Свети Климент – наравно с братята Кирил и Методий: Съвременната ни форма на азбука – Кирилицата, е българско дело

Безспорен исторически факт, но практически игнориран в онова, което изучаваме

Има истина, отдавна известна на историците и филолозите. Братята Кирил и Методий са създали славянската азбука, но техния ученик Свети Климент Охридски е авторът на днешния й вариант, който използваме.
Дело на братята е глаголицата, а на Свети Климент – кирилицата.

Описанието на живота му е в две гръцки жития: „Пространно житие на Климент Охридски“ от Теофилакт Охридски (1084 – 1107) и в „Кратко житие на Климент Охридски“ от друг охридски архиепископ и също грък – Димитрий Хоматиан (1216-1234). Теофилакт е този, който го нарича „пръв епископ, който проповядвал на български език“ (πρωτος εν βουλγαρω γλοσση επισκοπος) и „най-учен мъж“ (ανηρ λογιωτατος), а Димитрий Хоматиан пише за Климент: „Пръв той заедно с божествения Наум, Ангеларий и Горазд усърдно изучил Свещеното писание, преведено с божествено съдействие на тукашния български диалект от Кирил, истински богомъдър и равноапостолен отец, и отначало още бил заедно с Методий, известния учител на благочестие и православна вяра на мизийския народ.“

КИРИЛИЦАТА – ДЕЛО НА БЪЛГАРИН

Историята на кирилицата е описана от Хоматиан така:

„Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи…

Те със страшна войска преминали Дунава и завзели всички съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия. Преподобният мъж водел произхода си оттам. Той още от майчината си утроба бил избран от бога и още като дете обикнал богоугодния начин на живот. Пръв заедно с божествения Наум, Ангеларий и Горазд усърдно изучил Свещеното Писание, преведено с божествено съдействие на тукашния български диалект от Кирил, истински богомъдър и равноапостолен отец, и отначало още бил с Методий, известния учител на мизийския народ на благочестие и православна вяра…

Изобретил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил.

С тях написал цялото боговдъхновено Писание, похвални слова, жития на свети мъченици и преподобни и свещени песни, на които с усърдие научил по-способните си ученици, а достойните от тях издигнал до свещенически сан. Така чрез собственото си усърдие превърнал варварския и див народ в свет народ, като извършил апостолско дело, и заради това бил удостоен с апостолска благодат.“

Налагането на кирилицата като графичен образ на новата азбука е започнало при цар Симеон, макар че двете форми – тя и глаголицата се употребяват съвместно няколко века. Случилото се тогава е фиксирано в това „Похвално слово“ – документ от 10 век (авторът е анонимен, може би самия Свети Климент) – давам картинка от документа).

ПОХВАЛА ЗА ЦАР СИМЕОН
Великият между (царете цар Симеон),
възжаждал със желание пресилно —
той, мощният владетел, — да открие
познанията, скрити в дълбината
на тез труднодостъпни книги
и в мислите на многомъдрия Василий,
заповяда на мене, немъдрия по знание,
да променя речта във друга форма,
но да запазя смисъла на мислите му.
(край на първия куплет)

Разликата между двата графични образа – кирилицата и глаголицата се вижда в картинките, които давам. Глаголицата има два използвани форми на графика – закръглена и ръбеста (готическа). Ще отбележа, че кирилицата, а не глаголицата е тази, която се използва и от др. народи освен нашия.

И най-сетне се питам защо толкова много десетилетия – и при социализма, и при демокрацията, истинската история на съвременната ни азбука само се маркира, така да се каже, без да се изучава и въобще не се акцентира, че азбуката е била жив организъм и именно българин (както четем в житието на Климент) е създал днешната й графична конструкция?

Преди години пуснах такъв пост с призив за дискусия и осъвременяване на учебниците ни, но за съжаление и досега това не намери отзвук.
А фактът не е без значение!
Вкл. и срещу опитите за манипулиране на историческите истини за азбуката ни, както тези отново го направиха руските власти и тяхното посолство у нас.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Снимка 1: Похвално слово за Симеон
Снимка 2: сравнение на овалната и готическата форма на глаголицата
Снимка 3 сравнение на графичните образи на кирилицата и глаголицата. Разликата е огромна.

  • Григор Лилов

История Славнобългарска

Защо френските крале падали на колене пред българско евангелие ?

Последно от БЪЛГАРИЯ