От Световният икономически форум обещаха кибератака, която ще доведе до срив на световната финансова система

Световният икономически форум предупреждава за кибератака, която може да доведе до системен срив на световната финансова система

През ноември 2020 г. Световният икономически форум (СИФ) и Фондацията за международен мир „Карнеги“ изготвиха съвместен доклад, в който предупредиха, че световната финансова система е все по-уязвима за кибератаки. Сред съветниците на групата, изготвила доклада, са представители на Федералния резерв, Английската централна банка, Международния валутен фонд, гиганти от Уолстрийт като Джей Пи Морган Чейс и гиганти от Силициевата долина като Амазон.

Зловещият доклад беше публикуван само няколко месеца след като СИФ проведе симулация на точно това събитие – кибератака, която поставя на колене световната финансова система – в партньорство с най-голямата руска банка, която трябва да даде старт на икономическата „дигитална трансформация“ на страната с пускането на собствена дигитална валута, подкрепяна от централната банка.

Неотдавна, миналия вторник, най-голямата организация за обмен на информация във финансовата индустрия, чиито известни членове са Банката на Америка, Wells Fargo и CitiGroup, отново предупреди, че хакери и киберпрестъпници от национални държави са готови да работят заедно, за да атакуват глобалната финансова система в краткосрочен план. Главният изпълнителен директор на тази организация, известна като Център за обмен на информация и анализ на финансови услуги (FS-ISAC), преди това беше консултирала доклада на СИФ-Карнеги, който предупреждаваше за същото.

Такива координирани симулации и предупреждения от страна на тези, които доминират в сегашната боледуваща финансова система, са очевидна причина за безпокойство, особено като се има предвид, че СИФ е добре известен със своята симулация на Събитие 201 (Event 201) за глобална пандемия от коронавирус, която се проведе само няколко месеца преди кризата с COVID-19.

 

“Събитие 201“ – Симулация на световната ПЛАНдемия (ВИДЕА-БГ СУБ)

План за тотален контрол: Планът на Рокфелер за глобална пандемия от 2010 г. (ВИДЕО – БГ СУБ)

Оттогава насам кризата с COVID-19 се посочва като основно основание за ускоряване на „дигиталната трансформация“ на финансовия и други сектори, която форумът и неговите партньори насърчават от години. Последното им предсказание за съдбоносно събитие – кибератака, която ще спре сегашната финансова система и ще предизвика нейния системен колапс – ще бъде последната, но необходима стъпка за постигане на желания от форума резултат – повсеместно преминаване към дигитална валута и засилено глобално управление на международната икономика.

Като се има предвид, че още от времето на последната световна финансова криза експертите предупреждават, че сривът на цялата система е неизбежен поради лошото управление на централните банки и ширещата се корупция на Уолстрийт, кибератаката би предоставила и идеалния сценарий за демонтиране на сегашната, неработеща система, тъй като би освободила централните банки и корумпираните финансови институции от всякаква отговорност. Това би дало и основание за изключително тревожни политики, насърчавани в доклада на СИФ-Карнеги, като например по-голямо сливане на разузнавателните агенции и банките с цел по-добра „защита“ на критичната финансова инфраструктура.

Като се има предвид прецедентът на предишните симулации и доклади на СИФ с кризата с COVID-19, си струва да се разгледат симулациите, предупрежденията и политиките, насърчавани от тези влиятелни организации. В останалата част на тази статия ще бъде разгледан докладът на СИФ-Карнеги от ноември 2020 г., а в следващата ще бъде поставен акцент върху по-новия доклад на Центъра за обмен на информация и анализ на финансовите услуги, публикуван миналата седмица. Симулацията на СИФ на кибератака срещу световната финансова система, Кибер полигон 2020, беше подробно разгледана от Unlimited Hangout в предишна статия.

ИНИЦИАТИВАТА НА СИФ-КАРНЕГИ ЗА КИБЕРПОЛИТИКА

Фондът „Карнеги“ за международен мир е един от най-влиятелните мозъчни тръстове за външна политика в Съединените щати, с тесни и постоянни връзки с Държавния департамент на САЩ, бивши президенти, корпоративна Америка и американски олигархични кланове като Прицкер от хотелите „Хаят“. Сред настоящите попечители на фонда са ръководители на Банката на Америка и CitiGroup, както и на други влиятелни финансови институции.

През 2019 г., същата година, в която се проведе Събитие 201, фондацията стартира своята инициатива за киберполитика с цел изготвяне на „Международна стратегия за киберсигурност и глобална финансова система 2021-2024 г.“ Тази стратегия беше публикувана само преди няколко месеца, през ноември 2020 г., и според фондацията е била изготвена от „водещи експерти в правителствата, централните банки, индустрията и техническата общност“, за да се осигури „дългосрочна международна стратегия за киберсигурност“ специално за финансовата система.

Инициативата е продължение на предишните усилия на фондация „Карнеги“ за насърчаване на сливането на финансовите органи, финансовата индустрия, правоприлагащите органи и агенциите за национална сигурност, което е както основна препоръка в доклада от ноември 2020 г., така и заключение от „кръгла маса на високо равнище“ през 2019 г. между фондацията, Международния валутен фонд (МВФ) и управителите на централните банки. Освен това фондът си партнира с МВФ, SWIFT, Standard Chartered и Центъра за обмен на информация и анализ на финансови услуги, за да създаде през 2019 г. „набор от инструменти за изграждане на капацитет за киберустойчивост“ за финансовите институции. През същата година фондът започна да следи „развитието на средата на киберзаплахите и инцидентите, засягащи финансовите институции“ в сътрудничество с BAE Systems, най-големия производител на оръжия в Обединеното кралство. Според фондацията това сътрудничество продължава и в момента.

През януари 2020 г. представители на фондация „Карнеги“ представиха своята инициатива за киберполитика на годишната среща на СИФ, след което форумът официално си партнира с фондацията по инициативата.

Сред съветниците в съвместния проект на СИФ и Карнеги са представители на централни банки като Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка; някои от най-известните банки на Уолстрийт като Банката на Америка и Джей Пи Морган Чейс; правоприлагащи организации като Интерпол и Сикрет сървис на САЩ; корпоративни гиганти като Amazon и Accenture; и световни финансови институции като МВФ и SWIFT. Сред другите известни съветници са управляващият директор и ръководител на Центъра за киберсигурност на СИФ Джереми Юргенс, който също беше ключов участник в симулацията на Кибер полигона, и Стив Силбърстайн, главен изпълнителен директор на Центъра за обмен на информация и анализ на финансови услуги.

„НЕ Е ВЪПРОС ДАЛИ, А КОГА“

Докладът от ноември 2020 г. на инициативата за киберполитика е официално озаглавен „Международна стратегия за по-добра защита на финансовата система“. В началото на доклада се отбелязва, че световната финансова система, както и много други системи, „преминават през безпрецедентна дигитална трансформация, която се ускорява от пандемията с коронавируса“.

След това той предупреждава, че:

„Злонамерените участници се възползват от тази дигитална трансформация и представляват нарастваща заплаха за световната финансова система, финансовата стабилност и доверието в целостта на финансовата система. Злонамерените участници използват кибернетични възможности, за да крадат, нарушават или по друг начин заплашват финансовите институции, инвеститорите и обществеността. Тези участници включват не само все по-дръзките престъпници, но и държави и спонсорирани от държавата нападатели.“

След това предупреждение за „злонамерени участници“ в доклада се отбелязва, че „все по-загрижени гласове от ключово значение бият тревога“. В него се отбелязва, че през февруари 2020 г. Кристин Лагард от Европейската централна банка и бивш член на МВФ предупреди, че „кибератака може да предизвика сериозна финансова криза“. Година по-рано, на годишната среща на СИФ, ръководителят на японската централна банка прогнозира, че „киберсигурността може да се превърне в най-сериозния риск за финансовата система в близко бъдеще“. В доклада се отбелязва също, че през 2019 г. Джейми Даймън от Джей Пи Морган Чейс също определи кибератаките като „най-голямата заплаха за финансовата система на САЩ“.

Малко след предупреждението на Лагард, през април 2020 г., Съветът за финансова стабилност заяви, че „киберинцидентите представляват заплаха за стабилността на световната финансова система“ и че „голям киберинцидент, ако не бъде овладян по подходящ начин, може сериозно да наруши функционирането на финансовите системи, включително на критичната финансова инфраструктура, което да доведе до по-широки последици за финансовата стабилност“.

Авторите на доклада на СИФ-Карнеги добавят към тези опасения, че „използването на кибернетични уязвимости би могло да доведе до загуби за инвеститорите и широката общественост“ и да нанесе значителни щети на общественото доверие в настоящата финансова система. Освен че ще засегне значително широката общественост, тази заплаха ще засегне както страни с високи доходи, така и страни с ниски и средни доходи, което означава, че въздействието ѝ върху масите ще бъде глобално.

След това в доклада се прави зловещото заключение, че „едно нещо е ясно: въпросът не е дали ще се случи голям инцидент, а кога“.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗКАЗА

В друг раздел на доклада се съдържат препоръки за контрол на разказа за събитието, в случай че бъде извършена такава опустошителна кибератака. В доклада специално се препоръчва „финансовите органи и индустрията да се уверят, че са надлежно подготвени за операции за оказване на влияние и хибридни атаки, които съчетават операции за оказване на влияние със злонамерена хакерска дейност“, както и да „приложат поуките от операциите за оказване на влияние, насочени към изборни процеси, към потенциални атаки срещу финансови институции“.

В доклада се препоръчва на „големите фирми за финансови услуги, централните банки и други органи за финансов надзор“, чиито представители са консултирали доклада на СИФ и Карнеги, да „определят едно лице за контакт във всяка организация, което да ангажира платформите на социалните медии за управление на кризи“.

Авторите на доклада твърдят, че „в случай на криза“, като например опустошителна кибератака срещу световната банкова система, „компаниите за социални медии трябва бързо да разпространяват съобщенията на централните банки“, за да могат централните банки да „развенчаят фалшивата информация“ и да „успокоят пазарите“. В него също така се посочва, че „финансовите органи, фирмите за финансови услуги и технологичните компании [вероятно включително компаниите за социални медии] следва да разработят ясен план за комуникация и реакция, насочен към възможността за бърза реакция“. Забележително е, че Фейсбук и Туитър са посочени в приложението към доклада като „заинтересовани страни от индустрията“, които са се „ангажирали“ с инициативата на СИФ-Карнеги.

В доклада се твърди също, че е необходимо предварително съгласуване на действията при такава криза между банките и компаниите за социални медии, така че двете страни да могат да „определят каква тежест на кризата би наложила засилена комуникация“. В доклада се призовава също така компаниите за социални медии да работят с централните банки, за да „разработят пътища за ескалация, подобни на тези, разработени след предишни намеси в изборите, както се наблюдава в САЩ и Европа“.

Разбира се, тези „пътища за ескалация“ включваха широкообхватна цензура в социалните медии. Докладът изглежда признава това, като добавя, че „за организиране на свалянето на съдържание е необходима бърза координация с платформите на социалните медии“. Ето защо в доклада се призовава централните банки да се договорят с платформите на социалните медии, за да планират цензура, която да бъде въведена в случай на достатъчно тежка криза на финансовите пазари.

Що се отнася до „операциите за оказване на влияние“, докладът ги разделя на две категории: такива, които са насочени към отделни фирми, и такива, които са насочени към пазарите като цяло. По отношение на първата категория в доклада се посочва, че „организираните участници разпространяват измамни слухове, за да манипулират цените на акциите и да генерират печалба въз основа на това колко изкуствено се е променила цената на акциите“. След това се допълва, че при тези операции за влияние „фирмите и лобистите използват кампании за астротурфинг, които създават фалшива представа за гражданска подкрепа, за да опетнят стойността на конкурентна марка или да се опитат да повлияят на политическите решения, като злоупотребяват с поканите за публични коментари онлайн“. Приликите между последното твърдение и феномена Wall Street Bets от януари 2021 г. са очевидни.

По отношение на втората категория „операции за оказване на влияние“, докладът определя тези операции като „вероятно провеждани от политически мотивиран субект като терористична група или дори национална държава“. В доклада се добавя, че „този вид операции за оказване на влияние могат да бъдат насочени пряко към финансовата система с цел манипулиране на пазарите, например чрез разпространяване на слухове за решения на централните банки, които влияят на пазара“, както и чрез разпространяване на „невярна информация, която не се отнася пряко до финансовите пазари, но която предизвиква реакция на финансовите пазари“.

Като се има предвид, че в доклада се посочва, че първата категория операции за оказване на влияние представлява малък системен риск, докато втората „може да представлява системен риск“, изглежда по-вероятно събитието, прогнозирано в доклада на СИФ и Карнеги, да включва претенции за втората от страна на „терористична група“ или потенциално национална държава. По-специално, в доклада на няколко пъти се споменава Северна Корея като вероятна национална държава нарушител. Той се спира и на вероятността синтетичните медии или „дълбоките фалшификати“ да бъдат част от това разрушително за системата събитие в развиващите се икономики и/или в страните с високи доходи, които преживяват финансова криза.

През юни 2020 г. беше публикуван отделен доклад на инициативата СИФ-Карнеги, посветен специално на дълбоките фалшификати и финансовата система, в който се отбелязва, че подобни атаки вероятно ще се случат по време на по-голяма финансова криза, за да „подсилят“ вредни разкази или да „симулират масова потребителска реакция срещу целева марка“. В доклада се добавя, че „компаниите, финансовите институции и правителствените регулатори, които са изправени пред кризи в областта на връзките с обществеността, са особено уязвими към дълбоките фалшификати и синтетичните медии“.

В светлината на тези твърдения си струва да се отбележи, че злонамерените участници в рамките на сегашната система биха могли да използват тези сценарии и теории, за да представят действителния народен отпор срещу банка или корпорация като синтетична „операция за влияние“, извършена от „киберпрестъпници“ или национална държава. Като се има предвид, че в доклада на СИФ-Карнеги се споменава сценарий, аналогичен на ситуацията с Wall Street Bets през януари 2021 г., не бива да се изключват усилия, ръководени от банкери, за фалшиво етикетиране на бъдеща гражданска реакция като синтетична и по вина на „терористична група“ или национална държава.

„НАМАЛЯВАНЕ НА ФРАГМЕНТАЦИЯТА“: СЛИВАНЕ НА БАНКИТЕ С ТЕХНИТЕ РЕГУЛАТОРИ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИ АГЕНЦИИ

Като се има предвид неизбежността на това разрушително събитие, предсказана от авторите на доклада, е важно да се съсредоточим върху решенията, предложени в доклада на СИФ-Карнеги, тъй като те ще станат непосредствено актуални, ако това събитие, предсказано от СИФ и фондация „Карнеги“, наистина се случи.

Някои от предложените решения могат да се очакват от политически документ, свързан със СИФ, като например призивите за засилване на публично-частните партньорства и по-добра координация между регионалните и международните организации, както и по-добра координация между националните правителства.

Въпреки това основното „решение“ в основата на този доклад, а също и в основата на други начинания на инициативата СИФ-Карнеги, е призивът за сливане на корпоративните банки, финансовите органи, които основно ги контролират, технологичните компании и държавата на националната сигурност.

Авторите на доклада първо твърдят, че основната уязвимост на световната финансова система понастоящем е „настоящата фрагментация между заинтересованите страни и инициативите“ и че намаляването на заплахата за световната система се състои в намаляване на тази „фрагментация“. В доклада се твърди, че начинът за решаване на проблема изисква масивна реорганизация на всички „заинтересовани страни“ чрез засилена глобална координация. В доклада се отбелязва, че „разминаването между финансовата общност, общността за национална сигурност и дипломатическата общност е особено силно изразено“, и се призовава за много по-тясно взаимодействие между тях.

След това се посочва, че:

„Това изисква от държавите не само да се организират по-добре на национално ниво, но и да засилят международното сътрудничество за защита срещу бъдещи атаки, за тяхното разследване, преследване и в идеалния случай за предотвратяването им. Това означава, че финансовият сектор и финансовите органи трябва редовно да си взаимодействат с правоприлагащите органи и други агенции за национална сигурност по безпрецедентни начини, както в национален, така и в международен план.“

Някои примери за тези „безпрецедентни взаимодействия“ между банките и държавата на националната сигурност са включени в препоръките на доклада. Например в него се твърди, че „правителствата следва да използват уникалните възможности на своите общности за национална сигурност, за да помогнат за защитата на ИФП [инфраструктури на финансовите пазари] и критичните търговски системи“. В него се призовава също така „агенциите за национална сигурност да се консултират с доставчици на критични облачни услуги [като партньора на инициативата СИФ-Карнеги Amazon Web Services], за да определят как събирането на разузнавателна информация може да се използва, за да се подпомогне идентифицирането и наблюдението на потенциални участници в значими заплахи, и да разработят механизъм за споделяне на информация за предстоящи заплахи“ с технологичните компании.

В доклада се посочва също, че „финансовата индустрия трябва да подкрепи усилията за по-ефективно справяне с киберпрестъпленията, например като увеличи участието си в усилията на правоприлагащите органи“.

По последния въпрос има признаци, че това вече е започнало. Например за Банката на Америка, втората по големина банка в САЩ, която е част от инициативата СИФ-Карнеги и Центъра за обмен на информация и анализ на финансови услуги, беше съобщено, че „активно, но тайно се е ангажирала“ с американските правоприлагащи органи в издирването на „политически екстремисти“ след събитията на 6 януари на Капитол Хил. По този начин Банката на Америка споделя лична информация с федералното правителство без знанието или съгласието на своите клиенти, което кара критиците да обвинят банката, че „на практика действа като разузнавателна агенция“.

И все пак може би най-тревожната част от доклада е призивът първо да се обединят апаратът за национална сигурност и финансовата индустрия, а след това, това да се използва като модел за същото и в други сектори на икономиката. В него се посочва, че „защитата на международната финансова система може да бъде модел за други сектори“ и се добавя, че „съсредоточаването върху финансовия сектор е отправна точка и може да проправи пътя за по-добра защита на други сектори в бъдеще“.

Ако всички сектори на икономиката също се слеят с държавата на националната сигурност, това неминуемо ще създаде реалност, в която няма част от ежедневния човешки живот, която да не се контролира от тези две и без това много силни структури. Това е ясна рецепта за технофашизъм в световен мащаб. Както става ясно от доклада на СИФ и Карнеги, пътната карта за това как да се подготви подобен кошмар вече е начертана в координация със самите институции, банки и правителства, които понастоящем контролират световната финансова система.

Не само това, но – както се посочва в статията на Unlimited Hangout за Кибер полигона – Световният икономически форум и много от неговите партньори имат интерес от системния срив на сегашната финансова система. Освен това много централни банки наскоро подкрепиха нови системи за дигитални валути, които могат да постигнат бързо и масово приемане само ако съществуващата система се срине.

Като се има предвид, че тези системи трябва да бъдат интегрирани с биометрични идентификатори и така наречените „ваксинационни паспорти“ в рамките на Инициативата за удостоверение за ваксинация, подкрепена от СИФ и „Биг Тех“, си струва да се разгледа времето на очакваното пускане на такива системи, за да се определи кога вероятно ще настъпи това прогнозирано и предполагаемо неизбежно събитие.

 

Технологичните гиганти и Фармафията се сливат: Оракъл поема света на ваксините

Тъй като тази нова финансова система е толкова тясно свързана с усилията за създаване на „удостоверения“, тази кибератака срещу финансовия сектор вероятно ще се осъществи в момент, когато ще улесни по най-добрия начин приемането на новата икономическа система и интегрирането ѝ в системите за удостоверения, които понастоящем се насърчават като „изход“ от ограниченията, свързани с COVID-19.

Автор: Уитни Уеб
Източник: The Altworld
Превод на български – Страничката “Монтагю Кийн”

 

Коронавирусът е само отвличаща маневра за рестарт на финансовата система (ВИДЕО – БГ СУБ)

 

8 прогнози за света от Световния икономически форум в Давос, ВИДЕО

Първа прогноза — вие няма да притежавате нищо и ще сте щастливи.
Статията свързана с това видео можете да прочете тук.

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Кибер атака – оръжието, което ще използват глобалистите (ВИДЕО-БГ СУБ)

 

Кибер полигон 2021: глобалистите провеждат симулация на настъпваща „киберпандемия“, за да се подготвят за икономическо нулиране

 

ПО ТЕМАТА

Електронният концлагер и безкешовото общество: Глобалистите ни обещаха забрана за интернет, тотален онлайн контрол и цифрово евро (ВИДЕА)

Клаус Шваб: Великото зануляване ще включва „сливане на физическата, цифровата и биологичната идентичност“

Контролавирусът – част от пъзела The Great Reset (ВИДЕА-БГ СУБ)

Дигиталната “желязна завеса” се спуска

Ротшилд и програмата и плановете на психо и социопатите от „Дълбоките държави“ на Китай и Америка (ГАЛЕРИЯ)

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

ПЛАНдемично съглашение прикрива установяването на Нов световен ред!

 

Правителствата работят агресивно за забрана на криптопазарите след въвеждането на техните дигитални валути от централните банки? 👇

Прекратяване на анонимността: защо партньорството на СИФ срещу киберпрестъпността застрашава бъдещето на поверителността

Последно от ЛЮБОПИТНО

Защо беше убит Пьотър Гаряев? Вълнова (квантова) генетика. Генетично оръжие. Генетични ваксини, РНК-убиец с квантово активиране. «СОVID-19» – квантов вирус. Квантова защита (ВИДЕА)

Вълнова (квантова) генетика Известният френски имунолог доктор Жак Бенвенист (1935-2004г.) изследвал електромагнитното излъчване на живата клетка.