Стратегията за имунизация на СЗО и “извилите се” опашки за ваксиниране: Целта на СЗО е да бъде избита посредством ваксиниране голяма част от населението на Земята (ВИДЕО)

/

Проектът на Стратегията се намира в документа “1_Lindstrand_IA2030_v1.pdf”, на сайта на Световната здравна организация (СЗО), по адрес: 1_Lindstrand_IA2030_v1.pdf

и е озаглавен „Immunization Agenda 2030“ Towards a Vision and Strategy for Vaccines and Immunization for the Decade Ahead, 2021-2030.

На стр. 4 (фигурата по-долу) с красиви, стилизирани изображения, са представени 17-те Цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals, SDGs).

“Четиринадесет от тях са свързани с имунизацията” е написано там.

Някои от целите биха могли да се приемат само с насмешка: “Immunization = HEALTHY LIVES & WELL-BEING” – “Имунизация = ЗДРАВ ЖИВОТ & ДОБРО БЪДЕЩЕ”. Като че ли човешките и всички други същества не са създадени да бъдеат здрави и без имунизация.

Други звучат откровено цинично: “Vaccines support cognitive development through better health = IMPROVED LEARNING” – “Ваксините поддържат когнитивното развитие чрез по-добро здраве = ПОДОБРЕНО УЧЕНЕ”. При условие, че всяко 54-то дете в USA, страната с най-много ваксини (над 50, съгласно Имунизационния календар на CDC, cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html), страда от аутизъм, a 9,4% от всички деца страдат от Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD).

Тринадесетата цел (дали случайно) е “Vaccines = MITIGATION OF CLIMATE CHANGE IMPACT” – “Ваксини = СМЕКЧАВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ”.

На пръв поглед трудно се установява връзка между ваксините и климатичните промени???

Информация намираме в лекцията на известен, знаещ и успял, но преди всичко много богат човек – Бил Гейтс, изнесена на т. н. TED-talks ( Technology, Entertainment, Design). Той няма медицинско образование, но това не е пречка да приема покани от различни медии, където да обяснява необходимостта от ваксиниране, безопасността на ваксините, както и опасността за човечеството от минали, настоящи и бъдещи пандемии на страшни заразни болести, както и да споделя своите идеи за справяне с климатичните промени.

Ето как господин Гейтс обяснява връзката между ваксините и климатичните промени (по-долу слайд от неговата презентация на конференцията): Количеството на емитирания въглероден двуокис, отговорен за глобалното затопляне, се равнява на произведение от броя на хората, броя на услугите за един човек, енергията за една услуга и количеството на въглеродния двуокис, който се отделя в атмосферата при производството на единица енергия. Очевидно е, че единственият множител, който може да се промени в забележими граници, е първият – P (people), хората. Той се надява, че с помощта “на новите ваксини, здравеопазването и контрол върху раждаемостта”, този множител би могъл да се доближи до нула или поне да бъде намален с 10-15%. Накратко, господин Гейтс предлага населението на Земята да бъде намалено 10-15% с помощта на здравеопазването и ваксинирането!

През не толкова далечната 2010 г. неговите разсъждения предизвикват лек, нервен смях у аудиторията.

(Видеоклипът (3:01 мин.) се намира на youtube.com/watch?v=iMl0ty6evhU, там може да бъде намерена и цялата презентация).

По всичко изглежда, СЗО, с която всички медицински “авторитети” “сверяват часовника си” по отношение на нашето здраве, възторжено е “прегърнала” идеята на господин Гейтс за намаляване на населението. Именно затова тя свързва “устойчивото развитие” с ваксинирането. Лесно обяснимо – фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ осигурява 9,8% от бюджета на СЗО, заемайки второто място измежду спонсорите  на СЗО, след Съединените щати. Логично е да има силно влияние върху нейната политика.

Всички са ни побивали тръпки, когато сме чели за престъпленията на германските лекари в концентрационните лагери. Виждали сме надписа “Arbeit macht frei” над входа на “Аушвиц”, който надпис, обаче, по циничност не достига и до глезените на тринадесетата цел от стратегията за устойчиво развитие на СЗО. Ще повторя – целта на СЗО е да бъде избита посредством ваксиниране голяма част от населението на Земята. Тя открито е написана в официален документ, който те са публикували на своя сайт. Ако комендантът на Аушвиц Рудолф Хьос днес беше жив, засрамен, скромно би свалил шапка пред СЗО и нейните спонсори!

А чакащите на “извилите се” опашки са щастливи, че ваксинирайки се, ще дадат своя личен принос в “СМЕКЧАВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ” и спасението на Планетата от глобалното затопляне, посредством нейното обезлюдяване. Вие също може да допринесете, особено ако сте възрастен човек, с “разклатено” здраве. Личният лекар ще избере подходящата ваксина за вас ;).

T.B. Dog

СВЪРЗАНА ПУБЛИКАЦИЯ

Депопулацията чрез ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ бе обявена от главния антихрист на планетата още през 2011 година! (+ВИДЕА)

ОЩЕ МНОГО ПО ТЕМАТА ТУК

Последно от ВИДЕО

Помните ли видеото от 2020-та година, в което проф. Джон Бел каза, че експерименталните инжекционни течности ще стерилизират 70% от населението ? (ИЗГЛЕДАЙТЕ ТОВА 2-МИНУТНО ВИДЕО НА Д-Р АРНЕ БУРКХАРД)

Помните ли видеото от 2020-та година, в което проф. Джон Бел каза, че „експерименталните инжекционни течности