След като се появи в Русия първата ваксина срещу COVID-19,  СМИ вече съобщават факти за притискане за ваксиниране на държавни чиновници и служители в учреждения 

Който не иска да инжектира в тялото си непонятно какви вещества и най-важното – неизвестно срещу кой вирус; те постоянно мутират, а за всяка ваксина са нужни години изследвания, може да поиска от медиците следните документи:

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕПАРАТА;

СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ПРЕПАРАТА;

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПОТВЪРЖДАВАТ ЛИЦЕНЗА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ПРЕПАРАТА;

– ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМАТА-ПРОИЗВОДИТЕЛ;
– ДОКУМЕНТ ЗА ДОПУСК И АКРЕДИТИРАНЕ НА ФИРМАТА;
– ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦЕНЗИ НА ФИРМАТА;

СЕРТИФИКАТИ ОТ ИЗПИТАНИЯ НА ПРЕПАРАТА;

СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРЕПАРАТА;

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИВАНЕ, АКО ИМА ПОСЛЕДИЦИ, И НЕГОВАТА СУМА;

ДОКУМЕНТИ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ВАКСИНИРАНЕ:

– ЗА ОБУЧЕНИЕ;
– ЗА ДОПУСК ДО РАБОТА;
– МЕДИЦИНСКА КНИЖКА
– ОТРИЦАТЕЛЕН ТЕСТ ЗА НАЛИЧИЕ НА КОВИД-19 В ОРГАНИЗМА МУ.

След като са предоставени всички документи, трябва да се вземе срещу разписка образец от препарата и да се даде за анализиране в химическа лаборатория.
След това медикът ваксинатор попълва писмено заявление, че с вас или вашия близък няма да се случи нищо след инжектирането – ТОВА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ!

Правата и свободите на човека се залагат още с раждането му. Конституцията и международните норми по правата на човека забраняват всякакво накърняване на човешките права.

Никой няма правото да задължава служителите на дадено учреждение да се ваксинират.

В Русия се канят да ваксинират лекари и учители и те да се превърнат в участници в заключителните фази от изпитанията на новата ваксина срещу коронавируса.

Ако бъде подписано разпореждане от главната санитарна инспекция в страната за профилактично ваксиниране, всеки може да се позове на Конституцията и да иска от лекаря цялата информация за ваксината, която са задължени да му инжектират. Това е неговото гражданско право.

Юристи твърдят, че служителят може и трябва със запис на диктофон или с телефон, както и от самия ваксиниращ, да чуе какви са страничните ефекти на ваксината и противопоказанията от нея, при които тя не се инжектира.

Защото в закона изрично е посочено, че ваксината не се прилага, ако има медицински противопоказания. В съответния член е включен списък с медицинските противопоказания при провеждането на профилактични ваксини.

Конституцията сочи, че всяка медицинска намеса изисква доброволно съгласие. В нея се казва точно, че лекарят получава доброволното съгласие на гражданина и е задължен да му разясни какви методи използва и дори да предложи алтернативни методи, ако лицето, което се ваксинира, не желае вкарване на ваксината в организма му чрез инжектиране.

Законът за здравето предписва, че лекарят е длъжен да спазва приоритетно интересите на пациента, когато му оказва медицинска помощ, и да спазва етичните и моралните норми, да се отнася уважително и хуманно към пациента.

В Русия през 2007 г. е приет, през 2012 г. е обновен, етичен кодекс на лекаря.

В този кодекс пише, че лекарят може да прилага на пациента само онова, в което лично е убеден, че няма да му навреди.

Лекарят е длъжен да спазва етично поведение.
Вие като гражданин, твърдят юристи, трябва да искате да знаете, че тази ваксина няма да ви навреди, затова нека лекарят бъде така добър със запис да ви обясни какви са противопоказанията й, как могат да бъдат открити, каква точно диагностика ги открива.

Пациентът може да поиска да му направят комплексно изследване, с участието на тесни специалисти. Ако ваксината се прави заради имунитета, нека да се включи имунолог.

Дори след това пациентът има правото да се откаже от нея.

В закона за здравето точно е казано, че медицинското учреждение трябва да предостави на пациентите достоверна информация за оказваната медицинска помощ, за ефективността на методите на лечение, за използваните лекарствени препарати и медицински изделия, да информира гражданите в достъпна форма за осъществяваната медицинска дейност и за медицинските работници в медицинските организации, за нивото на образованието им, за квалификацията им.

Човекът е собственик на своето тяло и само той може да се разпорежда с него и никой друг. С никакви заповеди.

Дори в Нюрнбергският кодекс от 1947 г., формулиран от Нюрнбергския процес, пише, че за провеждане на експерименти върху човека е нужно неговото доброволно и осъзнато съгласие, след като му бъде предоставена пълната информация за характера, продължителността и целта на провеждания експеримент; за методите, с които се провежда; за всички предполагаеми неудобства и опасности, свързани с провеждането на експеримента, и накрая – възможните последици за физическото или психическото здраве на участника в опита, които могат да възникнат в резултат от участието му в него.

И друго – след като ваксината срещу ковид не е включена в календара с ваксинациите по епидемични показатели, никой няма право да заставя хората да се ваксинират.
Отказът от ваксиниране може да се базира и на закона за защита правата на потребителите.

Там е посочено, че докато на една стока не е проверено качеството, а в момента – август 2020 г., не е отминала третата фаза от клиничните изпитания на ваксината, т.е. тя е недостатъчно изследвана от гледна точка на безопасността и ефективността.

Третата фаза в изпитанията на руската ваксина ще приключи през 2022 г., но и тогава тя няма да е на 100% безопасна, тъй като средно една ваксина се проверява за 10-15 години.

Според този закон медицинската организация се разглежда като изпълнител на медицински услуги, а пациентът – като неин потребител и законът предвижда той да бъде защитен.

Издaтeлcтвo PACПEP

ПО ТЕМАТА

Задължителната ваксинация е в пряко нарушение на Нюрнбергския кодекс

Вашето оръжие за законен отказ от ваксините!

Последно от СВЯТ

Войната в Украйна – кървав заговор срещу славяните: Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война. Операция „Z“ (Zion/ Цион)

Крим Днес предаването на Крим от РСФСР в състава на Украинска ССР през 1954 г. мнозина

Фейсбук страница