Работодателите не могат да Ви задължат да се ваксинирате: “Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие“

/

Когато работодателят ти каже: „Ваксинирай се или излиташ“, вместо да се свиеш като бито куче и да се подчиниш, изправи глава и му кажи открито: „Не искам да ме принуждаваш да се ваксинирам, но ако държиш, отиваме на съд“.

Ето защо работодателят не може да те принуждава да се ваксинираш, или да не се (становището е изготвено от екип юристи и следва да бъде ползвано във всяка ситуация на нужда):

1. Работодателите не могат да Ви задължат да се ваксинирате. Такава заповед следва да бъде в писмен вид и би била в противоречие с чл. 29 ал. 2 от Конституцията на Република България:

Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Като върховен нормативен акт, Конституцията има предимство пред всички други закони или подзаконови актове в Републиката. В този смисъл, те не могат да ѝ противоречат и подлежат на отмяна като противоконституционни. Контролът за противоконституционност на законите се извършва от Конституционния съд на Република България, който е отговорен и за тълкуването на нормите на Конституцията. От тук следва извода, че ако се приеме в който и да е закон или нормативен акт – „задължително ваксиниране срещу коронавирус“ то тази норма би противоречала на чл. 29 ал. 2 от Конституцията на Република България и следва да се отмени като противоконституционна.

2. Работниците и служителите полагат труд по трудово правоотношение, което се регулира от сключен между тях и работодателя им трудов договор. Ако внезапно работодателят добави нови изисквания за изпълнението на длъжност или определена работа като задължително ваксиниране например, това би означавало, че той иска да промени трудовия договор.

По своя характер договорът е двустранно волеизявление на страните по него и не може да бъде променян едностранно. Единствено и само със съгласието на работника или служителя може да се добавят клаузи и изисквания към длъжността и работата, която той вече изпълнява.

Работникът или служителят не може да бъде принуден да се ваксинира, не може да бъде уволнен на основание, че не е поискал да се ваксинира и не може да бъде възпрепятстван по какъвто и да е начин да изпълнява своята работа поради отказа му от ваксина. Правните норми и принципи за работниците и служителите се прилагат и за работещите като държавни служители по административно правоотношение.

3. Работодателите следва да се съобразят с ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, приета от Общото събрание на ООН, в сила и за България. Съгласно чл. 8 от ДЕКЛАРАЦИЯТА:

Всеки човек има право на ефективно възстановяване на правата си от компетентните национални юрисдикции за действия, нарушаващи негови основни права, признати му от конституцията или закона

Съгласно чл. 3 от Хартата за правата на човека „Право на неприкосновеност на личността“:

1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.

2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:

а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред.

4. Според резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 27 януари 2021, правителствата следва да гарантират, че:

7.3.1. гражданите са информирани, че ваксинацията не е задължителна и че никой не е подложен на политически, социален или друг натиск да се ваксинира, щом сам не желаe да го направи;
7.3.2 никой не е дискриминиран за това, че не е бил ваксиниран поради възможни рискове за здравето или защото не иска да бъде ваксиниран.

Автономна Работническа Конфедерация – АРК

Разпечатай от сайта и носи със себе си, раздай на хората, на които държиш.
Не могат да прокарат закон за задължително ваксиниране, въпреки че много искат, защото ще противоречи на конституцията.
Не могат да променят конституцията, защото трябва да свикат Велико народно събрание, а не са сигурни дали то няма да ги катурне.
Затова се споразумяха с работодателите – те да ни натискат, неофициално. Обаче напълно атакуемо в съда.
Съдете спокойно работодателя, ако ви притиска!
Синдикалните членове на АРК могат да разчитат на пълна правна защита.
Съберете кураж и поемете нещата в свои ръце!

  • Сърнела Воденичарова

Бел.ред; Ако работодател иска да се ваксинирате срещу Ковид 19 като предпоставка за започване или оставане на работа – подавайте жалба в прокуратурата за принуда по Наказателния кодекс и в Инспекцията по труда за нарушаване на Кодекса на труда. Действащото законодателство не допуска подобно поведение на работодателите. Няма действаща правна норма, по силата, на която работниците и служителите да бъдат задължени да се ваксинират срещу Ковид 19.

Чл.29 т.2 от Конституцията на Р България:

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

ПО ТЕМАТА

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

 

⚠ ЗАДАВА СЕ НЕВИЖДАН ГЕНОЦИД❗

Д-Р Чарлз Хоф: К19-ваксините ще убият повечето хора поради сърдечна недостатъчност и 62% вече имат микроскопични кръвни съсиреци❗

Това видео трябва да се разпространява непрекъснато и максимално❗

Д-р Чарлз Хоф: Експерименталките гарантирано ще избият наболите се до няколко години (ВИДЕО-БГ СУБ) ОБНОВЕНА-ВИДЕО

 

Последно от БЪЛГАРИЯ

Костадинов: Когато едно правителство тръгне срещу интересите на своя народ, то вече не представлява своя народ! То представлява някого другиго, който дава нареждания, някой, който дава инструкции! Няма правителство и парламент, който да е спечелил войната срещу своя народ! Току-що България обяви война на Русия. Ние, българският народ, на свой ред обявяваме война на това престъпно правителство! Оставка! (ВИДЕА НА ЖИВО ОТ БЕЗРОДНОТО СЪБРАНИЕ)

ВИДЕО   ВИДЕО1   ВИДЕО2   СВЪРЗАНА ПУБЛИКАЦИЯ АНКЕТА: Трябва ли България да даде оръжие на

Фейсбук страница

The Bulgarian Times