Новоизлезли документи на Рfizеr разкриват опасностите от инжекциите за СОVID

Какво наистина се случи през първите 90 дни от въвеждането на инжекциите? Колко са нежеланите реакции и различните здравословни проблеми? Колко са смъртните случаи? Първият транш от документи беше публикуван на 1 март 2022 г. и доказва без съмнение, че сме били продадени на безценица!

През септември 2021 г. група, наречена „Специалисти по обществено здраве и медицински специалисти за прозрачност“ (PHMPT), подаде искане по Закона за свобода на информацията до Американската администрация по храните и лекарствата (FDA), за да получи документацията, използвана за одобряването на Комирнати, включително данни за безопасност и ефективност, доклади за нежелани реакции и списъци на активните и неактивните съставки.

Когато след един месец FDA все още не беше отговорила на искането по Закона за свобода на информацията, групата подаде иск. Pfizer и FDA поискаха от съдията да им даде 75 години, за да публикуват всички документи (предоставяйки само по 500 страници на месец), но за щастие съдията постанови, че те трябва да ги публикуват със скорост 55 000 страници на месец.

ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА ВАКСИНИТЕ ЗА COVID ПОЛУЧАВАТ ПРОСВЕТЛЕНИЕ

В средата на ноември 2021 г. FDA публикува първите 91 страници, които сами по себе си разкриват, че FDA е наясно с шокиращите проблеми с безопасността от 30 април 2021 г. насам. За Джон Кембъл тези документи изглежда са послужили като „просветление“ (Dr. John Campbell has been red-pilled – Red-pilled; изразът за „червеното хапче“ идва от филма „Матрицата“ и е свързано с просветлението, с това да научиш истината, която променя живота ти; да се събудиш за истината: бел.прев.), което го е събудило за възможността инжекциите да са много по-опасни, отколкото някой е очаквал, но той не е успял да ги прегледа досега.

Кумулативно до 28 февруари 2021 г. Pfizer е получила 42 086 съобщения за нежелани реакции, включително 1 223 смъртни случая. Последният транш от документи на Pfizer включва и цели девет страници със записани странични ефекти – общо 158 000!

 

Във видеоклипа си Кембъл разглежда документите, изброени като „5.3.6. Опит след пускане на пазара“, които първоначално са били обозначени като „поверителни“. Те разкриват, че кумулативно до 28 февруари 2021 г. Pfizer е получил 42 086 съобщения за нежелани събития, включително 1 223 смъртни случая.

Както отбелязва Кембъл, „Щеше да е добре да знаем за това още тогава, нали?“, като има предвид въвеждането на инжекциите. Кембъл е бил доста последователен в подкрепата си на тезата за „безопасни и ефективни“ ваксини, но „Това просто разруши доверието във властта“, казва той.

Наличието на 1 223 смъртни случая и 42 086 съобщения за увреждания през първите три месеца е значителен сигнал за безопасността, особено като се има предвид, че ваксината срещу свински грип от 1976 г. е изтеглена само след 25 смъртни случая.

Сега броят на изпратените дози е редактиран съгласно кода за редактиране на Закона за свобода на информацията, който означава: „Търговски тайни и търговска или финансова информация, получена от дадено лице, която е привилегирована или поверителна“. Защо броят на изпратените дози да е поверителен?

Кембъл явно е притеснен от тази редакция, тъй като не може да се изчисли честотата на заболеваемост или страничните ефекти, ако не се знае какъв е знаменателят. Както отбелязва Кембъл, това число не може да бъде собственост. То се задържа по някаква друга причина (и аз току-що посочих каква може да е тя).

Дори и да не знае за фактора на заниженото отчитане, Кембъл е ужасен от броя на докладваните странични ефекти. Много ясно е, че тази информация е подействала на Кембъл. За преглед на видовете регистрирани странични ефекти вижте видеоклипа на Кембъл. Вече разгледах този въпрос в предишни статии.

Тук ще преминем към първия наистина голям транш от документи на Пфайзер, който беше публикуван на 1 март 2022 г. Общо FDA разполага с около 450 000 страници с данни от изпитванията на COVID на Pfizer, като сега разполагаме с малко над 10 000 от тях. Можете да ги намерите всички на PHMPT.org (Pfizer’s Documents).

КОНСТАТАЦИИ ОТ РАННИЯ ПРЕГЛЕД НА ДОКЛАДИ ЗА СЛУЧАИ

На 7 март 2022 г. разследващият журналист Соня Илайджа публикува преглед на първоначалните си констатации в сайта Trial Site News, като е прегледала някои от хилядите новоосвободени документи.

Нейният преглед се съсредоточава главно върху формулярите за докладване на случаи. Това са документи, използвани в клиничните изследвания за записване на стандартизирани данни от всеки пациент, включително нежелани събития. В този смисъл те са важна част от процеса на клиничните изпитвания.

По-голямата част от формулярите за докладване на случаи в това издание са от тестови обекти, управлявани от Ventavia. Понастоящем Ventavia е изправена пред съдебен иск, заведен от Брук Джаксън, бивш регионален директор на Ventavia. Джаксън е уволнена скоро след като е изказала опасения за потенциално фалшифициране на данни и лошо управление на лабораторията пред Агенцията за контрол на храните и лекарствата и висшестоящите в компанията.

Нейните показания са публикувани на 2 ноември 2021 г. в Британското медицинско списание (BMJ) – най-старото и престижно медицинско списание в света – от разследващия журналист Пол Текер. Проверяващите факти във Фейсбук всъщност се опитаха да „развенчаят“ тази статия в BMJ и я цензурираха.

При прегледа на формулярите за докладване на случаи Илайджа открива редица грешки и нередности, които изглежда потвърждават твърденията на Джаксън, включително следното (https://trialsitenews.com/a-first-look-at-the-newly…/):

 • В групата на „здравото население“ влизат пациенти, които далеч не са здрави – Например един от тези „здрави“ участници е диабетик тип 2 със стенокардия, сърдечен стент и история на сърдечен удар.
 • Номерата на сериозните нежелани събития са останали празни – в обект № 1085 на Ventavia липсват особено голям брой номера на сериозни нежелани събития.
 • Липсващи баркодове за събраните проби – без тези баркодове не можете да свържете пробата с участника.
 • Подозрителни начални и крайни дати на сериозните нежелани събития – например така нареченият „здрав“ диабетик е получил „сериозен“ сърдечен удар на 27 октомври 2020 г. Като „крайна“ дата е посочен 28 октомври, следващият ден, което е странно, тъй като случаят е регистриран като достатъчно сериозен, за да изисква хоспитализация.

Освен това на същия ден, 28 октомври, пациентът е диагностициран с пневмония и вероятно е останал в болница. „Тази аномалия поражда съмнение относно точността на тези записани дати, което може да наруши насоките за документация на клиничните изпитвания в клиничните обекти на ALCOA-C“, пише Илайджа. [бел. прев. – ALCOA е съкращение, използвано в клиничните изследвания, което означава „достоверни, четливи, едновременни, оригинални и точни“. CCEA (съкратено от „пълни, последователни, трайни и налични“) е добавено към ALCOA през 2010 г. ALCOA-CCEA е по-известно като ALCOA-C или ALCOA+.]

 • Екипите, които не са били заслепени, са отговаряли за прегледа на докладите за нежелани събития за признаци на случаи на COVID и за прегледа на тежки случаи на COVID – въпреки това в някои случаи те изглежда са отхвърлили възможността дадено събитие да е свързано с COVID, като например пневмония. Това се случва въпреки факта, че в протокола на Пфайзер (раздел 8.2.4) „усилване на COVID-19“ (т. е. усилване в зависимост от антителата) е посочено като потенциален страничен ефект, за който трябва да се внимава. Както отбелязва Илайджа:

„Това би могло да доведе до предубеденост, тъй като екипите, които не са били заслепени, са знаели кои участници са получили плацебо и кои – ваксина. Възможно е да са били подложени на натиск от страна на спонсора, за да може изпитването да протече по определен начин и събития като „COVID пневмония“ да бъдат класифицирани просто като пневмония.“

 • Невъзможна датировка – диабетикът, който е получил сърдечен удар, последван от пневмония (която може да е била непризната COVID пневмония), умира, а датата на смъртта е посочена като ден преди пациентът да отиде на посещение при „болен от COVID“.

Ясно е, че е невъзможно мъртъв човек да посети лекар, така че тук нещо не е наред. В бележката на клиничния изследовател се посочва: „Не може да има по-късна дата от датата на смъртта. Моля, премахнете данните от посещението за заболяване от COVID и добавете кашлицата и задуха като AEs (нежелани събития).“ „Какъв натиск е бил упражняван тук?“, пита Илайджа.

 • Нежелани събития, посочени като „несериозни“, въпреки продължителния болничен престой – в един от случаите участникът пада и получава разкъсвания на лицето на следващия ден след втората доза и е хоспитализиран за 26 дни, но падането не е отчетено като сериозно.

Други аномалии в този конкретен случай включват посочване на падането като причинено от „падане“, което не е свързано с лечението в рамките на проучването, а разкъсването на лицето е резултат от „хипотония“ (ниско кръвно налягане). Липсва и номерът на сериозно странично събитие за раните по лицето.

Илайджа пише: „Могат да бъдат повдигнати съмнения относно достоверността на тази информация, като се има предвид, че падането и разкъсванията по лицето са неразривно свързани. Така че, ако разкъсванията по лицето се дължат на „хипотония“, падането също би трябвало да се дължи на нея.“ Възможно ли е ниското кръвно налягане да е ефект от експерименталното инжектиране? Възможно е. Особено като се има предвид, че пациентът е паднал на следващия ден след поставянето на втората доза.

Още по-подозрително е, че причината за падането е записана като „свързана“ (с лечението) във формуляра за сериозни нежелани събития, но е посочена като „несвързана“ във формуляра за докладване на случаи на нежелани събития. В бележката е записано: „Моля, потвърдете правилната причинно-следствена връзка.“

 • Отхвърляне на съвсем нови здравословни проблеми като несвързани с лечението – например в един случай на участничка без анамнеза за нарушена бъбречна функция е поставена диагноза камъни в бъбреците и тежка хипокалиемия, която налага хоспитализация, един месец след втората доза. Въпреки че в миналото тя не е имала проблеми с бъбреците, и двете събития са отхвърлени като „несвързани“ с проучваното лечение и не е направено допълнително проучване.

В заключение Илайджа пише:

„Всички доказателства, събрани за ограничен период от време, изглежда потвърждават твърденията на информатора Джаксън за лошо управление на данните от мястото на провеждане на изпитванията и повдигат въпроси относно начина, по който Ventavia е провеждала клиничните изпитвания на Pfizer.

Грешките и нередностите във формулярите за докладване на случаи също така се отнасят до нейните твърдения, че сътрудниците по клинични изследвания не са били обучени адекватно, като много от тях не са имали предишен клиничен опит. Ако подобни ужасяващи констатации са верни в тези обекти, може ли те да се проявят и в други обекти за изпитване в Северна Америка и извън нея?“

ОГРОМЕН СПИСЪК СЪС СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Последният транш от документи на Pfizer включва и цели девет страници със записани странични ефекти – общо 158 000! Снимка 2 говори по-силно от всичко, което мога да кажа за този списък.

ОГРОМНА РАЗЛИКА МЕЖДУ КАЗАНОТО И РЕАЛНОСТТА

Документите на Пфайзер разкриват огромно разминаване между това, което ни беше казано за инжекцията, и това, което Агенцията за контрол на храните и лекарствата и Пфайзер действително знаеха за нея. В неотдавнашна статия, публикувана от The Defender [бел. прев. – има я преведена на български език на Страничката „Монтагю Кийн“], д-р Мерил Нас пита: „Документите на Пфайзер от FDA противоречат на официалния разказ за безопасността на ваксината за COVID – измама ли е това“.

Както отбеляза Нас, това, което ни казват медиите, е едно, а това, което разкриват тези документи, е друго. И, което е важно, съдържанието на тези документи „ни казва каква информация са готови да подкрепят Пфайзер и Агенцията за контрол на храните и лекарствата“. В тях се определят и правните изисквания за оторизиране и лицензиране за спешна употреба.

„Може да ви шокира, но това, което FDA каза, когато издаде разрешението за употреба и лиценза за ваксините на Pfizer, беше много различно от това, което чухте от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), медиите и други източници.“

РЪКОВОДСТВОТО НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЕТИКЕТА НА КОМИРНАТИ

Тя също така изброява няколко случая, в които изявленията на CDC пред обществеността са в явно противоречие с твърденията на етикета на Комирнати. Например (Официалните документи разкриват огромна разлика между това, което FDA и Pfizer биха потвърдили, в сравнение с това, което беше казано на обществеността за ваксината Pfizer COVID):

 • Въпреки че CDC първоначално твърди, че анафилактичните реакции към ваксината се срещат приблизително със същата честота като при другите ваксини, оттогава те са премахнали това твърдение и както CDC, така и етикетът на Comirnaty сега гласят, че прилагането на Comirnaty е ограничено до заведения, които могат да се справят с анафилактичните реакции.

„Това не се отнася за други ваксини“, казва Нас, като добавя, че изследване на болници в Харвард разкрива, че процентът на анафилаксия при служители, на които е направена инжекцията за COVID, е 50 до 100 пъти по-висок от процента, посочен от CDC, която изчислява този процент въз основа на докладите в Системата за докладване на нежелани събития, свързани с ваксини (VAERS). Интересно е, че това съвпада с това, което според нас е, че не се докладва достатъчно във VAERS.

 • Въпреки че CDC твърди, че миокардитът след появата му е лек и бързо отшумява, етикетът на Comirnaty ясно посочва, че: „Все още няма информация за потенциални дългосрочни последици“.
 • Центровете за контрол на заболяванията (CDC) препоръчват употребата на инжекцията за COVID при бременни жени, но в етикета се посочва, че „наличните данни за Comirnaty, прилагана при бременни жени, са недостатъчни, за да се информират за рисковете, свързани с ваксината при бременност“.
 • Центровете за контрол на заболяванията, Агенцията за контрол на храните и лекарствата и водещите медии твърдят, че инжекцията за COVID не може да причини рак или проблеми с плодовитостта, но в етикета на Comirnaty ясно се посочва, че „Комирнати не е оценена по отношение на възможността да причини канцерогенност, генотоксичност или увреждане на мъжката плодовитост“. Ако медикамента не е бил оценен, как могат да твърдят, че не може да причини такива проблеми – особено като се има предвид списъкът с докладвани странични ефекти по-горе?
 • Въпреки че обявената цел на масовата ваксинация е да се създаде „стаден имунитет“, Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ не изисква от Пфайзер да оцени дали инжекцията може да предпази от безсимптомна инфекция или да предотврати предаването на SARS-CoV-2.

ЗА КАКВО БЕШЕ ВСИЧКО ТОВА

С всяка изминала седмица пукнатините в официалния разказ на COVID се увеличават и разширяват. Ще бъде интересно да видим какво най-накрая ще пробие прословутата язовирна стена.

Главният изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла сега настоява за четвърта инжекция, като казва, че втората инжекция ще бъде „необходима за повечето“, тъй като три инжекции не само не могат да предпазят от варианти, но и бързо отслабват силата си. По същите причини американците трябва да се подложат на годишна профилактика всяка есен.

При нормални обстоятелства това би следвало да изкара очите на хората, но промиването на мозъци с COVID е толкова успешно, че мнозина все още не могат да видят колко лошо са били излъгани. Вярвам, че последният залп, който ще събуди масите, ще бъдат или разкритията за вредите, или осъзнаването на това, което планираната система за социален кредит всъщност би означавала за средния американец.

През 2018 г. Pfizer с гордост си партнира с платформата за разплащания на Китайската комунистическа партия (ККП) – Alipay, която беше използвана за осъществяване на ранна китайска версия на паспортите за ваксини, наречена инициативата „Интернет + ваксинация“, насочена към създаване на „осведоменост за заболяванията чрез мобилни устройства“.

Според Държавния департамент на САЩ Alipay е „инструмент“, използван от ККП в изграждането на мрежа за „технологично улеснено наблюдение и социален контрол“, известна още като система за социален кредит. Така че е интересно да се отбележи участието на Pfizer в тази ранна инициатива за дигитален ваксинационен паспорт.

 

В средата на март 2022 г. Бурла дава интервю за Washington Post, в което признава, че решението да се използва иРНК технологията при създаването на „ваксината“ за COVID е било „неинтуитивно“, тъй като Пфайзер има „добър опит“ с няколко други технологии за ваксини, но само две години опит с иРНК, която никога преди това не е била използвана в медикамент, достъпен на пазара.

В крайна сметка Бурла може да съжалява за това решение, тъй като то се оказва изключително смъртоносно. Макар че предполагам, че това ще зависи от това дали някога ще му бъде потърсена отговорност за този избор.

Последно от СВЯТ