Скритата опасност от радиацията от безжичния интернет и клетъчните телефони

Артур Фърстънбърг е учен и журналист, който е начело на глобално движение за разрушаване на табуто около тази тема. След като завършва Phi Beta Kappa-Университета „Корнел” със специалност математика, той посещава Калифорнийския университет, Медицинското училище в Ървайн от 1978 до 1982 г. Травмата от свръхдоза рентгенови лъчи прекъсва медицинската му кариера. През последните 35 години той е изследовател, консултант и лектор за въздействието на електромагнитното излъчване върху здравето и околната среда, както и практик на няколко лечебни изкуства.

Т.Е.: Вашите притеснения са от естество, което не е добре разпознато в нашата нация.

А.Ф.: Все още не. Все още не са добре познати на много места по света.

Т.Е.: Но в някои страни са проучени доста добре, нали?

А.Ф.: В Русия и Украйна, както и в бившите съветски републики. Да, те бяха проучени доста обстойно. За съжаление, когато Желязната завеса падна, западните далекосъобщителни компании нахлуха в тази част на света. И сега всички там също са пристрастени към своите мобилни телефони. Въпреки че по документи, официално имат по-големи защитни мерки и по-строги ограничения, на практика това не е много различно от тук. И обикновената публика повече не е запозната. Поне все още преподават ефектите от биологичните ефекти на радиочестотното излъчване в медицинските учебни заведения в Русия.

Т.Е.: Вероятно бихме могли да започнем разговора с електрическата природа на живота и как мозъкът, сърцето и нервната ни система всъщност са като фино настроени електрически системи.

А.Ф.: Да, така е и ние сме ужасени от това… в науката, медицината. Посещавах медицинско училище в продължение на 3 години. Използваме невероятно много електричество при диагностиката. И често при лечение на различни заболявания – електрокардиограми, електроенцефалограма, електромиограми, рентгенови лъчи, ЯМР, използваме електричество за рестартиране на сърцето, PEMS устройства, импулсни електромагнитни полета, устройства за лечение на различни неврологични разстройства, психични разстройства, обаче отричаме факта, че клетките ни са електрически, че нервната ни система работи електрически. Ние сме склонни да се концентрираме върху потенциала на действие като сигнал, който съпътства движението на химикали, транспортирането на натрий в нас, трансфера на калий извън нас и забравяме, че основния сигнал, който подкарва всичко това, е електрически. Всъщност, както знаете, от книгата на д-р Бекер, той открива, че клетките, които са били считани за опаковъчен материал, а именно – шванновските клетки, периневралните клетки, които заобикалят нервните клетки, дефакто носят малко ток. И че сърцето ни работи електрически, по този начин работят електрокардиограмите – ако спрете проводимите пътища, сърцето ви може да спре. Мозъкът ни също. След появата на мобилните телефони, особено нашият мозък все повече се моделира като много сложен цифров компютър. И всъщност това вероятно не е вярно. Бекер беше пионер в това да покаже, че има напълно друг аспект на мозъка и тялото ни и после на организма ни, който е аналог, и че пренася истински електрически ток, а не просто импулси от информация. И това е в съответствие с това, което е известно от над 5 000 години в Китай. Акупунктурата наистина е сложен лексикален модел на човешкото тяло, който е открит отдавна.

Т.Е.: И това е задълбочено проучено, как протича електричеството през тялото и начина, по който нашите органи, нашите системи функционират по отношение на енергийните потоци, блокажите и енергията и как да работим с тези неща.

А.Ф.: Правилно. И не само потоците вътре в нашето тяло, но и потоците към и извън тялото ни. Имаме концепта за dan tien в китайската медицина и енергийните центрове в индийската медицина. Точките на стъпалата, бъбречните, в акупунктурата се наричат бълбукащи извори. Защо? Защото там енергията или електричеството (както се изучава от много хора в Китай) са еквивалентни, клокочещи нагоре от земята към краката ви, а точката на върха на главата ви е, където тя клокочи надолу, така да се каже от небето. Това е непрекъсната електрическа верига между небето и тялото ни и надолу към земята.

Т.Е.: Земята е електрическа и атмосферата ни също е електрическа. И между тях има динамична връзка.

А.Ф.: Правилно. Да, така че ние живеем в това, което е известно на атмосферната физика като глобална електрическа верига. Горната атмосфера и йоносферата са до голяма степен заредени йони, електрони, протони, заредени кислородни атоми и електричество, пътуващо с голяма лекота към йоносферата. И всички знаят, че мълнията е електрическо явление. Това, което на хората не им е известно много, е, че земята също е добър проводник и провежда електричество. Нашите електрически съоръжения използват това с добро предимство, защото много от връщащите се токове от къщата ви обратно към електроцентралата непременно пътуват към земята. Ето защо къщите и уредите са заземени, защото земята е добър проводник. И част от тази верига, която е свързана, затваря ел. вериги през потока от атмосферни йони между земята и небето, и те преминават през нашите тела. И това е част от ел. верига, в която всъщност живеем и дишаме, стоим и работим в електрическо поле около 130 волта/метър. Това е, което пътува от небето към земята чрез атмосферни йони през върха на главите ни и надолу към земята.

Т.Е.: И целият живот съществува по много сходен начин – от животните и насекомите до растенията.

А.Ф.: Всичко е напълно зависимо от него.

Т.Е.: …и се влияе от всичко, което е в атмосферата електрически.

А.Ф.: Това е много важно. И затова написах книгата си. Това е, което ние, нашето общество отричаме и го отричаме от много дълго време, което води до факта, че ние сега излъчваме електричество свободно по въздуха, без да мислим какво причинява на нас и нашата среда. В момента говоря конкретно за безжичната технология, мобилните телефони и другите подобни.

Т.Е.: И в тази своя книга споделяте документирани изследвания и проучвания, които демонстрират действителните въздействия на различните форми на електрическата технология върху нашето физическо здраве. И преди да се заемем с тези неща, смятам, че можем да обясним разликата между някои от тези различни технологии, как са свързани в електромагнитния честотен спектър.

А.Ф.: Исторически или каквото съществува днес? Книгата ми започва с 1700-те години.

Т.Е.: Нека започнем с малко история.

А.Ф.: Първоначално електричеството се е смятало за свойство на живота, до Исак Нютон. To е било използвано първоначално в медицината почти два века, преди да започнем да го използваме интензивно за осветление на къщите ни и захранване на машините ни. Използвано е като панацея за лечение на много форми на заболявания – глухота, слепота, парализа, артрит и какво ли още не – хората са се опитвали да ги излекуват с електричество. Наричало се е електротерапия и е била успешна в много случаи. През 1800 г. италианският физик на име Алесандро Волта изобретява електрическата батерия. Той прави решаващото изказване, че електричеството всъщност няма нищо общо с биологията. Между него и неговия сънародник Галвани се разгорещава дебат дали електричеството е просто един аспект от живота, който сме измислили как да се възползваме от него или не е от значение и присъщо за живота и мнението, че то е неприсъщо за живота спечелва и така започнахме да използваме електричеството за неща като електрически светлини, всъщност телеграфните проводници се появяват първо. В началото всичко, което се имали, е било прав ток, първоначално от триещи машини, произвеждащи статично електричество. И после беше открита електрическата батерия и все още е имало само прав ток, който е текал само в една посока от положителния към отрицателния полюс, докато в крайна сметка не беше открит променливия ток, при което имате електрони, които се колебаят в проводника напред и назад много пъти в секундата [пътуват от + до – и се връщат в + много пъти в секундата]. Това, което имаме в къщите си, в днешно време тук в САЩ и Канада, вибрира напред-назад по полето 60 пъти и се нарича 60 херца или 60 цикъла [от + до – и се връща в + 60 пъти в секундата]. В Европа е 50 цикъла. И другият аспект на това е, че всеки път, когато посоката се променя, тя създава променящо се електромагнитно поле. Всеки път, когато преминава електричество през жицата, дори прав ток, около нея е налично електромагнитно поле и то намалява бързо с разстоянието, но излиза навън във Вселената почти завинаги.

Променящото се електромагнитно поле създава вълна от изменения, която също пътува във Вселената. И това пътуващо изменение в електромагнитното поле се нарича електромагнитна радиация. Така че, когато електричеството преминава през проводника, създава електромагнитно поле около него. Когато електричеството се променя, например, когато върви напред-назад (тъй като променливия ток променя посоката си), промените в полето се излъчват из пространството завинаги. Това е електромагнитна радиация. По същество това е сигнал, който казва на всеки друг проводник в пространството, на всеки друг електрон в пространство, че се движи в тази посока. Независимо дали удря електрон, който може да бъде на километри разстояние, електронът, който е ударен от тази вълна, започва да се движи. И така променящото се електромагнитното поле произвежда електромагнитна радиация. Когато тази радиация удари жицата някъде другаде, това предизвиква електрически токове в този проводник. Ако удари тялото ви, предизвиква електрически ток в проводниците в тялото ви. Кои са проводниците в тялото ви ли? Това са нервите ви, кръвоносните ви съдове, акупунктурните ви меридиани, така че всеки път, когато бивате ударени от било то естествено или изкуствено електромагнитно излъчване, то предизвиква протичане на електрически ток в тялото ви. Проблемът е, че променливия ток по принцип не съществува в природата. До известна степен се случва, когато удари мълния, тъй като тя произвежда много ниски честотни вибрации. Магнитното поле на Земята е прав ток. Така че по-голямата част от това, в което живеем, с изключение на вълните с много ниска честота от светкавиците, е прав ток. Променливият ток, който сме въвели е много по-мощен от всички естествени полета, с които сме еволюирали и при това сме увеличили честотата, далеч над всичко, с което сме се развили. Така че, когато ни ударят радиовълни от радиостанциите и много мъничките, много високочестотни радиовълни от мобилните телефони и мобилните кули, това също предизвиква електрически токове във всички проводници в нашите тела. Тъй като не сме еволюирали с тях, те пречат на естествените електрически токове, които текат през телата ни, които не са свикнали с тези видове честоти, използвани с такива нива на мощност. Телата ни са еквивалент на много сложни електронни машини, на които се пречи.

Т.Е.: Електроинженерите разбират как различните по-чувствителни електронни устройства могат да бъдат разстроени и дори повредени.

А.Ф.: Това причинява радиочестотни смущения, а електроинженерите разполагат с нужното оборудване. Обаче се забравя, че ние също сме много деликатни електронни машини. Ние също трябва да се погрижим всичките тези неща, които летят около нас да не ни пречат, нали? Навън се получава супа, която бихме могли да наречем мръсно електричество. Концепта за мръсното електричество е наличен в окабеляването и лесно може да се засече с FM радио. Ако разполагате с ръчно радио с батерия, не дигитално, настроите го в началото на циферблата, където няма интервал, и после го включите. Ако не е налично мръсно електричество около вас, тогава ще чуете нежно съскане. Ако обаче го пренесете до стената, където има кабелен телефон, ключ за осветлението или контакт, в днешните домове на повечето хора радиото ще бръмчи и крещи, ще издава всякакви силни шумове. Това се нарича мръсно електричество. Тъй като всички тези електронни устройства са включени в стената и произвеждат променлив ток с висока честота от различни видове странни неща, то навлиза във вътрешното окабеляване и ни облъчва, разболява ни. Това е т.нар. мръсно електричество. Д-р Самюел Милъм (Dr Samuel Milham) през 2011 г. публикува книгата си “Dirty Electricity: Electrification and the Diseases of Civilization”, която е основа на някои мои изследвания.

Т.Е.: Има ли такова нещо като „чиста електроенергия”, която да не е вредна? Такава, която да е направена от човек?

А.Ф.: Това е добър въпрос. До някаква степен всичкото изкуствено създадено електричество е вредно и това е така, откакто започнахме да използваме статично електричество. Както става ясно в началото на книгата ми, е имало вреда, която до някаква степен може да бъде изчиствена. Има инженерни решения. Електромагнитното поле около проводника е неволно поле и можете да го изолирате, можете да поставите проводници и можете да ги заровите, и можете да ги конфигурирате така, че да сведете до минимум електромагнитните полета, излизащи от него. Веднага щом започнете да му поставяте променлив ток, проблемът със защитата става по-труден, но не и невъзможен. Разликата между всичко това и безжичната технология е, че ние я излъчваме умишлено на всеки квадратен сантиметър от земята. Това е опасно и не може да бъде поправено.

Т.Е.: Не се задържа ли?

А.Ф.: Точно така.

Т.Е.: Подобно на пожара, който се задържа в камината, но ако излезне от нея, може да унищожи всичко.

А.Ф.: Да направим аналог с микровълновата печка. Докато микровълновата фурна е изолирана и вратата й е затворена, тя е от полза – можеш да поставиш храна в нея и да се сготви, но ти не отваряш вратичката докато готвиш храната си, защото иначе ще те сготви. Мобилния телефон е малка микровълнова печка с отворена врата. Той е неизолиран източник на микровълнова радиация, който поставяте до главата си.

Т.Е.: Нека да поговорим за въздействията и да започнем с историческите връзки между въвеждането на всяко ново ниво на електрическа технология и болестите, избухнали едновременно с това.

А.Ф.: Добре. Първата технология, която всъщност беше използвана за употреба извън медицината, беше телеграфията – телеграфните жици. Била е прокарана много бързо, по много крупен начин с милиони километри телеграфни проводници, обикалящи около Земята, започвайки през 1840-те, 1850-те, 1860-те, 1870-те години. Подводни кабели са били положени. Били са по целия свят. В медицинската литература започва да се съобщава за нова болест, която тогава са наричали неврастения, а днес ние наричаме това тревожно разстройство. Но от времето, когато е описана за първи път, което е през 1860-те, до края на 20-ти век това се е смятало за физическо заболяване, а не за психологическо, както го считаме днес. И те са изследвали и са търсили причината. Нанесло е поражения на огромен брой хора в целия западен свят и привидно е следвало посоката на телеграфните проводници. Всеки път, когато са поставяни телеграфни жици, изведнъж в тази част на света хората са получавали неврастения. В книгата си привеждам аргументи, че това се дължи на излагането на електромагнитни полета.

През 1889 г. променливият ток по същество е бил впрегнат. Той е изобретен от Никола Тесла, а патентите му бяха приети от Уeстингхаус и изведнъж сме можехме да предаваме електричество на дълги разстояния с малка загуба на мощност. И това е било впрегнато изключително бързо, толкова бързо, че преминахме от практически нулева употреба на променлив ток до интензивното му използване за една година и годината беше 1889 г.

1889 г. беше годината на първата голяма съвременна епидемия от грип и тя продължи по целия свят и продължи с години и уби няколко милиона души. Не толкова интензивно като епидемията от 1918 г. Преминаваме напред към 1918 г., когато Съединените щати навлизат в Първата световна война и Маркони е показал на света, че могат да се използват радиовълни и демонстрира едно от първите предавания 20 години по-рано, но когато САЩ влязоха в Първата световна война, използвахме интензивно радио технологията за първи път като част от нашите военни постижения. И след Първата световна война започва развитието на комерсиалното радио. В книгата си привеждам аргументи, че епидемията от грип в Испания е причинена от внезапната промяна в земната електромагнитна среда от използването на радиостанции в световен мащаб за първи път.

Т.Е.: Колко близки бяха във времето испанската грипна епидемия и прилагането на радиотехниката?

А.Ф.: Изключително близо. Испанският грип започва в американските бази в тази страна, където войниците са се обучавали в използването на радиовълни. А инсталирането на най-мощния алтернатор, 50 000-ватов алтернатор в Ню Джърси, от САЩ за използване при комуникация в чужбина, става през септември 1918 г., точно когато испанската епидемия от грип стана толкова смъртоносна.

Т.Е.: Добре, просто исках да изясня това. Да, продължи с историческата прогресия.

А.Ф.: През 1957 и 1958 г. е изграждането на невероятно мощни радарни станции на гражданската защита. Отново от Съединените щати, от бряг до бряг и в цяла Канада, Аляска, в океаните и самолетите, и това също съвпада със следващата епидемия от грип.

През 1968 г. беше първото изстрелване на военни спътници – и всъщност почти първото изстрелване на спътници – имаше Спутник, имаше няколко изолирани сателита. През 1968 г. с един замах удвоихме броя на спътниците в небето и това съвпада с хонконгския грип от 1968 г. Сега хората ще се противопоставят на идеята, че грипът не е инфекциозно заболяване. Ето затова съм посветил на това две цели глави в книгата си. Дори в най-смъртоносната епидемия, която практически се е случила в историята ни, а именно испанския грип от 1918 г., е имало внушителни усилия в опит да се демонстрира инфекциозния характер на това заболяване. Лекари в различни университети са набирали стотици здрави хора и са ги водели до леглото на най-тежко болните от грип и са се опитвали да ги заразят, опитвали са се да ги заразят чрез събиране на секрети и слуз и вземане на проби с тампони от гърлото на много болни хора и здрави хора са ги поглъщали, слагани са в очите им, в носа им. Инжектирали са хората с кръвта на болни хора. Те са били напълно неспособни да заразят нито един здрав човек с грип от болни хора по време на най-смъртоносната епидемия, която този свят някога е познавал. Същото нещо се е опитало и при конете. Грипа засяга и конете, така че те са се опитвали да заразят здрави коне със секрети от болни коне. Също неуспешно! Това е очарователно. Бих казал, че някои от старите научни доклади са забавно четиво. Обаче съществуването на грипен вирус е добре установено. Но връзката между вируса и болестта всъщност е под въпрос, а връзката между грипа и електричеството е много силна.

И това ни довежда до днешно време – следва революцията на безжичната връзка, което наистина е тласъка за написването на моята книга. Тъй като аз съм председател на Cellular Phone Task Force. Сформирахме се през 1996 г., когато технологията за цифрови мобилни телефони дойде в Съединените щати. И стимула за помощта ми да започна това е моята собствена травма от електромагнитна енергия, когато бях в медицинското училище. Това е, което ми попречи да завърша четвъртата си година. И така, изучавам това от 1980 г. насам. Живеех в Ню Йорк и имах група за подкрепа на други хора, които бяха получили поражения или от химикали, или от електричество, и когато видяхме какво предстои, а именно революцията на безжичните мрежи, трябваше да се направи нещо по въпроса, затова започнах тази организация. И научих доста бързо, че: 1) хората не искаха да чуят за това; 2) политиците не искаха да чуят за него; 3) съдиите не искаха да чуят за това. FCC [Федералната комисия по съобщенията] не искаше да чуе за това. С други думи, политическите действия по този конкретен екологичен въпрос нямаше да ни отведат много далеч и бързо разбрах, че обществото трябва да бъде образовано.

Т.Е.: Е, написахте, че Конгресът прие закон през 1996 г., който направи незаконно регулирането на безжичните технологии въз основа на здравето.

А.Ф.: Това е невероятно и е точно така. Да, Законът за далекосъобщенията от 1996 г. всъщност гласи, че щатовете и градовете може да не регулират безжичната технология въз основа на здравето. Че това зависи изцяло от FCC и ако FCC я позволи, тя трябва да бъде разрешена от вашия град и вашия щат.

Т.Е.: Защо Конгресът би направил това? Защо политиците ще се съгласят на такова нелепо нещо?

А.Ф.: Е, всъщност, почти не беше така. Това се дължи на машинациите на телекомуникационната индустрия. През 1995 г. Агенцията за опазване на околната среда изготви свои собствени наредби, които биха били задължителни в Съединените щати и не биха попречили на никого да регулира това. И те бяха готови да ги пуснат.

Асоциацията на телекомуникационната индустрия, мисля, че всъщност беше PCIA, Асоциация на личните комуникационни индустрии (Personal Communications Industry Association), лобира/проагитира Конгреса да забрани на Агенцията за опазване на околната среда регулирането на безжичните технологии. Той отне цялото им финансиране относно тяхната регулаторна дейност и предостави изключителни правомощия върху здравето на Федерална комисия по съобщенията, която няма опит в областта на здравето и безопасността. А Законът за далекосъобщенията от 1996 г. първоначално нямаше тази разпоредба в него, но премина в комитет. Беше House Commerce Committee назад през юни или юли 1995 г. и това, което излезе от комитета, съдържаше това малко изречение: „Никой щат или местно управление, нито публичните им организации, не може да регулира въздействието на радиочестотното излъчване върху околната среда в случай, че е съобразено с регулациите на Федералната комисия по съобщенията“. И дори не се казва здраве, а „въздействие върху околната среда“, така че сериозно се съмнявам, че някой от конгресмените, които са гласували този законопроект, е бил наясно, че забранява на щатите и градовете да защитават здравето на своите граждани. Но това беше прието и президентът Клинтън го подписа, а това е спънка за хората в цялата страна от 1996 г. Не само за спирането на клетъчните кули да се появяват навсякъде, но дори и за ходенето до техните градски съвети и беседването относно здравето, защото ако говориш за здраве, следващото изречение от Закона за далекосъобщенията гласи, че телекомуникационната компания може да съди града. Значи всички са заглушени. Учените са заглушени. Има хиляди проучвания, които казват, че тези неща са вредни, но дори и да сте учен, не можете да отидете в своя градски съвет и да кажете: „Хей, това е вредно, не го слагайте“. Не можеш дори да говориш за това.

Т.Е.: И така, има ли особена надежда за промяна на това законодателство?

А.Ф.: Е, мисля, че няма, поне докато обществеността не бъде образована. Мисля, че в този момент съдиите няма да се изложат на риск. Всеки има свой мобилен телефон, всички са пристрастени към технологията. Това е многомилиардна индустрия. Това е може би най-богатата индустрия в света. Никой съдия няма да се изправи срещу тази индустрия, докато обществеността не застане на тяхна страна. Никой законодател няма да се противопостави на индустрията, докато обществеността не е на негова страна. Всичко трябва да се случи заедно.

Т.Е.: Значи обществото трябва да го изисква.

А.Ф.: Правилно. Обществеността не само трябва да го изисква, но и обществеността трябва да осъзнае какво си причинява. Обществото трябва да осъзнае – и в книгата ми има глава за рака, глава за диабета, глава за сърдечните заболявания… Обществеността трябва да се събуди от факта, че по-голямата част от рака, диабета и сърдечните заболявания, които имаме в нашия свят, се причинява от безжичната технология и особено от мобилния ви телефон.

Т.Е.: Точно с това исках да продължим и механизмът или как тази електрическа технология причинява тези заболявания.

А.Ф.: Добре. Първо е фактът, че го прави. И това беше открито, както споменах преди, от д-р Самюъл Милъм, пенсиониран от Министерството на здравеопазването на щата Вашингтон. Той написва своята малка книжка, наречена „Мръсно електричество“ през 2011 г., и в нея има невероятни диаграми, от 1930-те и 1940-те години, когато се е провеждала програмата на президента Рузвелт за електрификация на селските райони. И така, веднага след като се електрифицира даден щат, процентът на рака, диабета и сърдечните заболявания в селския район е станал петкратен. Изведнъж областите, които са били електрифицирани, са имали пет пъти повече от тези заболявания, отколкото районите, които не са били електрифицирани. Това беше шокиращо. Освен това хората не искаха да го чуят.

Върнах работата му около 1800-те години назад и установих, че не само това, което той казва, е истина, но и че е вярно от доста дълго време – че преди да обградим земята с милиони километри телеграфни проводници, всъщност не е имало такова нещо като диабет. Това е било изключително рядко заболяване. Ако сте лекар, сте имали късмет, ако видите два случая през целия си живот. Дори лекарите, писали книги за това, не са виждали повече от два случая през живота си. Един или два случая. Ракът е бил много рядко заболяване. Сърдечни заболявания не е имало, освен при стари хора и при кърмачета, поради вродени нарушения. Това важи до около 1850-те. През 1850-те и 1860-те, изведнъж, където и да се появи електричеството, са започнали да наблюдават увеличение на тези три болести. И това продължава и до днес и аз го свързвам с всеки един напредък в електрическите технологии. И обяснението е свързано с това, което се случва в нашите клетки и всъщност с електроцентралите в нашите клетки, където метаболизираме храната си (наричат се митохондрии). Последната стъпка в метаболизма е електронно-транспортната система в митохондриите, където електроните от храната ни се комбинират с кислорода, който дишаме и по същество изгаряме храната си и произвеждаме енергия. Транспорта на електроните се смущава от електромагнитното поле.

Т.Е.: Което изглежда очевидно.

А.Ф.: Да! И какво се случва, когато се намесите в транспорта на електроните? Не можете повече прекомерно да метаболизирате захарите, така че те се връщат обратно в кръвта и получавате диабет. Какво се случва, когато не можете повече ефективно да метаболизирате мазнините? Мазнините се връщат обратно в кръвта. Мазнините се отлагат в артериите и получавате сърдечни заболявания. Другата страна на това е, че не използвате добре кислорода, който дишате. Така че всичките ви клетки до известна степен изпитват кислороден глад. А ракът процъфтява в анаеробна среда – анаеробен метаболизъм. Всъщност, начина, по който обикновено се диагностицира ракът в днешно време, е, свързан с това, че раковите клетки използват огромни количества глюкоза при анаеробна глюколиза. Правите снимка на тялото и зоните, които показват, че имат много радиомаркирана глюкоза, са областите, в които търсите рак. И така, тези три заболявания ще се увеличат, ако пречите на транспорта на електрони. И точно това се случва.

Т.Е.: Четейки книгата Ви, за всичко, което представяте има много, много убедителни аргументи.

А.Ф.: Не съм измислил тези неща. Много съм добър в реденето на пъзел. Много добре виждам цялостната картина. Всичките ми източници отнасящи се до историята са оригинални. Всичките ми източници за научната част и аз не съм си измислил всичко това – сред тях са д-р Мартин Бланк и Реба Гудман от Колумбийския университет. До пенсионирането си, говореха за намесата на електромагнитните полета в транспорта на електроните. Има и други. Всичко в моята книга е документирано подробно в библиографията. Тя е дълга почти 140 страници, защото знаех, че всичко, което казвам, ще бъде противоречиво и трябва да бъде подробно документирано. И е така.

Т.Е.: И така, вероятно бихме могли да навлезем в някои от проучванията на въздействието върху животни и насекоми; разпадането на птичи и пчелни колонии в днешно време е огромен проблем.

А.Ф.: Да, пчелите са една от най-интересната част от това. Днес има много доказателства, че синдромът на колапс на колониите при медоносните пчели се дължи на електромагнитно замърсяване, до голяма степен от клетъчните кули. По целия свят има невероятни доказателства, че пчелите са склонни да изчезват от местата, където има в близост клетъчни кули. Има научен труд, обясняващ това…, но да се върна отново към историята – първият случай на докладване на нещо подобно е на остров Уайт, Англия, където Маркони построява първата си радиостанция. И веднага през 1904 г. пчелите започват да изчезват от този остров и това е наречено болест на остров Уайт. В книгата си навлизам в историята на това, защото разстройството на колапса на колонията не се появява от нищото. Има цяла история, която стига назад до 1904 г. Освен че е станало много по-зле и драматично в съвременните времена, отново съвпада с технологията на мобилните телефони. Най-драматичният експеримент, според мен, е бил проведен в Швейцария от Даниел Фаавър (Daniel Favre). Може и да бъркам името му с някой друг, но там имаше драматичен експеримент, при който медоносните пчели са били изложени на действителен мобилен телефон. След това на кратки интервали са вземани проби от хемолимфата на пчелите, която е пчелната версия на кръвта. И в рамките на 10 минути след излагането им на мобилен телефон, пчелите практически не метаболизират храната си, нивата на захарта се повишават до много високи нива в кръвта им. Нивата на мазнините се повишават до много високи нива в кръвта им, нивата на протеините, нивата на аминокиселините се повишават до много високи нива в кръвта им. Обмяната на веществата спира. И всичко това за 10 минути при пчелите. А техния метаболизъм е много, много по-бърз от нашия, така че се показва първо. Грандиозно е!

Питахте за птиците. Проведени са проучвания върху птици. Изтъквам изследванията на Алфонсо Балмори (Alfonso Balmori) в глава 16, защото той специално е изследвал всякакви птици във Валядолид, Испания, където живее и работи. Той е биолог по дива природа и показва как всички различни видове са много по-често срещани в райони, в които няма клетъчни кули, и те стават все по-рядко срещани, колкото по-близо сте до клетъчни кули и той е наблюдавал и описал поведение им. Наблюдавал е щъркели и врабчета. Правил е експерименти със земноводни, отглеждайки ги в резервоари, защитени и незащитени. Също много драматично. Защитените резервоари с попови лъжички, които той поставя на високо – и двата са били на балкон на сграда, на четвъртия етаж, която е била на 200 метра от мобилна кула. Всички защитени попови лъжички живеели, незащитените практически всички са загинали. Беше много драматично. И това ви кара да зададете въпроса: защо толкова много видове земноводни изчезват от усамотената пустош? Това вероятно има много общо с това, че ние не се отнасяме към радиостанциите, радарите и клетъчните кули, които поставяме в усамотената пустош като покушение върху околната среда, а те са.

Т.Е.: А те засягат и растенията. Има проучвания как горите са били засегнати от радарни станции.

А.Ф.: Особено през Студената война. Това беше документирано в Германия, близо до границата между Източна и Западна Германия, където имаше много радари, насочени към тази граница. И те имаха термина „Waldsterben” („Горска смърт”). И конкретно се е случило в райони, които са били силно облъчени.

Т.Е.: Има интересен парадокс с хората, които са най-засегнати от тази технология, чието здраве е засегнато най-много. Човек би предположил, че именно малките и немощните са най-засегнати, но проучванията показват, че всъщност най-здравите членове на населението и хората на възраст между 15 и 30 години са най-податливи на грипните огнища.

А.Ф.: Да, това беше своеобразен аспект на грипа и той все още е особен негов аспект, въпреки че в днешно време чуваме реклами, които ни казват възрастните хора и бебетата да се ваксинират. Но всъщност грипът по-често ви разболява, ако сте на възраст между 20 и около 50. И колкото сте по-силни и по-здрави, толкова по-голяма е вероятността да се разболеете от грип. И това е било много драматично при грипната епидемия от 1918 г. Толкова много, че лекарите са започнали да се притесняват, че съветите им към пациентите им да останат здрави и силни, всъщност ги убиват. Защото най-здравите хора са боледували от грипа и умирали от него.

Т.Е.: Има ли някаква логика защо това се случва по този начин?

А.Ф.: Е , те никога не са разбрали. И хората, които са специализирали грип, след това не са разбрали защо. Моята теория е, че са най-силните и здравите, защото… И е покосило и много бременни жени. Тези от нас, които са най-жизнени, с други думи, хората в младите си години, тези, които забременяват, хората, които са много свързани със света, също са много по-свързани с нашата електрическа среда. През нас преминава много повече жизнена енергия и това е жизненост, която получаваме от света. Когато глобалната електрическа верига се замърси, по същество, с мръсно електричество – точно както когато включим електронните си устройства и компютри в стената, ние замърсяваме окабеляването си с мръсно електричество – всъщност замърсяваме телата си с мръсно електричество, когато хвърляме тези неща навън в света. А тези от нас, които са най-свързани с околната ни среда, са най-податливи на това да бъдат разстроени от нея.

Т.Е.: Има хора, които ще кажат: „Е, ние живеем по-дълго от всякога. Каква е цялата тази врява за болести?”

А.Ф.: В книгата има глава и затова. (Смее се) Глава 14 в „Невидимата дъга” е точно за това – че обмяната на веществата ни се нарушава. И когато забавим метаболизма си, това е като да бъдем поставени в леко състояние на летаргия, и разбира се, ако метаболизмът ви се забави, вие ще живеете по-дълго. И е много интересно. Най-надеждният начин за удължаване живота на животното в лабораторията е ограничаването на приема на храна. Това се нарича изследване за дълголетие, ограничаване на калориите – ако ограничите приемането на храна на животните през целия им живот, те ще живеят по-дълго и ще живеят много по-дълго. Можете да удвоите живота на мишката, просто като намалите приема на храна наполовина през целия й живот. Тя забавя метаболизма си. Но това е здравословен начин за забавяне на обмяната на веществата. Когато намалите приема на храна, скоростта на метаболизма ви намалява, скоростта на заболяването също намалява. Оказва се, че когато сте облъчвали животно – и това може да бъде нейонизиращо лъчение (експериментите протвърждават това също)… Ние проучихме плъхове изложени на радиовълни през целия им живот. И имаме изследвания, при които излагат животни, различни видове животни, на йонизиращо лъчение, атомно излъчване, рентгенови лъчи, гама-лъчи през целия им живот… че ако дозата е достатъчно малка, няма да ги убие, но ще ги направи болни, но живеят по-дълго; че животните, които са изложени на гама-лъчи, при ниски дози получават много ракови заболявания, но средно живеят по-дълго от неекспонираните животни. И същото нещо е с радиовълните – ако излагаш животните на радиовълни през целия им живот (като лабораторните плъхове), те получават повече ракови заболявания, но средно, живеят по-дълго.

Т.Е.: Значи ако не умрат…

А.Ф.: Ако не умрат от болестта си, те живеят по-дълго.

Т.Е.: Ясно.

А.Ф.: Можете да ограничите метаболизма си по един начин и да станете по-здрави или можете да ограничите метаболизма си по друг начин и да живеете по-болен, по-дълъг живот. И точно това правим сега. В нашия свят през 21-ви век живеем по-болен, по-дълъг живот, а продължителността на живота ни не се дължи главно – до известна степен да – но не изцяло на съвременната медицина. Част от това се дължи на целия електросмог, в който живеем.

Т.Е.: Наред с разпространението на технологиите за мобилни телефони, а също и безжичния интернет, широколентовите и сателитите, както и кулите за мобилни телефони и микровълновите кули, в своята книга казвате, че сме на прага на цяло ново поколение и вълна от увеличение на всичко това.

А.Ф.: Да, ние сме. И напоследък е в новините, нарича се 5G. И се планира както на Земята, така и в космоса. На Земята телекомуникационните компании се подготвят за това ново нещо, което те наричат Интернет на нещата, който ще бъде обслужван от вид услуга, която изисква 5G безжична технология. И ще бъде съвсем различно от вида на мобилните телефони и интернет връзките, които имаме сега. Това всъщност ще бъдат „фазирани масиви“, което не е засегнато в моята книга, защото когато я написах, това още не беше запланувано. Но ще са нужни малки клетъчни кули и антени върху съществуващите електрически стълбове, за да го направят. Във всеки квартал, във всеки град по света на разстояние около 200 до 300 фута една от друга [60 до 90 метра], в целия свят. Те ще използват милиметрова вълна. Всяка клетка ще има хиляди малки антени в нея, фокусиращи лъчи към вашия мобилен телефон, към вашия безжичен хъб в домът ви. Силата на радиацията, с която ще бъде ударена, ще се увеличи астрономически. Второто нещо, което е запланувано, е това със спътници в космоса. Едва наскоро [март 2018 г.], Елон Мъск от SpaceX, миналата седмица, получи разрешение от FCC да изстреля в космоса първите си 4 425 спътника [през юни 2019 г.]. Това вече е предоставено. В крайна сметка плановете на SpaceX са за 12 000 сателита, които изцяло да покриват Земята с фазирани антенни масиви, супер високоскоростен интернет от само 200 мили надморска височина. Те ще излъчват към всеки квадрат на Земята. Няма да има достатъчно отдалечено място, където да не бъдете облъчен. Фактът, че това са все още стотици мили над главите ни, не е успокояващ в светлината на случилото се в исторически план – че всеки път, когато драматично сме променили свойствата на земното електромагнитно поле, което се нарича магнитосфера, е имало драматични ефекти върху здравето тук на Земята. И така бием тревога. Съществува нова организация – сравнително нова (тя е основана преди три години) – наречена GUARDS или Global Union Against Radiation Deployment in Space („Глобален съюз срещу внедряване на радиация в космоса”). Уебсайта на GUARDS е www.stopglobalwifi.org. Моят уебсайт е www.cellphonetaskforce.org. Там се продава и книгата ми „Невидимата дъга”. Не е налична в Amazon или Barnes&Noble.

Т.Е.: Добре. Интересно ми е … адаптираме ли се към тези технологии в околната среда?

А.Ф.: До известна степен е трябвало да се адаптираме, ако не бяхме се адаптирали, нямаше да сме тук. До известна степен животните се адаптират. И това е показано в исторически план, например с пощенските гълъби през 1930-те и 1940-те години, когато е било разпространението на радиостанциите по цялата планета… хората, които са имали пощенски гълъби и военните са ги използвали за комуникация – гълъбите са започнали да се губят наоколо и да губят ориентацията си. Те са се приспособили до известна степен. Обаче ние повече не се адаптираме. Да, до известна степен ние функционираме, но получаваме повече ракови заболявания, получаваме повече сърдечни заболявания, получаваме повече диабет, имаме повече бежанци от тази технология. Става въпрос за хората, които са засегнати. Това са хора, които са засегнати съзнателно. Пострадали сме от нея. Бях засегнат през 1980 г., докато бях в медицинското учебно заведение. Така че усещам всичко това. Не бих могъл да използвам мобилен телефон, дори да ми платите един милион долара. Не можеш да го направя. Има хора, които моята организация – освен образование, защита и някои съдебни спорове – ние сме група за подкрепа. Ние сме група за подкрепа на хилядите хора, които ми се обаждат непрекъснато, и… (имаме съвет на директорите, които са разпръснати из Съединените щати, които вършат една и съща работа)… това са хора, които са били изгонени от домовете им, неспособни да работят, живеят в много, много случаи в колите си, в отдалечени места, докато не могат повече. Това е огромен проблем с бежанците. Така е, ако имате изградена клетъчна кула в близост до дома си, се разболявате толкова много, че вече не можете да живеете в него. Ако живеете в жилищна сграда и вашият съсед от другата страна на стената има WiFi точка за достъп, трябва да се преместите. Ако комуналната компания дойде и постави смарт метър (интелигентен електромер) на къщата ви, трябва да напуснете. И на колко хора се случва това? – На огромен брой хора.

Направени са проучвания не само от отделни учени, но и от университе, от правителства, установявайки, че от 3 до 5, а може би до повече процента – броят е нарастващ – от населението на която и да е област в света ще каже на интервюиращия: „Чувствителен съм към електромагнитните полета. Не мога да бъда около електропроводи. Не мога да се занимавам с безжична технология.“ Сега, ако екстраполирате това в целия свят и уточните факта, че може би половината свят все още няма достъп до интернет – като консервативен брой все пак живота на 100 000 000 е бил нарушен от електромагнитната радиация. От тях, и говоря от личен опит, от хилядите хора, които са ми се обадили, поне 1 от 5, 1 от 4 от тях в крайна сметка се е изнесал от дома си. Така че е налице консервативно население от 20 милиона бежанци в света. Това е ужасно нещо. И това е причината да върша тази работа.

Т.Е.: Има изцяло нова занаятчийска индустрия за смекчаващи технологии, които да помогнат на хората да се справят. Има ли налични ефективни смекчаващи технологии, които могат да помогнат на хората?

А.Ф.: Международният институт по строителна биология и екология (International Institute of Building-Biology & Ecology) предлага курсове и сертифицирани специалисти, както за диагностициране и смекчаване на химическото замърсяване, така и на електромагнитното замърсяване на домовете. Нищо не могат да направят по отношение на инфраструктурата – клетъчни кули, радио кули, подобни неща. Но те могат да дойдат в дома ви и да направят измервания. Аз самият имам голяма кутия с оборудване, мога да направя това. Не съм обучен от тях. Сам съм се обучавал. Можете да посетите уебсайта им www.buildingbiologyinstitute.org… мисля, че така беше. Там можете да намерите списък на практикуващите във вашия район и така те изкарват прехраната си. И това е още една индикация за това колко голямо е населението, което обслужват. Що се отнася до това дали нещо е ефективно. Има начини, по които можете да се защитите. Има и индустрия за производство на защитни тъкани, защитни завеси, защитни сенници за спане, бои, които можете да закупите в различни магазини, импрегнирани със сребърни частици, за да можете да боядисате къщите си със предпазващ материал, пластмаса, която е импрегнирана с метални елементи, които могат да защитят прозорците ви. Всъщност можете да защитите цялата си къща. Можете да построите къща от метал. Не е здравословно, но до известна степен действа.

Защо не е здравословно ли? Защото се отцепвате от земното електромагнитно поле. Не е здравословно нещо да се прави в дългосрочен план. Но като спешна мярка и тъй като няма какво друго да се направи на този свят, много, много хора го правят, докато не могат да издържат повече, и се изнесат и заживяват в колите си. И тогава ми звънят: „Помощ! Къде мога да дойда? Какво мога да направя?“ Е, някои от тях не оцеляват. Някои от тях се самоубиват. Това е огромен проблем. Няма истински добър отговор. Много компании продават разни мошенически устройства – малки дискове, които можете да поставите на мобилния си телефон, които трябва да нормализират радиацията; и неща, които можете да включите в стената си; висулки, които можете да носите, и всякакви такива… Нито едно от тях не действа. И много от тях са вредни. Много от тях излъчват това, което наричат ​​резонансно поле на Шуман от 8 херца, което трябва да дублира резонансната честота на Земята. Просто е повече радиация. Вредно е. Не действа.

Т.Е.: Тогава наистина няма много надежда за …

А.Ф.: Надеждата е в това, да го спрем.

Т.Е.: Правилно.

А.Ф.: Това е заплаха.

Т.Е.: Това е политически активизъм.

А.Ф.: Това е политически активизъм. Това е планетарна спешност. Това е заплаха за живота на Земята. Това ще ни убие след няколко години, ако позволим 5G да се излъчва от космоса.

Т.Е.: И няма начин наистина ефективно и здравословно да бъде спряно или блокирано.

А.Ф.: Отидете да живеете под земята! Не трябва да живеем по този начин. А повечето хора са несъзнаващи. Ето защо аз съм по радиото и затова съм съгласен да давам интервюта; затова написах книгата си. Ето защо помогнах в организирането на GUARDS и създадох Cellular Phone Task Force през 1996 г. Това трябва да се направи. Трябва да се спре.

Т.Е.: И така, как хората могат да се включат в това? Как могат да направят нещо, за да се възползват максимално от своята енергия и активизъм?

A.Ф.: Свържете се с мен чрез уебсайта на моята организация: www.cellphonetaskforce.org. Свържете се с GUARDS: www.stopglobalwifi.org. И се включете към нас. Ние сме много малко хора. Когато кажа много малко… да, ние сме разпръснати по целия свят; да, има учени, които си блъскат главата в стената, точно както ние, активистите, си блъскаме главата в стената. Имаше Апел на международните учени за мораториум за 5G, който беше представен на Европейския съюз. Те също не са чути – 236 учени са подписали това досега. Това е капка в морето. Нуждаем се от повече хора. Нуждаем се от повече информираност. Имаме нужда хората да осъзнаят, че когато вдигнат мобилния си телефон и се обадят, те нараняват себе си. Те унищожават мозъчните си клетки, увреждат здравето си, това пречи на съня им. Ето защо толкова много хора се нуждаят от лекарства за сън и против тревожност, антидепресанти. Първото нещо е осъзнаването. Второто нещо е да се отървете от мобилния си телефон. Третото нещо е да се свържете с нас. Свържете се с мен, свържете се с GUARDS. Купете книгата ми “The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life”. Тя се продава на уебсайта на моята организация, на няколко други уебсайтове също.

Т.Е.: Това е нещо много обезпокояващо.

А.Ф.: Ако се отървем от безжичните технологии… спомнете си какъв беше светът през 1995 г. – и ще оставя аудиторията ви с това – можем да бъдем много по-бодри, телата ни могат да бъдат много, много по-здрави. Ето от толкова дълго време сме с мобилни телефони повечето от нас.

Т.Е.: Добре, значи говориш за това, че можем да спрем да използваме мобилни телефони. Поне можем да получим това ниво на облекчение.

А.Ф.: Не просто да спрете да ги използвате. Трябва да ги изхвърлите. Защото щом го имате, вие увековечавате инфраструктурата: плащате сметката си за мобилен телефон, телекомуникационните компании са задължени по закон да ви обслужва. Това означава всички клетъчни кули, това означава 5G, това означава всички тези спътници.

Т.Е.: Да. И това е най-голямата индустрия на планетата към този момент.

А.Ф.: Това е най-голямата индустрия на планетата и е най-голямата причина за болестите. И хората се противопоставят с: „Няма да се отървем от мобилните телефони. Това няма да се случи.“ Но трябва да им кажа следното: „Е, искате ли светът да продължи? Искате ли да сложите край на живота? До колко цените живота на Земята? Трябва да направите избор.”

Т.Е.: Да, това много добре изяснява проблема. И това е страхотна бележка, с която да завършим. Благодаря ви много за цялата работа и за отделеното време днес.

А.Ф.: Благодаря ти, Тонио.

Т.Е.: Беше много интересен разговор и е забележителна книга.

Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн”

Източник: https://5g-emf.com/arthur-firstenberg-the-hidden-dangers-of-wireless-cell-phone-radiation/

ОЩЕ ОТ АВТОРА

ПО ТЕМАТА

Последно от ЛЮБОПИТНО

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница