Най-опасното оръжие не е пистолет нито бомба. Най-опасното оръжие е контролът на информацията. Когато контролираш информацията контролираш тези, които я консумират

Рекламата на инжекцията е забранена в България със закон! Това е фармац€втична $тока, а не е лекарство!

 

 

А господин Министъра 24/7 поощрява употребата на един точно определен лекарствен продукт?! 

Всички реклами по уреда за масова реклама, агитация и дезинформация са незаконни!?

Рекламирането на такива стоки е забранено със закон, но от кой по-напред да се започне? От тия в телевизора, после всички останали!?
То имаше и една конвенция, която сме подписали, че никой няма право да те ползва за експериментални цели. По времето на царЯ.

Рекламата на медицински продукти за населението е изрично забранена в НАРЕДБА № 1 ОТ 25 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.

Чл. 6. (1) Не се допуска реклама за населението, в която:
1. се създава убеждение, че използването на лекарствения продукт изключва необходимостта от медицинска консултация или хирургическа намеса (чрез поставяне на диагноза, предложение за даване на съвети за лечение по пощата и др.);
2. се внушава, че ефектите от употребата на лекарствения продукт са гарантирани, не се съпровождат от нежелани лекарствени реакции или са по-добри или равностойни на тези, получени при друго лечение или при употребата на друг лекарствен продукт;
3. се внушава, че здравето може да бъде подобрено чрез прилагането на лекарствения продукт;
4. се внушава, че неупотребата на лекарствения продукт може да увреди здравето;
5. информацията е насочена изключително или главно към вниманието на деца;
6. информацията се позовава на препоръки от учени, медицински специалисти или други лица, които поради своята популярност биха могли да поощрят употребата на лекарствения продукт;
  • Информиран избор

 

Последно от ЛЮБОПИТНО

Фейсбук страница