Равин Амнон Ицхак разкрива плана на ООН за Нов Световен Ред 2021 – 2030 (ВИДЕО – БГ СУБ)

За посочения период са предвидени: • едно световно правителство; • безкасова световна валута; • световна централна банка; • глобална военна сила; • край на националния суверенитет; • край на цялата частна собственост; • край на семейната единица; • децимация (форма на наказание използвана от римляните с цел дисциплина) на популацията; • контрол на прираста и гъстотата на населението; • задължителни ваксинации; • универсален доход, заплатите се отменят (политика на строги икономии); • имплантиране на микрочип, който служи като платежно средство наблюдение и контрол; • световно въвеждане на система за социален рейтинг по китайски модел; • безброй устройства свързани към 5G–мрежите … Продължете с четенето на Равин Амнон Ицхак разкрива плана на ООН за Нов Световен Ред 2021 – 2030 (ВИДЕО – БГ СУБ)