Поне 380 000 българи на Острова!

Великобритания официално приключи кампанията за регистрация на граждани на ЕС, живеещи в страната.

Според подадените заявления българите са 380 000 души и делят 4-5 място по брой емигранти от страните от ЕС.

Поляците са 975 000.

Английската държава считаше, че на Острова има 400 000 румънци, а те се оказаха над два пъти повече – 918 000.

Трети са италианците – половин милион.

Португалците са колкото българите – 376 000.

Следват испанците с 321 000 души, литовците – 245 000, латвийците – 127 000.

Очакваше се, че гражданите на ЕС са около 3.7 милиона, а те се оказаха 5.6 милиона (заедно с тези на Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

В тези сметки не се броят онези граждани на държави от ЕС, които вече са получили британско поданство.

  • Григор Лилов

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница