Писмо от адвокат Николай Лалев до д-р Костадин Костадинов – Председател на ПП „Възраждане“ и Злати Златев – Управител на „Телевизия Евроком“

ДО
ДОКТОР КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ
vazrazhdane@vazrazhdane.b

ДО
ЗЛАТИ СТАНКОВ ЗЛАТЕВ
УПРАВИТЕЛ ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМООД,
ЕИК 121761999 nap@eurocom.bg 

КОПИЕ ДО:
ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

ПИСМО 

ОТ НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ЛАЛЕВ
СЪДЕБЕН АДРЕС:
ГР. СОФИЯ, 1000
УЛ. КНЯЗ БОРИС INo130, ЕТ. 1, АП.

OTHOCHO:
ПОЛУЧАВАНАТА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

УВАЖАЕМИ ДОКТОР КОСТАДИНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

На парламентарните избори през 2017 г. политическа партия Възражданеполучи 1.11% /едно цяло и единадесет стотни процентни пункта от доверието на гласоподавателите и респективно право на държавна субсидия

Едно от предизборните обещания беше, че ще последва отказ от въпросните парични средства

Бях симпатизант и гласувах за партията навярно след повече от 20 /двадесет/ години... отново с валидна бюлетина..

След изборите, лично в присъствието на инж. Николай Дренчев Секретар на ПП Възражданедадох становище /в качеството си на адвокат, че за политическата сила е възникнало право, а не задължение да получи отредената й, съгласно Закона за политически партии, държавна субсидия

Предвид изнесеното в медиите и установеното от мен, въз основа на отчетите, които са подадени пред Сметната палата на Република България, навярно кандидатполитиците от ПП Възражданеса поредните, които са безследно изчезнали между думите и делата си

Искрено съжалявам за проявената наивност от мен и за дадения кредит на доверие

Отвратен съм обаче от факта, че след като беше взето решение, държавната субсидия да бъде получавана и дарявана за от Ин витропроцедури, паричните средства са разходвани за цели, които са различни от новообявеното

Намирам, че по този начин,са употребени надеждите на много семейства с репродуктивни проблеми и мечтата им да имат свое дете

В тази връзка, ако кампанията през 2019 г. за избори за Европейски парламент беше платена евентуално с доверието на избирателите на ПП Възраждане, то тази за местните избори през същата година, с какво е платена с неродените деца на България ли

Каквито и твърдения да са били изнасяни в ефира на Телевизия Евроком2, относно получаваната държавна субсидия от ПП Възраждане, навярно би било добре да бъдат припомнени волеизявленията на др Костадинов, които са видни от следния видеоархив

  1.  http://alev.bg/prb/gp/20170327bTV.mp4
  2.  http://alev.bg/prb/gp/20170328BTA.mp4
  3.  http://alev.bg/prb/gp/20170328BGOnAir.mp4
  4.  http://alev.bg/prb/gp/20170329bTV.mp4

източници bTV, Bulgaria on Air, и БТА 

Отделно от гореизложеното, след 2017 г. се забелязва, че председателят на ПП Възражданеи неговата съпруга, са придобили движими и недвижими вещи, които с доходите си навярно трудно биха могли да си позволят, респективно от заплати на директор на Регионален музей гр. Добрич и общински съветник в гр. Варна др Костадинов/ и на уредник в музей /Велина Костадинова/

УВАЖАЕМИ ДОКТОР КОСТАДИНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Във връзка с гореизложеното и с цел да бъде доказано, че др Костадин Костадинов е честен и почтен и като човек, и като кандидатполитик, предлагам, в срок до 29 май 2020 г., да бъдат оповестени на интернет страницата на ПП Възраждане, т.е. пред българската общественост всички

  1. 1. документи, от които са видни разходваните парични средства от политическата сила
  2. 2. договори и свързаните с тях платежни документи, от които да бъдат видни основанията за преведените и/или предадените в брой суми, в полза на председателя на партията и неговата съпруга от 01.01.2017 г. до 15.05.2020 г.

което следва да бъде съобразено с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент /ЕСІ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г

Предлагам на 1 юни 2020 г. в Телевизия Еврокомда се състои среща с др Костадин Костадинов и Николай Лалев, която да бъде излъчена на живо, с цел да бъдат доказани на българския народ чистите идеи и идеали, от които се води и в живота, и в . политиката лидерът на ПП Възраждане

гр. София, 15.05.2020 г

С УВАЖЕНИЕ:
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ЛАЛЕВ

Последно от БЪЛГАРИЯ

„Който играе – печели/пичели….“

Най-лошата неграмотност е политическата „Най-лошата неграмотност е политическата неграмотност. Политически неграмотният не чува, не говори, не