Основата за изфабрикуваната история на Анунаките

От Крис Томас

Първо, има ли някакви земни предания да подкрепят идеята за “високи бели” същества, чифтосващи се с ранните хора? Отговорът е да, има и те са съсредоточени около реките Тигър и Ефрат, конкретно днешен Северен Ирак, Южна Турция и Туркистан (подкрепено от скорошните археологически открития в Гобекли Тепе). Има сборник от вярвания, който произхожда от този район, общо известен като “Култа на ангелите”.

Основните предания от този култ са, че хората, живеещи в този район, са го наричали Едем. Те били ловци-събирачи, които били нападнати от група от хора, които произхождали от много по-на север. Тези северни нашественици са много по-високи отколкото местните и вероятно албино, но със сигурност с бледа кожа – произхода на “високите бели Нордици”. Туземците наричали тези северни натрапници “Елохими”. Елохимите имали очи с формата на бадем, които били наклонени към носа, придавайки “птицеподобeн” външен вид на черепите. Тези северняци имали също традиции, свързани с птиците, използвали птичи пера и птичи крила в ритуали. Те също така практикували човешки жертвоприношения. Един от основните символи, свързан с този “Култа на ангелите”, е крилатият диск [бел. прев. – символа се нарича още “колесницата на Енки”].

Тези бели нордици били много агресивни и харизматични, до такава степен, че третирали местните обитатели като роби и си придавали статуса на богоподобни. Те се чифтосвали с местните жени и създали хибридни деца (Нефилими), известни като “децата на дразнителите”. За да изхранват “боговете” си, хората били принудени да изоставят трационния си начин на живот като ловци-събирачи и да станат фермери.

В този регион се намира също библейския град Ур, Халдея, където Авраам е роден; Авраам е “бащата” на трите основни религии – юдаизма, исляма и християнството, но също така е бил член на “Култа на ангелите”.

В крайна сметка хората изгонили северните натрапници, а хибридите им се преместили на юг от Северен Ирак, или казано по друг начин, напуснали Едем, и се преместили в Египет, вземайки със себе си традициите и символите с белите северняци, трансформирани в техните отмъстителни богове. Тези членове на “Култа на ангелите” накрая напускат Египет водени от Моисей, египетския фараон Ехнатон, и стават еврейския народ със своите традиционни истории, формиращи основата на Стария Завет.

Това са културните спомени и традиции, които Анунаките са взели и преработили, за да формират основата за тяхната история за Адам.

Второ, има ли някакви доказателства за пътуваща планета, която се е движила в орбитата на нашето слънце, влизаща и излизаща от нашата Слънчева система, без значение дали се нарича Нибиру или с друго име?

Според приетата археологическа гледна точка на практика всяко едно древно място (от каменната ера нататък) е използвано като някаква астрономическа обсерватория. Това означава, че хората са наблюдавали небето от много хиляди години.

Известно е, че древните шумери и древните хора в Южна Америка са използвали телескопи с доказателства, сочещи за употребата им от преди над 18 000 години. Китайците поддържат много точна звездна карта и детайли за планетарните движения от поне 5 000 години. Келтите, египтяните, тибетците, местните северноамериканци, инуитите, африканските и австралийските аборигенски цивилизации са били всичките известни с това, че са наблюдавали небето с голяма точност толкова много, че много древни вярвания, отнасящи ср до звездите и звездните системи, не са били потвърдени до съвсем наскоро, тъй като някои са изисквали наблюдателната мощност на космическия телескоп “Хъбъл” преди учените да повярват в древните знания.

Има ли някой от тях каквито и да е записи за пътуваща планета? – Не. Има ли някой от тях каквито и да е записи за появяването и изчезването на планета на всеки 3 600 години? – Не. Значи действителното съществуване на Нибиру не е записано никъде в земните предания. Ако преводите на Захария Ситчин за времето на орбитите и планетарните появявания са по някакъв начин точни, тогава последния път, когато Нибиру ще да е преминал близо до Земята ще да е бил преди 2 200 години. Има ли някакви данни за нова планета, влизаща в нашата Слънчева система по това време? – Не.

Но има ли в Акаша планета с името Нибиру? – Да, има планета наречена Нибиру, която се населява от раса, която нарича себе си Анунаки, но не са близо до нашата Слънчева система. В действителност не са дори в нашата галактика, а са в галактика, която е на 23 галактики от нашата, отвъд съзвездието Стрелец.

Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн“

ПО ТЕМАТА

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

 

Последно от ЕКЗОПОЛИТИКА