Планът на ООН за Нов Световен Ред 2021 – 2030 (ВИДЕО – БГ СУБ)

/

Равин Амнон Ицхак разкрива плана на ООН за Нов Световен Ред 2021 – 2030 (ВИДЕО – БГ СУБ)

За посочения период са предвидени:

• едно световно правителство;
• безкасова световна валута;
• световна централна банка;
• глобална военна сила;
• край на националния суверенитет;
• край на цялата частна собственост;
• край на семейната единица;
• децимация (форма на наказание използвана от римляните с цел дисциплина) на популацията;
• контрол на прираста и гъстотата на населението;
• задължителни ваксинации;
• универсален доход, заплатите се отменят (политика на строги икономии);
• имплантиране на микрочип, който служи като платежно средство наблюдение и контрол;
• световно въвеждане на система за социален рейтинг по китайски модел;
• безброй устройства свързани към 5Gмрежите за наблюдение;
• за отглеждането на деца е отговорно правителството;
• училищата и университетите са държавна собственост;
• край на целия частен транспорт (притежаването на автомобили и т.н.);
• всички компании ще бъдат собственост на правителството – ще бъдат национализирани;
• ограничение до минимум на въздушния трафик;
• хората ще са концентрирани в «зони за заселване» – агломерационни центрове;
• премахване на напоителните системи;
• разтрогване на земеделските частни компании;
• закриване на частните пасища за животни;
• закриване на еднофамилните къщи;
• ограничено ползване на земя, която обслужва човешките нужди;
• забрана на природни лекарства и лечения;
• забрана на изкопаемите горива.

ВИДЕО

ПО ТЕМАТА

Бел.ред. Английската дума «agenda» [агендата/адженда] се превежда като «дневен ред». «AGENDA 21» е «Дневен ред 21» или понякога по-прикрито «План за действие в 21 век».

«Дневен ред 21» – планът за окончателното поробване на човечеството, видео:

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

 

 

 

 

Това интервю от бивш кандидат за президент разкриващ преди смъртта си потресаващият план за поробване на хората по света.. е особено актуално днес.. «Попитах го (Рокфелер) – какъв е смисълът от всичко това? Имате всичките пари на света, имате всичката власт, но каква е целта, крайната цел?»
Отговорът на Рокфелер бил, че крайната цел е всички хора да получат по един чип, с който да се осъществява абсолютен контрол на цялото население и тотално световно господство на банкстерския «елит»..

 

Последно от ВИДЕО

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница