Руснаците пробутали на Великобритания фалшив „новичок“

БРИТАНСКИЯТ „НОВИЧОК“ Е НЕКАЧЕСТВЕН

ФОРМУЛАТА НА РУСКИЯ „НОВИЧОК“, КОЯТО ПОПАДНАЛА НА ЗАПАД, Е УМИШЛЕНО ПРОМЕНЕНА

Убедено можем да кажем, че британският „Новичок“ е некачествен. Формулата на руския „Новичок“ попаднала на Запад, но там успешно и умишлено я променили. Затова и никой не умира. Народът започва да умира, само като получи конска доза от тази отрова. И всичкото това е защото на Запад е попаднала умишлено изкривена формулата на тази отрова. Попадналата на Запад формула на руския „Новичок“ и негови образци са специално изкривени, с цел противникът да бъде заблуден. Така че всичките тези отравяния са британско-американска постановка. „Дупката“ се получи основно поради бъбривостта на учените. Избягалият на Запад учен, чийто живот на Запад е добър, освен това, че дните му са преброени поради хронично заболяване, с цел да поддържа своята значимост и съответно да запази финансирането, започна да заявява своята изключителна роля в създаването на това чудодейно бойно отравящо вещество. А действителните участници, които създадоха истинския руски „Новичок“, не можеха да го изнесат въобще. Но изтърсиха, че избягалият на Запад предател имал косвено отношение към създаването на „Новичок“ и че предал на Запад недостоверна информация и умишлено изкривена формула на руския „Новичок“, от една страна, да намали неговия поразяващ ефект, от друга, в случай че се използва, да има възможност да се идентифицира по специален маркер. Наясно сте защо на Запад крият от руснаците образци от използваните ерзацварианти на „Новичок“. Операцията засега върви успешно. Западът със собствените си ръце съсипва здравето на предателите. А някои им помагат в това мероприятие. Това е версия, разбира се.

Превод: издателство PACПEP

Последно от СВЯТ

Войната в Украйна – кървав заговор срещу славяните: Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война. Операция „Z“ (Zion/ Цион)

Крим Днес предаването на Крим от РСФСР в състава на Украинска ССР през 1954 г. мнозина

The Bulgarian Times

Фейсбук страница