82% от всички спечелени пари през 2017 г. са отишли за този 1%.

С други думи, тези две инвестиционни компании, Vanguard и BlackRock, държат монопол във всички отрасли в света и на свой ред са собственост на най-богатите семейства в света, някои от които са кралски особи и са много богати още отпреди индустриалната революция.“

Макар че би отнело време да се преровят всички фондове на Vanguard, за да се идентифицират отделните акционери и следователно собственици на Vanguard, бърз поглед показва, че Rothschild Investment Corp. (Rothschild Investment Corp /il reports 9.91% increase in ownership of VIG / Vanguard Dividend Appreciation Index Fund) и Edmond De Rothschild Holding (Edmond De Rothschild Holding S.a. ownership in VIG / Vanguard Dividend Appreciation Index Fund) са две такива заинтересовани страни. Докато четете, запомнете името Ротшилд, тъй като то ще се появи отново по-късно.

Във видеото по-горе като собственици на Vanguard са посочени също италианската фамилия Орсини, американската фамилия Буш, британското кралско семейство, фамилията Дю Пон, семействата Морган, Вандербилт и Рокфелер.

BLACKROCK/VANGUARD ПРИТЕЖАВАТ БИГ ФАРМА

Според Simply Wall Street през февруари 2020 г. BlackRock и Vanguard са били двамата най-големи акционери на ГлаксоСмитКлайн (GSK), съответно със 7% и 3.5% от акциите. В Пфайзер собствеността е обърната, като Vanguard е най-големият инвеститор, а BlackRock вторият по големина акционер.

Имайте предвид, че съотношението на собствеността върху акциите може да се промени по всяко време, тъй като компаниите купуват и продават редовно, така че не се придържайте към процентите. Изводът е, че BlackRock и Vanguard, поотделно и заедно, притежават достатъчно акции във всеки един момент, за да можем да кажем, че лесно контролират както Биг Фарма, така и централизираните наследени медии – и още повече.

Защо това е важно? Това е от значение, защото фармацевтичните компании са двигател на реакциите към C0VID19 – всички те досега по-скоро са застрашавали, отколкото оптимизирали общественото здраве – а основните медии са били доброволни съучастници в разпространението на тяхната пропаганда, фалшив официален разказ, който е заблуждавал и все още заблуждава обществеността и насърчава страх, основан на лъжи.

За да имаме някакъв шанс да поправим тази ситуация, трябва да разберем кои са основните участници, откъде идват вредните повели и защо изобщо се създават тези фалшиви разкази.

Както е отбелязано в доклада на Global Justice Now от декември 2020 г., The Horrible History of Big Farma (The horrible history of Big Pharma), ние просто не можем да позволим на фармацевтичните компании – „които имат дълъг опит в даването на приоритет на корпоративната печалба пред здравето на хората“ – да продължат да диктуват реакциите към C0VID19.

В него те правят преглед на срамната история на седемте най-големи фармацевтични компании в света, които понастоящем разработват и произвеждат лекарства и „ваксини“ на генна основа за C0VID19, докато основните медии помагат за потискане на информацията за леснодостъпните по-стари лекарства, за които е доказано, че имат висока степен на ефикасност срещу инфекцията.

BLACKROCK/VANGUARD ПРИТЕЖАВАТ МЕДИИТЕ

Що се отнася до „Ню Йорк Таймс“, към май 2021 г. BlackRock е вторият по големина акционер със 7.43% от общия брой акции, веднага след Vanguard Group, която притежава най-голямата част (8.11%) (Index of US Mainstream Media Ownership).

Освен на „Ню Йорк Таймс“, Vanguard и BlackRock са и двамата най-големи собственици на Time Warner, Comcast, Disney и News Corp – четири от шестте медийни компании, които контролират над 90% от медийната среда в САЩ (Media Conglomerates, Mergers, Concentration of Ownership).

Излишно е да казвам, че ако имаш контрол над толкова много новинарски медии, можеш да контролираш цели нации чрез внимателно организирана централизирана пропаганда, маскирана като журналистика.

Ако главата ви вече се замая, не сте само вие. Трудно е да се опишат кръговите и плътно преплетени взаимоотношения по линеен начин. Светът на корпоративната собственост е лабиринт, в който изглежда, че всеки е собственик на всеки, в някаква степен.

Основното послание обаче е, че две компании изпъкват над всички останали и това са BlackRock и Vanguard. Заедно те формират скрит монопол върху глобалните активи и чрез влиянието си върху централизираните медии имат властта да манипулират и контролират голяма част от световната икономика и събития, както и начина, по който светът гледа на всичко това.

Като се има предвид, че през 2018 г. BlackRock обяви, че има „социални очаквания“ от компаниите, в които инвестира, не може да се пренебрегне потенциалната му роля на централен хъб в Голямото нулиране и плана „Да изградим отново по-добро“ (Build Back Better) (Blackrock – The company that owns the world).

Като добавим и информацията, че „подкопава конкуренцията чрез притежаването на акции в конкурентни компании“ и „размива границите между частния капитал и държавните дела, като работи в тясно сътрудничество с регулаторните органи“, ще се окаже трудно да не разберем как BlackRock/Vanguard и техните глобалистични собственици биха могли да улеснят Голямото нулиране и така наречената „зелена“ революция, които са част от една и съща схема за кражба на богатството.

BLACKROCK И VANGUARD ПРИТЕЖАВАТ СВЕТА

Следва видеото BlackRock – The Company That Owns The World? на английски език с продължителност 2:03 мин:

Това твърдение ще стане още по-ясно, когато разберете, че влиянието на това дуо не се ограничава само до Биг Фарма и медиите. Важно е да се отбележи, че BlackRock работи в тясно сътрудничество и с централните банки по света, включително с Федералния резерв на САЩ, който е частна, а не федерална институция (BlackRock Is Bailing Out Its ETFs with Fed Money and Taxpayers Eating Losses; It’s Also the Sole Manager for $335 Billion of Federal Employees’ Retirement Funds). Тя отпуска парични заеми на централната банка, действа като неин съветник и разработва софтуера на централната банка.

BlackRock/Vanguard притежават акции и на дълъг списък от други компании (All Stocks Held By BlackRock Inc.), включително Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Alphabet Inc. Както е показано на графиката на мрежата от собственици на BlackRock и Vanguard, представена в статията от 2017 г. These Three Firms Own Corporate America в The Conversation, би било почти невъзможно да се изброят всички (These three firms own corporate America).

Като цяло BlackRock и Vanguard притежават собственост в около 1600 американски фирми, които през 2015 г. са имали общи приходи от 9.1 трилиона долара. Като прибавим и третия по големина глобален собственик – State Street, общата им собственост обхваща почти 90% от всички фирми в S&P 500.

ГЛОБАЛЕН МОНОПОЛ, ЗА КОЙТО МАЛЦИНА ЗНАЯТ НЕЩО

Следва видеото Who Runs The World? Two Major Corporations, BlackRock And Vanguard на английски език с продължителност 24:23 мин:

За да разнищите всеобхватното влияние на BlackRock и Vanguard на световния пазар, гледайте 45-минутното видео, което се намира в началото на тази статия. То предоставя широкообхватно обобщение на скритата монополна мрежа на корпорациите, собственост на Vanguard и BlackRock, и тяхната роля в Голямото нулиране. Второ много по-кратко видео (по-горе) предлага допълнителен преглед на тази информация.

Как можем да свържем BlackRock/Vanguard – и глобалистките семейства, които ги притежават – с Голямото нулиране? Ако не се стигне до публично признание, трябва да разгледаме връзките между тези гигантски корпорации, притежавани от глобалисти, и да помислим за влиянието, което те могат да упражняват чрез тези връзки. Както отбелязва Лю Рокуел (Who Runs The World? Blackrock and Vanguard):

„Когато Лин Форестър де Ротшилд иска САЩ да станат еднопартийна държава (като Китай) и не иска да се приемат закони за идентификация на гласоподавателите в САЩ, за да може да се извършват повече изборни измами за постигане на тази цел, какво прави тя?

Тя провежда конферентна връзка със 100-те най-големи изпълнителни директори в света и им казва да обявят публично приемането на антикорупционен закон в Джорджия като „Джим Кроу“ и нарежда на послушните си изпълнителни директори да бойкотират щата Джорджия, както се случи с Кока-Кола, главната лига по бейзбол и дори с холивудските звезди, Уил Смит.

В този конферентен разговор виждаме нюанси на Голямото нулиране, Агенда 2030, Новия световен ред. ООН, както и [основателят и изпълнителен председател на Световния икономически форум Клаус] Шваб, искат да се уверят, че през 2030 г. бедността, гладът, замърсяването и болестите вече няма да тормозят Земята.

За да постигне това, ООН иска данъците от западните страни да бъдат разпределени между мегакорпорациите на елита, за да се създаде съвсем ново общество. За този проект ООН твърди, че се нуждаем от световно правителство – именно самата ООН.“

Както съм разглеждал в много предишни статии, изглежда съвсем ясно, че пандемията C0VID19 е била организирана, за да доведе до Новия световен ред – Голямото нулиране – и 45-минутното видео, представено в началото на статията, добре обяснява как е направено това. А в основата на всичко това, в „сърцето“, към което се насочват всички глобални потоци на богатство, се намират BlackRock и Vanguard.

Автор: Джоузеф Меркола
Източник: Children’s Health Defense
Превод на български – Страничката “Монтагю Кийн”

Всички директори на компаниите производители на вак$ини са €вреи..

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

ПО ТЕМАТА

 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

 

 

 

 

Договорът за вечна пандемия и трансхуманизъм на СЗО и извънредното положение като новото нормално (ВИДЕА – БГ СУБ)

Последно от ЛЮБОПИТНО

The Bulgarian Times

Фейсбук страница