Сатанински символи в личните карти на гражданите на Република България (ВИДЕО)

//

Българските лични карти (IDENTITY CARD – карта за идентифициране на човека) по образец от 2001 г. се издават от държавната автоматизирана паспортна система във вид на смарт-карта по технология на Израелската фирма „Суперком ЛТД“ в съответствие с изискванията на Международна конвенция за гражданска авиация, а също и с приетия по-късно глобален стандарт, според подписаните документи в гр. Ка-нанаскис (Канада) на 27.07.2002г. Личните карти се състоят от седем зони, включващи множество персонални данни, в това число идентификационен номер (личен номер – ЕГН) и фото изображение с лазерен печат. В задната част на картата е разположена зона за машинна обработка във вид на код.

Паспорти-карти, разработени по Израелска технология се издават и в Молдавия, Украйна, Австрия и др. (В.П. Филимонов. „Апокалиптичность современной глобализа- ции“, с.25.)

Нека внимателно разгледаме личната карта. За целта можете да се „въоръжите“ с лупа, макар че ако имате добре зрение ще различите всичко и без помощни средства. Да видим обратната страна на картата. В дясната горна част е разположен кръг с лазерен печат. В средата на кръга има преливащ се надпис: „BG“ или „БГ“.

Ако се вгледаме в лазерния печат ще видим, че окръжностите (които сме изобразили на рис.1 с пунктирани линии, обозначени с цифра 1)

 

са всъщност непрекъснати надписи Република България. Става ясно, че лазерният печат символизира държавата. Отдясно на печата на държавата е изобразен „Змей“. Главата на звяра е във вид на шестолъчна звезда. От устата на „Звяра“ излиза линия (обозначена на рис.1 с цифра 2)

 

и представлява всъщност непрекъснат надпис – „ЛИЧНА КАРТА IDENTITY CARD“. Краят на опашката на звяра се намира до отворената му паст…

Из откъс от книгата “Печатът на антихриста” от Монах Мартиниан (Боянов)

ДОПЪЛНЕНИЕ 

Кои са скритите символи в българските банкноти?
С Еленко Ангелов
Операция история / Bulgaria ON AIR

ВИДЕО

 

 

ПО ТЕМАТА

Статуята на Смъртта в центъра на София (ВИДЕО)

 

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница