ОАЕ: По пътя на демократизиране на правната система

Ограниченията за употреба на алкохол се разхлабват, „убийствата на честта“ се криминализират, а неженените двойки могат вече да съжителстват. Това са част от промените, обявени в събота и които законодателите в ОАЕ смятат да осъществят. Подобен тип реформи са част от ерозията на ислямските правни норми, които отдавна са в отстъпление в тази арабска страна. Става въпрос най-вече за в областта на гражданските права.

Правителството заявява, че тези стъпки се предприемат във връзка с „подобряването на инвестиционния климат“. По този начин властите се стремят да привлекат богати бизнесмени от чужбина, чиито лични порядки се различават силно от тези на традиционния ислям, който би трябвало да се прилага в страната.

От друга страна, на територията на ОАЕ живеят около 10 милиона души, но граждани са само около 1,4 милиона. Около половин милион са мигрантите от Америка, Европа и Австралия. Носители на британски паспорт са около 100000. Останалите са от арабски и азиатски държави.

The Foreign Insider

Последно от СВЯТ

Войната в Украйна – кървав заговор срещу славяните: Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война. Операция „Z“ (Zion/ Цион)

Крим Днес предаването на Крим от РСФСР в състава на Украинска ССР през 1954 г. мнозина

The Bulgarian Times

Фейсбук страница