Правителството на България призна, че вирусът SАRS-СОV-2 СОVID-19 не съществува! (ЗАПИТВАНЕ И ОТГОВОР КЪМ И ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО-ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ)

/

Декларация за изолиране на вируси

„Изолация: Действието на изолиране; фактът или състоянието на изолираност или самостоятелност; отделяне от други неща или лица; уединение.“

Оксфордски английски речник

Продължава спорът за това дали вирусът SARS-CoV-2 някога е бил изолиран или пречистен. Използвайки горната дефиниция, здравия разум, законите на логиката и диктата на науката, всеки непредубеден човек трябва да стигне до заключението, че вирусът SARS-CoV-2 никога не е бил изолиран или пречистен. В резултат на това не може да се намери потвърждение за съществуването на вируса. Логическите, здравите и научните последици от този факт са:

 • структурата и съставът на нещо, за което не е показано, че съществува, не може да бъде известно, включително наличието, структурата и функцията на който и да е хипотетичен шип или други протеини;
 • генетичната последователност на нещо, което никога не е било открито, не може да бъде известнo;
 • „варианти“ (щамове) на нещо, за което не е доказано, че съществува, не могат да бъдат известни;
 • невъзможно е да се докаже, че SARS-CoV-2 причинява заболяване, наречено Ковид-19.

Във възможно най-кратки срокове, ето го правилният начин за изолиране, характеризиране и демонстриране на нов вирус:

Първо се взимат проби (кръв, храчки, секрети) от много хора (напр. 500 души) със симптоми, които са уникални и достатъчно специфични, за да характеризират заболяването. Без да се смесват тези проби с каквато и да било тъкан или продукти, които също съдържат генетичен материал, вирусологът мацерира, филтрира и ултрацентрифугира, тоест пречиства образеца.

Тази обща техника във вирусологията е правена от десетилетия за изолиране на бактериофаги1 и така наречените гигантски вируси във всяка лаборатория по вирусология, тя позволява на вирусолога да демонстрира с електронна микроскопия хиляди идентични по размер и оформени частици. Тези частици са изолираният и пречистен вирус. След това, тези идентични частици се проверяват за еднородност чрез физически и/или микроскопични техники. След като се определи чистотата, частиците могат да бъдат допълнително характеризирани. Това включва и изследване на структурата, морфологията и химичния състав на частиците. След това техният генетичен състав се характеризира с извличане на генетичен материал директно от пречистените частици и използване на техники за генетично секвениране, като секвенционирането на Сангер, които също съществуват от десетилетия. След това се прави анализ, за да се потвърди, че тези еднородни частици са екзогенни (отвън) по произход, тъй като вирусът е концептуализиран да бъде, а не нормалните продукти на разпадане на мъртви и умиращи тъкани2. До към май 2020 год., вирусолозите знаем, че няма начин да се определи дали частиците, които виждат, са вируси или просто нормални разпадни продукти на мъртви и умиращи тъкани3.


1. Изолиране, характеризиране и анализ на бактериофаги от халоалкалинното езеро Елментейта, Кения. Джулия Кайели Аквале и др., PLOS One, Публикувано: 25 април 2019 г. – 15 февруари 2021 год.

2. „Извънклетъчните везикули, получени от апоптотични клетки: съществена връзка между смъртта и регенерацията“, Maojiao Li1 et al, Frontiers in Cell and Developmental Biology, – 2 октомври 2020 г.

3. „Ролята на извънклетъчните везикули като съюзници на вирусите на ХИВ, HCV и SARS“, Флавия Джанеси и др., Вируси, май 2020 год.


Ако сме стигнали толкова далеч, тогава сме изолирали напълно, характеризирали и генетично секвенирали екзогенна вирусна частица. Все пак трябва да покажем, че е причинно свързано с болест. Това се извършва чрез излагане на група здрави субекти (обикновено се използват животни) на този изолиран, пречистен вирус по начина, по който се смята, че болестта се предава. Ако животните се разболеят от една и съща болест, както се потвърждава от клиничните и аутопсийните открития, човек вече е показал, че вирусът всъщност причинява заболяване. Това показва заразност и предаване на инфекциозен агент.

Нито една от тези стъпки дори не е опитвана с вируса SARS-CoV-2, нито всички тези стъпки са били извършени успешно, за който и да е така наречен патогенен вирус. Нашите изследвания показват, че в медицинската литература не съществува нито едно-единствено проучване, показващо тези стъпки.

Вместо това, от 1954 г. вирусолозите взимат непречистени проби от сравнително малко хора, често по-малко от десет, с подобно заболяване. След това обработват минимално тази проба и инокулират тази непречистена проба върху тъканна култура, съдържаща обикновено четири до шест други вида материал – всички те съдържат идентичен генетичен материал по отношение на това, което се нарича „вирус. Тъканната култура е ненахранена и отровена, и естествено се разпада на много видове частици, някои от които съдържат генетичен материал. Против здравия разум, логиката, използването на английския език и научната цялост, този процес се нарича „изолиране на вирус“. След това това сготвяне, съдържащо фрагменти от генетичен материал от много източници, се подлага на генетичен анализ, който след това създава в процес на компютърна симулация предполагаемата последователност на предполагаемия вирус, така наречения in silico genome. В нито един момент действителния вирус не се потвърждава чрез електронна микроскопия. В нито един момент геномът не се извлича и секвенира от действителен вирус. Това е научна измама.

Наблюдението, че непречистеният образец – инокулиран върху тъканна култура заедно с токсични антибиотици, говежди фетални тъкани, амниотични течности и други тъкани – унищожава бъбречната тъкан, върху която е инокулиран, се дава като доказателство за съществуването и патогенността на вируса. Това е научна измама.

Отсега нататък, когато някой ви даде хартия, която предполага, че вирусът SARS-CoV-2 е изолиран, моля, проверете разделите за методите. Ако изследователите са използвали клетки Vero или някакъв друг културен метод, ще знаете, че техния процес не е изолиран. Ще чуете следните извинения защо не е направена действителната изолация:

 1. Нямаше достатъчно вирусни частици, открити в проби от пациенти, за да се анализират.
 2. Вирусите са вътреклетъчни паразити; те не могат да бъдат намерени извън клетката по този начин.

Ако №1 е правилен и не можем да намерим вируса в храчките на болните хора, тогава на какво основание смятаме, че вирусът е опасен или дори смъртоносен?

Ако №2 е вярен, тогава как се разпространява вирусът от човек на човек? Казват ни, че излиза от клетката, за да зарази другите. Тогава защо не е възможно да се намери?

И накрая, поставянето под съмнение на тези техники и заключенията за вирусологията не е някакъв разсейващ или разделящ въпрос. Осветяването на тази истина е от съществено значение за спирането на тази ужасна измама, с която се сблъсква човечеството. Защото, както вече знаем, ако вирусът никога не е бил изолиран, секвениран или е доказано, че причинява заболяване, ако вирусът е въображаем, тогава защо носим маски, спазваме социално дистанциране и вкарваме целия свят в затвор?

И накрая, ако патогенните вируси не съществуват, тогава какво се случва в тези инжекционни устройства, погрешно наречени „ваксини“, и каква е тяхната цел? Този научен въпрос е най-спешният и актуален в нашето време.

Ние сме прави. Вирусът SARS-CoV2 не съществува.

Автори: Сали Фалън Морел, Масачузетс; Д-р Томас Коуън, Мериленд; Д-р Андрю Кауфман, Мериленд.

Можете да свалите документа тук.
Източник: andrewkaufmanmd.com
ANONYMOUS BULGARIA

Мащабната измама СОVID-19 продължава: SARS-СoV-2 – ъпгрейдната версия HIV.2! Изолат отново няма! На всеки трябва да е ясно и да знае, че никой-никога НЕ Е изолирал СОVID-19!

В началото на тази SCAM-демия влязох в една онлайн дискусия и един от участниците  в чата на мой коментар написа следното: „Е, както е тръгнало сега ти ще кажеш, че то няма и вирус на СПИН-а.“ Тук аз замълчах, защото нямах достатъчно информация има или няма изолиран вирус на HIV. След това направих проверка и както се казва – грешката се оказа вярна. Вирус на HIV никой, никъде не е изолирал. Разбира се предпочетох да потърся мнения на брилянтни учени, какъвто е Kary Mullis, защото той, освен ум притежава и морал, а това е рядка комбинация.  Kary Mullis е трябвало да напише статия за HIV и след като поставил първото изречение: „HIV е вероятната причина за СПИН“ решил да потърси научна статия, с която да подкрепи това твърдение. Не открил такава. Дори след разговор с откривателя на HIV – Luc Montagnier — ситуацията не се променила. Ето неговият разказ ТУК.

СПИН не съществува! Вирусът на HIV никога не е бил изолиран, ВИДЕО! Вирусът на СПИН е създаден в лаборатория, ВИДЕО! Произходът на СПИН (ФИЛМ-БГ СУБ)

На въпроса защо толкова много се говори и шуми, около HIV, ако няма изолиран вирус Кари Мълис отговаря следното:

„Тайната на този проклет вирус — каза той по онова време — е генерирана от 2 милиарда долара годишно, които харчат за него. Вземете всеки друг вирус и похарчете 2 милиарда долара по него и можете да измислите някои големи мистерии и около него.“

Не зная колко пари са налети в мелницата на тази ПЛАНдемия, но съм убедена, че един ден, когато разберем, че бъдем шокирани от размерите. Имаме ли изолат на SARS-CoV-2? Не.

В момента, в който разбрах, че отново изолат няма си дадох сметка за две неща: 1. Ако СЗО беше станала по-рано частна организация на Бил Геноцидис още от 80-те години да си ходим денонощно с презервативи 2. Успехът на сегашната ПЛАНдеминя се крие в новите инструменти, с които елита от психопати разполага: www (интернет) и мобилните телефони. Точно тези инструменти станаха причина да се подава 24/7 пропаганда и страх в мозъка на Стадото!

При HIV.1 тези инструменти не бяха налични, а телевизията не беше достатъчно добра. Бих добавила, че основният инструмент, който стартира ПЛАНдемията – частната организация на Бил Геноцидис има също огромна заслуга това събитие да придобие такъв успех.

Да се върнем на въпроса за изолата на SARS-CoV-2. Има ли такъв? Краткият отговор е: НЕ!

Целият официален наратив за СОVID 19 е измама. Няма научна основа за никоя част от него. Ако тези твърдения са верни, можем да заявим, че няма доказателства за пандемия, а само илюзия за такава. Ние претърпяхме неизмерима загуба без очевидна причина, освен амбициите на безскрупулни деспоти, които искат да трансформират световната икономика и нашето общество в съответствие с техните цели. По този начин тази „паразитна класа“ извърши безброй престъпления. Тези престъпления могат и трябва да бъдат разследвани и преследвани в съда.

Нека преминем към доказателствената част:

 1. Световната здравна организация (СЗО) класифицира COVID-19 (CoronaVIrus Disease 2019) и обявиха глобална пандемия COVID 19 на 11 март 2019 г.

https://web.archive.org/web/20200915102012if_/https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

3

Указанията за лабораторни тестове на СЗО посочват:

«Етиологичният агент [причинно-следствена връзка за болестта], отговорен за клъстера на случаите на пневмония в Ухан, е идентифициран като нов бетакоронавирус (в същото семейство като SARS-CoV и MERS-CoV) чрез секвениране от следващо поколение (NGS) от култивиран вирус или директно от проби, получени от няколко пациенти с пневмония.»

Твърдението на СЗО е, че вирусът SARS-CoV-2 причинява заболяването COVID-19. Те също така твърдят, че този вирус е ясно идентифициран от изследователи от Ухан. В новия доклад за ситуацията 1 на коронавируса на СЗО за 2019-nCov те посочват: Event highlights from 31 December 2019 to 20 January 2020 Китайските власти идентифицираха нов тип коронавирус, който беше изолиран на 7 януари 2020 г. … На 12 януари 2020 г. Китай сподели генетичната последователност на новия коронавирус за страните, които да използва при разработването на специфични диагностични комплекти. „

От горните твърдения на СЗО оставаме с впечатление, че вирусът SARS-CoV-2 е изолиран (което означава пречистен за изследване) и след това са идентифицирани генетични последователности от изолираната проба. В резултат на това е станало възможност да се разработят диагностични комплекти и да се разпространят в световен мащаб за тестване на вируса в градовете, градовете и общностите по света. Според СЗО и китайски изследователи тези тестове ще открият вируса, който причинява COVID 19.

Пак същата СЗО заявява следното:

„Работейки директно от информация за последователността, екипът разработи серия анализи за генетична амплификация (PCR), използвани от лабораториите. „

Учените от Ухан разработиха своите анализи за генетична амплификация от „информация за последователността“, тъй като нямаше изолирана, пречистена проба от така наречения вирус SARS-CoV-2. Те също така показаха изображения с електронен микроскоп на новооткритите вириони (шипката протеинова топка, съдържаща вирусната РНК.)

Такива протеинови структури обаче не са уникални. Те изглеждат точно като други кръгли везикули, като ендоцитни везикули и екзозоми. COVID-19 by Electron Microscopy

Вирусолозите твърдят, че не е възможно да се „изолира“ вирус, защото той се репликира само в клетките на гостоприемника. Те добавят, че постулатите на Кох Medical Definition of Koch’s postulates  не са били приложени, защото се отнасят до бактерии (които са живи организми). Вместо това, вирусолозите наблюдават цитопатогенните ефекти на вируса (CPE), причиняващи мутация и разграждане на клетките в клетъчните култури.

 1. Отиваме при следващия заподозрян, който евентуално би могъл да ни предложи генома на вируса. CDC Centers for Disease Control and Prevention – национален институт за обществено здраве в САЩ. На 13.07.2020 те публикуват документ, който е озаглавен: „CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel.“

  CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel

Там на стр.39 в раздела „Характеристики на ефективността“, четем следното:

 „Тъй като в момента няма налични количествено определени вирусни изолати на 2019-nCoV, анализи [диагностични тестове], предназначени за откриване на 2019 г. -nCoV РНК бяха тествани с характеризирани запаси от ин витро транскрибирана РНК с пълна дължина … ”

Ключовата фраза тук е „не са налични количествено определени вирусни изолати на 2019-nCoV …“ Ако нещо в природата съществува под формата на обект, то може да измерено. След като CDC са се спрели на термина  „количествено“ това практически означава: CDC няма измеримо количество от вируса, тъй като той е недостъпен. CDC НЯМА ВИРУС. В превод това означава никой до сега  НЕ Е изолирал вируса на COVID-19. Щом не е изолиран как доказваме, че съществува въобще?

За да стане още по-абсурдна ситуацията, ние нямаме изолиран вирус, но пък имаме диагностичен PCR тест за откриване на вирус, който не е бил изолиран … и тестът търси РНК, която се ПРЕДСТАВЯ, че идва от вируса, за който не е доказано, че съществува. Благодарение на това шарлатанство (нали не мислите, в светлината на изложените факти, че говорим за наука?) държавните агенции за обществено здраве броят случаите на COVID и смъртните случаи … и правителствата налагат lockdown и сеят икономическа разруха, като използват тези случаи и смъртните случаи като оправдание.

Да кажеш, че имаш вируса, но „нямаш достъпни количества от него“ е все едно да заявиш: „Аз съм всъщност  милиардер и разполагам с трилиони долари, които са в безбройни сметки, но просто не знам къде са.“ Ако не знаете къде са, значи нямате пари.  „Вирусът COVID-19 е някъде в материала, който имаме – просто не сме го извлекли от този материал. Но ние знаем какво е това и сме го идентифицирали и знаем структурата му. “ НЕ! Не знаете. Науката не е допускане!

 1. Да се върнем отново в Ухан в Center for Disease Controland Prevention и the Shanghai Public Health Clinical Centre. Те заедно за първи път публикуват пълния геном на SARS-CoV-2 (MN908947.1) Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete genome След това тази публикация е претърпяла множество актуализации, но това е първата генетична последователност, описваща предполагаемия етиологичен агент на COVID 19 (SARS-CoV-2). Всички последващи претенции, тестове, лечения, статистика, разработване на ваксини и получените политики се основават на тази последователност. Ако тестовете за този нов вирус не идентифицират нищо, което може да причини заболяване на хората, целият разказ за COVID 19 не е нищо друго, освен шарада.

Изследователите от WUHAN заявиха, че ефективно са съчетали генетичната последователност на SARS-CoV-2 A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin , като са съпоставили фрагменти, открити в проби, с други, открити преди това, генетични последователности. От събрания материал те откриха 87,1% съвпадение с коронавирус на SARS (SARS-Cov). Те използваха de novo сглобяване What is de novo assembly и насочен PCR и откриха 29 891-базови двойки, които споделят 79,6% съвпадение на последователността с SARS-CoV. Те трябваше да използват de novo сглобяване, тъй като нямаха априорни познания за правилната последователност или ред на тези фрагменти. Казано с други думи, твърдението на СЗО, че китайските изследователи са изолирали вируса на 7 януари, е невярно. Екипът от Ухан използва 40 кръга амплификация на RT-qPCR, за да съчетае фрагменти от cDNA ( ДНК копие на  РНК (тРНК) молекула, произведена чрез обратна транскриптаза, изградена от пробни РНК фрагменти) с публикувания геном на коронавирус на SARS (SARS-CoV). За съжаление не е ясно колко точен е и оригиналният геном на SARS-CoV. Тук отново имаме твърдения без налични доказателства. Това отново не е наука.

 1. Медицинският журналист и собственик на критичния за ваксинацията уебсайт Impfkritik , Ханс Толзин, предложи награда от 100 000 € в брой, ако някой предостави доказателство за съществуването на SARS-CoV вируса. Това беше направено н 22.03.2020. До момента никой още не е взел наградата? Как мислите, защо? Die Coronavirus-Wette: 100.000 € für Virusbeweis!

 2. Твърдението, че вирусът на SARS-COV-2 е намерен се базира всъщност на компютърно построен модел.

Нека се запитаме дали публикацията  A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019  на Prof. Zhang е доказателство за съществуването на вируса? В статията се твърди, че геномът е бил изчислен в рамките на 40 часа след получаване на BALF. BALF е анализ на бронхоалвеоларна промивна течност с помощта на метаболомика, базирана на масова спектрометрия и може да даде представа за белодробното заболяване. В този процес те са ползвали подравняване (изравнявне). Какво е подравняването във вирусологията и какво са направили китайските учени в първите две големи публикации за новия заявен вирус на SARS CoV-2? Нека дам следният пример: аз ви давам част от кола – врати, прозорци, мотор, кормило и т.н.  Давам ви и каталог, в който има коли и искам от вас да сглобите кола. Вие започвате да сглобявате колата, но в процеса на работа виждате, че ви липсват различни части. В този случай, вие трябва сами да добавите липсващите части, така, че в крайна сметка да получите това, което искам от вас.

Китайските вирусолози са направили точно това, като са събирали данни от 5 човека и са ползвали бронхиална промивка (BALF), т.е. смес от много различни известни и неизвестни генни последователности.

Следователно ние разполагаме с конструкция, която е компютърен модел и е сглобена до „вирусна“ генетична верига с помощта на много бързи компютри и в много стъпки на изчисление в процеса на подравняване.

Двама журналисти отиват дори по-далеч – Torsten Engelbrecht и Konstantin Demeter изпращат запитване до научите екипи на статията и питат дали изображенията на електронния микроскоп, показани в техните експерименти in vitro, показват пречистени вируси. Никой не можа да отговори на този въпрос с „да“ – и никой не каза, че пречистения вирус не е необходима стъпка. Отговорите са  „Не, не получихме изображение с електронен микроскоп, показващо степента на пречистване“.

Един от авторите Wenjie Tan на въпроса:  „Изображенията ви с електронен микроскоп показват ли пречистения вирус (изолация)?“, отговаря така: Проучване: Na Zhu et al., „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019“
 A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019

Отговарящ автор: Wenjie Tan

Дата: 18 март 2020 г.

Отговор: „Показваме изображение на утаени вирусни частици, а не на пречистени.“

Отговорът е „НЕ“, но изглежда много учени, вирусолози и лекари са пропуснали този намек на автора, че тук няма пречистен вирус.

 1. В Австралия учени от Doherty Institute обявиха, че са изолирали вируса SARS-CoV-2.На въпрос за изясняване учените отговориха така: „Имаме кратки (РНК) последователности от диагностичния тест, които могат да бъдат използвани в диагностичните тестове“ Livestream press conference: Doherty Institute Wuhan coronavirus

 2. През юли учени от Обединеното кралство написа писмо до британския премиер Борис Джонсън, в което го помолиха да: „Изгответе независими научни доказателства, доказващи, че вирусът Covid-19 е изолиран. „COVID-19, SOMETHING REAL OR FAKE? HOW MUCH DO WE KNOW?

Към днешна дата не са получили отговор.

 1. Независимият блогър и активист Samuel Eckert в търсене на истината за наличие на изолиран вирус на SARS-CoV-2 се среща в Швейцария с професор Marcel Tanner

  Освен, че е швейцарски епидемиолог, изследовател на маларията и специалист по обществено здраве, той е президент на фондация „R. Geigy“, президент на швейцарската академия на науките, почетен директор на Швейцарския институт за тропическо и обществено здраве (Swiss TPH). Цялото интервю можете да видите (във видеото под статията: бел.ред). За момента Samuel Eckert също няма отговор от Швейцария за наличието на изолат на вируса.

 2. Samuel Eckert предизвика публично проф. Дростен да предостави изолат на вируса на SARS-CoV-2. Отново няма отговор.

5В заключение: ние сме изправени пред мащабна измама!

Измамата е престъпно деяние. Легалното определение за измама е: „Някаква измамна практика или умишлено устройство, прибегнато с намерение да лиши друг от правото му или по някакъв начин да му причини нараняване.“

Законовата дефиниция на конспирацията е: „Комбинация или обединяване между две или повече лица, с цел да извършат с общи усилия някакво незаконно или престъпно действие“

6

«Ако вирусът не е бил изолиран, какво тогава има във ваксината

Изглежда, тези, които твърдят, че сме изправени пред пандемия, не са предоставили никакви доказателства, които да показват, че вирус, наречен SARS-CoV-2, причинява заболяване, наречено COVID 19. Цялата информация, категорично предполагаща тази възможност, е леснодостъпна в публичното пространство. Всеки може да го прочете.

 • Таня Тодорова, Оn А Real Case блог

«Заявлението за достъп до обществена информация е подадено от Радка Димитрова Сиренкова! Браво за отговорната ви обществена позиция Радка! Министерството на здравеопазването няма информация за Коронавируса! Нямат изготвени доклади за вируса от експерти вирусолози, не разполагат и с научни изследвания, извършени от независими български учени, които да докажат, че има изолиран коронавирус! Измамата на века и гаврата с човешката наивност лъсна! Чакат ви съд и присъда измамници! Обяснете на народа, който ваксинирахте, на каква база са изготвени ваксините, след като няма данни за изолиран вирус? С какво ги „ваксинирахте“ и защо ?», – Ива Иватта, ФБ

«Българското правителство не разполага с никакви научни данни и изследвания, свързани с корона вируса в България. С какво убивате българския народ г-да управляващи? С какви химикали убивате хората ?», – Радка Сиренкова, ФБ

За по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху документите.

ЗАПИТВАНЕ ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТГОВОР ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕПОГАЗВАНЕТО

Официално документирано признание на проф. д-р Тодор Кантарджиев по Закона за достъп до обществена информация

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА

Има и друго запитване по същия въпрос със същия отговор. Запитване на г-н Константин Дичев може да се чете ТУК. Вижте отговора му в този документ.

ВИДЕО

ПО ТЕМАТА 

211 научни институции и лаборатории от целия свят потвърждават, че СОVID-19 наистина НЕ съществува!

Последно от БЪЛГАРИЯ